TSPB FAALİYET RAPORU 2021

2021 FAALIYET RAPORU

İÇINDEKILER 04 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 06 Kilometre Taşları 08 Birlik Organizasyon Yapısı 09 Yönetim Kurulu 11 Denetleme Kurulu 12 Disiplin Komitesi 13 Birlik Üst Yönetimi 14 Ekibimiz 20 2021’e Bakış 26 Sermaye Piyasasını Geliştirme Çalışmaları 35 Meslek Komiteleri 36 Araştırma ve Yayınlar 38 Veriler 39 Uluslararası İlişkiler 40 Yatırımcı Eğitimi 45 Toplantı ve Etkinlikler 50 Eğitimler 54 Bilgi Teknolojileri 56 Basınla İlişkiler 57 Üyelikler 59 İştirakler 60 Denetim ve Uyuşmazlık Çözümleri 60 Bilgi Edinme Başvuruları 61 Denetleme Kurulu Raporu 62 Kesin Hesap Durumu 63 Kesin Hesap Durumu Açıklamaları 66 Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 96 Üyelerimiz SEKTÖRÜN SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNDE VE SEKTÖRÜ İLERİ TAŞIYACAK ADIMLARIN ATILMASINDA AKTİF ROL ÜSTLENİRİZ. Sermaye Piyasası Kanunu ile 2001 yılında kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşuyuz. 2014 yılından itibaren, sermaye piyasasında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarından oluşan bir üyelik yapısına sahibiz. Sektörel temsil gücü ve birikimimiz sayesinde üyeler ve yatırımcılar için sermaye piyasasını geliştirecek çözümler sunarız.

QR kodu okutarak kurumsal web sitemize ulaşabilirsiniz.

GELİŞTİRİRİZ Bilinçli ve öncü yönetimimiz ve uzman kadromuz ile sektörel sorunları analiz eder, yapıcı yaklaşımlarla oluşturduğumuz stratejik planlarla sektörü geliştirecek çözüm önerileri üretiriz. Sermaye piyasası alanındaki uzmanlığımız ve birikimimiz, sunduğumuz veri ve raporlar, eğitici, bilgilendirici faaliyetlerimiz ile sektörün başvuru kaynağıyız.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 4 NE YAPARIZ? • Üyelerimizin faaliyetlerinin adil ve dürüst olması ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içerisinde çalışmaları için düzenlemeler yapar, bu düzenlemeleri yürütür ve denetleriz. • Üyelerimizin müşterilerine verdikleri hizmetlerle ilgili yapılan şikayetleri değerlendirir ve uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı oluruz. • Ülkemizde sektörümüzün gelişmesi ve derinleşmesine yönelik etkinlikler yapar, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunuruz. • Yabancı ülkelerdeki benzer kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda iş birliği yaparız. • Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yaparız. • Mesleki, yasal ve yönetsel düzenlemeleri takip ederek, bu konudaki gelişmeleri üyelerimizle paylaşırız. • Sektör çalışanlarını bilgilendirmek üzere eğitim programları düzenleriz. • Kamuoyunu, tasarrufların artırılması ve yatırımlarının sermaye piyasasına yönlendirilmesi konusunda bilgilendiririz. GÜÇLÜ BIR SERMAYE PIYASASI İÇIN: • Kurumsal ve bireysel yatırımcılarla, • Üyelerimiz ve sektör çalışanlarıyla, • Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili bütün kamu kurumları ve kuruluşlarla, • Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. gibi kuruluşlarla, • Halka açık şirketler, üniversiteler, fintek şirketler, ilgili dernekler, birlikler ve medyayla iş birliği içinde çalışırız. TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ Sermaye Piyasası Kanunu ile 2001 yılında kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşuyuz. 2014 yılından itibaren, sermaye piyasasında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarından oluşan bir üyelik yapısına sahibiz. Sektörel temsil gücü ve birikimimiz sayesinde üyeler ve yatırımcılar için sermaye piyasasını geliştirecek çözümler sunarız.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 5

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 6 KILOMETRE TAŞLARI 2001 • Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar Birliği (TSPAKB) kuruldu. • İlk genel kurul toplantısı yapıldı. • İlk üye toplantısı gerçekleştirildi. • Meslek Kuralları yayımlandı. • Disiplin Yönetmeliği duyuruldu. 2002 • İlk panel düzenlendi. • TSPAKB internet sitesi yayına açıldı. • İlk yıllık rapor basıldı. • İlk aylık dergi yayımlandı. • Lisanslama sınavlarına hazırlık eğitimlerine başlandı. • İlk basın toplantısı yapıldı. 2003 • Mesleki gelişim eğitimlerine başlandı. • Tahkim Kuralları yayımlandı. • Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü’ne (International Organization of Securities Commissions - IOSCO) üye olundu. 2004 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası eğitimlerine başlandı. • İlk üniversite ziyaretleri gerçekleştirildi. 2005 • Sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin anket çalışması yapıldı. 2006 • Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi’ne International Council of Securities Associations - ICSA) üye olundu. 2007 • Global Finans Merkezleri ve İstanbul raporu yayımlandı. 2008 • İlk İngilizce yıllık rapor yayımlandı. • Kişisel gelişim eğitimlerine başlandı. 2009 • Aracı Kurumlar için Uyum Programı Hazırlama Rehberi yayımlandı. • Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu’na (International Forum for Investor Education - IFIE) üye olundu. • Birlik Felaket Kurtarma Merkezi devreye alındı. 2010 • Aracı Kurum Finansal Tablo Hazırlama Rehberi yayınlandı. • İlk uluslararası konferans düzenlendi. • Güney Kore’de ilk yurt dışı etkinliği gerçekleştirildi. • Sermaye Piyasasında Gündem’in 100. sayısı yayımlandı. • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın talep ettiği aracı kurum finansal tablolarına ilişkin çeşitli veriler, Birliğin veri derlediği formlara entegre edilerek Birlik bünyesinde toplanmaya başlandı. 2011 • 10. faaliyet yılı tamamlandı. • Yıllık Türkiye Sermaye Piyasası Raporu’nun onuncu sayısı yayımlandı. 2012 • Sosyal medyada yatırımcı eğitimi çalışmalarına başlandı. • ICSA ve IOSCO SROCC Yarıyıl Toplantılarına ev sahipliği yapıldı. • Üniversite öğrencilerine ücretsiz eğitim verilmeye başlandı. • Kore Borsası ve Japonya Aracı Kuruluşları Birliği ile iş birliği anlaşmaları imzalandı. • Üye verileri Birlik bünyesinde geliştirilen Üye Yönetim Sistemi yazılımı ile derlenmeye başlandı. 2013 • Birliğin sosyal medya adresleri aktif hale getirildi. • Yatırımcı eğitimi kapsamında www.paramveben.org sitesi açıldı. • “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasının ilki düzenlendi. • “TSPAKB Halka Arz İlkeleri” hazırlandı. 2014 • Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarının katılımıyla yeni üyelik yapısına kavuşarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne (TSPB) dönüştü. • Birlik bünyesinde çeşitli meslek komiteleri, alt komiteler ve çalışma grupları oluşturuldu. • Gösterge yayınının ilk sayısı çıktı. • Birlik, Avrasya Borsalar Federasyonu (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges - FEAS) Yönetim Kurulu’nda yer aldı. 2001 2006 2010 2014 TSPAKB kuruldu. TSPAKB, ICSA’ya üye oldu. TSPAKB, yeni üyelik yapısı ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne (TSPB) dönüştü. İlk uluslararası konferans düzenlendi.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 7 2015 • Birlik Statüsü çerçevesinde, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Yönetmeliği güncellendi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. • Portföy yönetim şirketlerinden dönemsel veri toplamaya başlandı. • İlk sermaye piyasaları bursu verilmeye başlandı. 2016 • Birlik bünyesinde Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti kuruldu. • İlk defa “TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni” gerçekleştirildi. • Sanayi Odası üyeleri bilgilendirme seminerlerine başlandı. • Birlik nakdi kolektif yatırım araçlarında değerlendirilmeye başlandı. • İlk defa Birlik koordinasyonunda Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi düzenlendi. • Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu’nun (International Forum for Investor Education - IFIE) yıllık toplantısı, Birlik ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı. • Birlik Yeminli Mali Müşavirlik hizmeti veren firma tarafından bağımsız denetime tabi tutulmaya başlandı. • İlk kişisel bütçe yönetimi eğitimi verildi. 2017 • Birlik ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği iş birliği ile “Uluslararası Değerleme Standartları” yayımlandı. • İlk defa üyelerle beraber yatırımcı eğitimleri düzenlenmeye başlandı. • Reel sektör firmaları ile Birlik üyeleri arasındaki ilk B2B görüşmeleri “Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2017”de gerçekleştirildi. • Uluslararası hakemli dergi “Journal of Capital Markets Studies”in ilk sayısı yayımlandı. • Birlik, Avrupa Bölgesi temsilcisi olarak ICSA Yönetim Kuruluna seçildi. 2018 • Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge yayımlandı. • “Sermaye Piyasasının Geliştirilmesine Yönelik Öneriler ve Eylemler” raporu yayımlandı. • Birlik ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri iş birliğinde ilk kez Vizyon Toplantısı gerçekleştirildi. • Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen sermaye piyasası temsilcileri ile Asya Menkul Kıymetler Forumu’nun Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Bağlılığı Bildirgesi’ne imza atıldı. 2019 • Türkiye’de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon etkinliği “Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu” gerçekleştirildi. • Birlik, Asya Menkul Kıymetler Forumu’na ev sahipliği yaptı. • Birlik, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.ye ortak oldu. • Yeni kurulan Borsa İstanbul A.Ş. Danışma Komitesi’nde Birliğimiz üç üye ile temsil edilmeye başlandı. 2020 • “Emerald Publishing Group” iş birliği ile yayımlanan uluslararası hakemli dergimiz Journal of Capital Markets Studies; EconLit ve ERIH PLUS’ta taranmaya başladı. • Birlik, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen “Girişim Sermayesi Destekleme Programı”nın Yürütme Kurulunda yer aldı. • Birlik, Birleşik İpotek Finansmanı Kuruluşu’na ortak oldu. 2021 • 20. faaliyet yılı tamamlandı. • TDUB Statüsü’ndeki değişiklik çerçevesinde Birliğimiz TDUB Yönetim Kurulu’nda bir üye ile temsil edilmeye başlandı. 2016 2019 2020 2021 Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu gerçekleştirildi. 20. faaliyet yılı tamamlandı. İlk defa Birlik kooordinasyonunda Sermaye Piyasaları Kongresi düzenlendi. Journal of Capital Markets Studies, EconLit ve ERIH Plus’ta taranmaya başladı.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 8 BIRLIK ORGANIZASYON YAPISI Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Birlik Başkanı Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Araştırma ve İstatistik Hukuk İşleri Bilgi Teknolojileri Eğitim İnceleme ve Gözetim Üye İlişkileri Kurumsal İletişim Personel, İdari ve Mali İşler Disiplin Komitesi Kadromuzda yaş ortalaması 41, ortalama iş tecrübesi 17 yıl. Çalışanlarımızdan 1’i doktora, 13’ü yüksek lisans, 11’i lisans derecesine sahip bulunuyor. Toplam çalışan sayımız 28.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 9 YÖNETIM KURULU İbrahim H. Öztop Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şöner Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı M. Selim Yazıcı Yönetim Kurulu Başkan Vekili TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Alim Telci Yönetim Kurulu Üyesi RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi E. Pamir Karagöz Yönetim Kurulu Üyesi QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Akpınar Yönetim Kurulu Üyesi Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 10 YÖNETIM KURULU Dr. Şule Korkmaz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Gedikli Yönetim Kurulu Üyesi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Taliye Yeşilürdü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Bahçeci Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sezercan Yönetim Kurulu Üyesi İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 11 E. Kerem Korur Denetleme Kurulu Üyesi PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Onuk Denetleme Kurulu Üyesi Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Arısoy Denetleme Kurulu Üyesi Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İ. Gökşin Durusoy Denetleme Kurulu Üyesi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Okan Aksu Denetleme Kurulu Üyesi Denizbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı DENETLEME KURULU

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 12 Erkan Ünal Disiplin Komitesi Üyesi Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür M. Emin Özer Disiplin Komitesi Üyesi Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Eryılmaz Disiplin Komitesi Üyesi Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Nazlı Yılmaz Disiplin Komitesi Üyesi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İzzet Şahin Disiplin Komitesi Üyesi Anadolubank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili DİSİPLİN KOMİTESİ

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 13 BIRLIK ÜST YÖNETIMI Süleyman Morbel Genel Sekreter Yardımcısı • Hukuk İşleri • İnceleme ve Gözetim • Personel, İdari ve Mali İşler Serdar Sürer Genel Sekreter Elif Gönençer Genel Sekreter Yardımcısı • Araştırma ve İstatistik • Eğitim • Kurumsal İletişim Ö. Faruk Şenel Genel Sekreter Yardımcısı • Bilgi Teknolojileri • Üye İlişkileri

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 14 BİRLİK ÜST YÖNETİMİ Serdar Sürer Genel Sekreter Süleyman Morbel Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer Genel Sekreter Yardımcısı Ö. Faruk Şenel Genel Sekreter Yardımcısı BİRİM MÜDÜRLERİ Ekin Fıkırkoca Asena Araştırma ve İstatistik Müdürü Engin Turan Personel, İdari ve Mali İşler Müdürü Esra Esin İnceleme ve Gözetim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür Eğitim Müdürü Telman Şahbazoğlu Bilgi Teknolojileri Müdürü Tuğba Oğan Kurumsal İletişim Müdürü ÇALIŞANLARIMIZ Aslı Hondu İmamoğlu Üye İlişkileri / Müdür Yardımcısı Barış Yalın Uzunlu Araştırma ve İstatistik / Uzman Ceylan Anıl Araştırma ve İstatistik / Uzman Cihan Coşgun Bilgi Teknolojileri / Kıdemli Uzman Çağla Eralp Eğitim / Kıdemli Uzman Deniz Kahraman Araştırma ve İstatistik / Kıdemli Uzman Duru Güner Kurumsal İletişim / Uzman Yardımcısı Gökben Çevikcan Araştırma ve İstatistik / Müdür Yardımcısı Gülcan Yalcıner Durmuş Personel, İdari ve Mali İşler / Şef Yardımcısı Hülya Kandemir Yılmaz Personel, İdari ve Mali İşler / Müdür Yardımcısı Kerim Karakaya Personel, İdari ve Mali İşler / Müdür Yardımcısı Av. K. Burcu Mert Hukuk İşleri / Müdür Yardımcısı Muzaffer Demirci Personel, İdari ve Mali İşler / İdari Destek Personeli Av. Nil Ayav Tural Hukuk İşleri / Kıdemli Uzman Nilüfer Gevenoğlu Kurumsal İletişim / Müdür Yardımcısı Serhat T. İşler İnceleme ve Gözetim / Müdür Yardımcısı Sevda Uslu İnceleme ve Gözetim / Müdür Yardımcısı Şadiye Selek Personel, İdari ve Mali İşler / Hizmetli EKİBİMİZ

EKİBİMİZ

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 16 17 TSPB 2021 Faaliyet Raporu

GÜÇLÜYÜZ Saygın üyelerimizden aldığımız destek ve kurumsal yönetimimiz ile güçlü bir kurumuz.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 20 2021’E BAKIŞ Çok Değerli Üyelerimiz, Pandeminin yarattığı şokun ardından 2021, aşılamanın da devreye girmesiyle küresel ekonominin bir önceki yıla kıyasla canlandığı bir yıl oldu. Pandemi dolayısıyla hükümetlerin ve merkez bankalarının ekonomik desteklerinin devam etmesi, finansal teknolojilerde yaşanan hızlı gelişim, tasarruf eğiliminin artması ve yatırımcıların getiri arayışı, küresel anlamda sermaye piyasalarına ilginin artmasını da beraberinde getirdi. Yaşanan olumsuz pandemi koşullarına rağmen hükümetimiz sürecin başından bu yana destekleyici politikalarıyla bu sürecin en hafif etkilerle geçmesi için yoğun bir emek sarf etti. Bu çalışmalar ve politikalar çerçevesinde sermaye piyasalarının rolünü artırmaya yönelik çok önemli değişikliklere imza atıldı. Bu desteklerle Türkiye sermaye piyasası olarak sağladığımız başarılı performansla rekorlara imza attığımız bir yılı geride bıraktık. Hazırladığımız ve sizlerle paylaştığımız ‘Faaliyet Raporu’muzda 2021 yılında Birliğimizin yapmış olduğu çalışmaları özetlemek ve 2021 yılını değerlendirmek istiyorum. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak yoğun ve aktif şekilde faaliyet gösterdiğimiz 20 yılı geride bıraktık. Birliğimiz geride bıraktığımız 20 yılda oluşturduğu alt düzenlemeleri, piyasa aktörleriyle iş birliği içinde sektörel sorunlara bulduğu çözüm önerileri, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde sektörün gelişimine yönelik önerilerin iletilmesi yönünde yapılan girişimleri, aralıksız süren araştırma ve eğitim çalışmaları ile sermaye piyasalarımızın büyümesi, TSPB 20 yaşında Geçen yıl 20. yılını kutladığımız Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, çözüm önerileri, araştırma, eğitim çalışmaları ve iletişim faaliyetleriyle sermaye piyasalarımızın gelişmesini sağlayacak ortak değerlerin yaratılmasında her zaman öncü ve yaratıcı bir rol oynadı.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 21 2021 yılında pay senetlerinde olduğu gibi yatırım fonlarında da yoğun bir yatırımcı ilgisi yaşandı. Bu ilginin de etkisiyle portföy yönetim şirketleri 653,1 milyar TL portföy büyüklüğüne ulaştı. Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fon sayısı 323 adet artarken; sektördeki menkul kıymet, gayrimenkul, girişim sermayesi, borsa ve serbest fonlardan oluşan yatırım fonu sayısı ise 982’ye çıktı. 2020 yılı sonunda 151,8 milyar lira olan yatırım fonlarının toplam büyüklüğü yüzde 115 artarak 2021 yılı sonunda 325,9 milyar liraya ulaşırken yatırım fonu yatırımcı sayısı ise 3,2 milyona yaklaştı. Uzun vadeli tasarruf havuzunun büyümesinde önemli bir role sahip olan emeklilik yatırım fonlarının da 2021 yılında önemli oranda büyüdüğüne tanık olduk. 2020 yılı sonunda 171 milyar lira olan emeklilik yatırım fonları büyüklüğü, yüzde 43 artarak 2021 yılı sonunda 243,8 milyar liraya, bireysel portföy büyüklüğü ise bir önceki yıla göre yüzde 100’ün üzerinde artarak 82,4 milyar liraya çıktı. Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen yatırım ortaklığı portföy büyüklüğü yüzde 25’lik artışla 2021 yılı sonunda 920 milyon liraya yükseldi. Tüm bu veriler, sermaye piyasalarımıza artan yatırımcı ilgisini ortaya koyuyor. Sermaye piyasalarımıza olan yatırımcı ilgisinin artmasından memnuniyet duyuyor ve bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Ancak sermaye piyasalarımızın henüz hedeflediğimiz seviyelerde olmadığının da altını çizmek isterim. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı, verimli alanlara yönlenmesi için sermaye piyasalarımızı ülkemizin potansiyeline uygun olarak geliştirmemiz gerekli. Biliyoruz ki sermaye piyasalarının derinleşmesi şirketlere, yatırımcılara ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkı sağlayacak. Sermaye piyasalarımızın büyümesi için en temel değer yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesi. güçlenmesi ve derinleşmesinde çok ciddi adımlar attı. Birlik, gerek talep gerek arz tarafında sermaye piyasalarımızın gelişmesini sağlayacak ortak değerlerin yaratılmasında her zaman öncü ve yaratıcı bir rol oynadı. Birliğimizin bu değerli katkılarının önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam etmesini ve nice başarılı yıllar geçirmesini diliyorum. 2021 yılı, hem talep, hem de arz tarafında sermaye piyasalarına olan ilginin önemli bir ölçüde arttığı bir yıl oldu. Birlik olarak sermaye piyasalarına olan reel sektör ve yatırımcı ilgisinin artarak devam etmesi, piyasanın sürdürülebilir bir anlayışla büyümesi için çalışmalarımıza etkin bir şekilde devam ettik. Özellikle pandemi sürecinde ülkemiz sermaye piyasalarına olan yerli yatırımcı ilgisi büyük oranda yükseldi. Uzun yıllar 1 milyon civarında kalan Borsa İstanbul pay senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, 2020 yılı sonunda hızlı bir artışla 2 milyona ulaştı. Yatırımcıların sermaye piyasalarına olan yüksek ilgisi 2021 yılında da devam etti. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 2021 yılı Nisan ayı sonunda 2 milyon 674 bin gibi rekor bir seviyeye çıktı. Halka arzlarda eşit dağıtım yönteminin de etkisiyle yakaladığı zirvenin ardından 2021 yılı sonunda pay senedi yatırımcı sayısı 2 milyon 355 bin olarak gerçekleşti. 2021 yılında yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları ise bir önceki yıla göre yüzde 38 büyüyerek 2021 yılı sonunda 524,7 milyar liraya çıktı. Yatırımcıların başta pay senetleri olmak üzere sermaye piyasalarına artan ilgisi, şirketlerin de halka arzlara rekor düzeyde ilgisini beraberinde getirdi. 2021 yılında 4’ü yatırım ortaklığı olmak üzere 52 şirketin halka arzı gerçekleştirilirken, 1 şirket de halka arz olmadan borsaya kote oldu. Söz konusu şirketlerin halka arz yoluyla sermaye piyasalarından sağladıkları kaynak ise 21,6 milyar lira oldu. Böylece 2021 yılı; halka arzda rekor seviyelerin yakalandığı bir yıl olarak tarihe geçti.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 22 Sermaye piyasalarına rekor ilgi Yatırımcıların sermaye piyasalarına ilgisinin artmasıyla 2021, gerek talep gerekse arz tarafında rekorların yılı oldu. Borsa İstanbul pay senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı 2 milyon 355 bine çıkarken, 52 şirketin halka arzı gerçekleştirildi. 2021’E BAKIŞ Birlik olarak bu nedenle her zaman odağımız ve önceliğimiz yatırımcılar oldu. Bu kapsamda yıl boyunca pandemi koşullarına rağmen yoğun bir şekilde eğitimler, paneller, etkinlikler gerçekleştirdik. Bunlar arasında bizim için ayrı bir öneme sahip olan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin altıncısını ‘Yeniden Birlikteyiz’ teması ile düzenledik. Kongremizi, pandemi koşulları nedeniyle hibrit bir şekilde (fiziki ve çevrim içi) gerçekleştirdik. İki gün süren Kongremizde; “Koronavirüs Sonrası Ekonomi ve Finansal Piyasalar”, “Sürdürülebilirlik”, “Dijital Dönüşüm ve Gelecek Senaryoları” ile “Yeni Nesil Girişimcilik ve Sermaye Piyasası Olanakları” olmak üzere dört ana konu altında 35 panel, 23 eğitim programı yer aldı. Kongremizde birbirinden kıymetli katılımcılar yer aldı. Dünyanın geleceği için büyük bir tehdit oluşturan küresel ısınma, iklim değişikliği konuları da masaya yatırıldı. Dünyanın geleceği için sürdürülebilirlik kavramını gündemimize aldık. Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat ile temel anlamda 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanmasını içeren adil ve kapsayıcı yeşil bir dönüşüm stratejisi ortaya koydu. Ülkemiz de “Yeşil Kalkınma Devrimi” hedefiyle 2053 yılına kadar sıfır karbon stratejisini hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Kongremizde, sürdürülebilirlik dışında, sermaye piyasalarının geleceği için olan dijitalleşme, yeni nesil girişimcilik, halka arz, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımları, etki yatırımı gibi konuları da enine boyuna tartıştık. Kongremizin iki gün boyunca çevrim içi izlenme sayısı 32.500’e ulaştı.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 23 Kongremize kayıt yaptıran katılımcılar adına, daha yeşil bir gelecek ve sürdürülebilir yaşam amacıyla insansız hava araçları ile toplam 25.000 adet tohum topu atışı gerçekleştirildi. Birlik olarak tasarruf ve yatırım bilincini geliştirmek için iletişim, eğitim ve etkinliklerimizi çok yönlü faaliyetlerle yıl boyunca devam ettirdik. Burada da odağımıza her zaman ‘yatırımcılar’ımızı aldık. Pandemi döneminin tüm kısıtlarına rağmen, yatırımcı eğitimlerimize aralıksız bir şekilde devam ettik. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Birliğimiz tarafından bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Dünya Yatırımcı Haftası’nı da etkin ve başarılı bir şekilde tamamladık. Dünya Yatırımcı Haftası’nda konunun uzmanları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 62 konuşmacının katıldığı 15 farklı konudaki oturumları; yatırımcılar, şirket temsilcileri ve öğrencilerden oluşan katılımcılar çevrim içi canlı izledi. Üç günde toplam 11.500 kişiye eriştik. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak sermaye piyasalarının gelişmesine ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak ve başarı hikayelerini kamuoyunda görünür kılmak amacıyla başlattığımız ve altı yıldır aralıksız devam ettiğimiz TSPB Altın Boğa Ödülleri törenimizi gerçekleştirdik. Sektörümüzün değerli üyelerine ödüllerini takdim ettik. Birliğimizin; bütçe, birikim ve sermaye piyasalarında yatırımın önemi konusunda farkındalık yaratarak, sinemanın toplumsal dönüşümdeki gücünü arkamıza alarak ülkemizde finansal okuryazarlık bilincini arttırmak amacıyla 2014 yılından bu yana her yıl düzenlediğimiz ve gelenekselleşen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasının bu yıl yedincisini “Kapalı Gişe Yaşamlar” temasıyla gerçekleştirdik. İlginin her yıl daha da arttığı “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmamıza önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. Değerli Üyelerimiz, Pandemi ve dijitalleşme nedeniyle yaşanan hızlı değişim, küresel enflasyon ve jeopolitik risklerle dünya ekonomisinde oyunun kurallarının değişmeye başladığı bir döneme girdik. Özellikle yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcıların da ülkemiz sermaye piyasalarına olan ilgisini artırmamız lazım. Bu anlayışla geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da hedeflerimiz doğrultusunda yatırımcılarımızı odağımıza alarak Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi ve sermaye piyasalarımızı geliştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Her zaman yanımızda olan siz değerli üyelerimizle birlikte Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerimize, çok değerli destekleri için teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla, İbrahim H. Öztop Yönetim Kurulu Başkanı

GÜVENİLİRİZ Meslek kuruluşu statümüz nedeniyle ülkemizin sermaye piyasası kuruluşlarının tümünü temsil etmemiz, düzenlemelere titizlikle bağlı olmamız ve tarafsız, adil, şeffaf, etik yaklaşımı ilke edinmemiz sayesinde güvenilir bir kurumuz.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 26 Yenilikçi çalışmalar Borsa ile Birliğimiz Arasında İş Birliği Birlik Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinden aracı kurum ve banka temsilcilerinin katılımıyla Borsa İstanbul yetkilileri arasında başta pay piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası, halka arz ve borçlanma araçları piyasasına ilişkin uygulama esasları ile piyasaları geliştirici ve genişletici fikir alışverişinde bulunmak, yeni ürünleri değerlendirmek ve piyasa işleyiş süreçlerini geliştirmek amacıyla Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu temsilcilerinin de katılımıyla ortak toplantılar yapılmaktadır. Gündeme ait konular özelinde gerçekleştirilen toplantılarda uygulamada yaşanan sorun ve tereddütler karşılıklı değerlendirilmiş ve çözüm yolları aranmıştır. Promosyon Kampanyaları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, aracı kurumlarca ve bankalarca sermaye piyasası faaliyetlerine yönelik yapılacak promosyon kampanyaları, uygulamaya başlamadan önce Birliğimize yazılı olarak bildirilmekte ve incelenen başvurular onaylandıktan sonra planlanan kampanyalar düzenlenebilmektedir. 2021 yılı içerisinde promosyon kampanyalarına ilişkin olarak, 78 üye başvurusu incelendi ve değerlendirme sonuçları ilgililere bildirildi. Promosyon Kampanyaları Hakkında Genel Mektup Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin üyelerimizden aracı kurum ve bankaların düzenledikleri promosyon kampanyalarının temel amacı, sermaye piyasasına yönelik bir ilgi oluşturmak veya mevcut ilgiyi artırmaktır. Bireylerin normal ekonomik ve finansal koşullar içerisinde, belli sürelerde birikim yaparak veya dış kaynak (kredi vb.) kullanmak suretiyle elde edebilecekleri maddi değeri çok yüksek ürünlerin Sektörümüzün derinleşmesi ve kuvvetlendirilmesi için yenilikçi çalışmalarımızı 2021 yılında da sürdürdük. SERMAYE PİYASASINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 27 önce Birliğimize yazılı olarak bildirilmekte ve Birliğimizce başvurular onaylandıktan sonra planlanan promosyon kampanyaları düzenlenebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından promosyon kampanyaları ile ilgili Birliğimize iletilen görüşleri de içerecek şekilde ilgili tüm Birlik mevzuatının güncellenmesi amacıyla hazırlanan “Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Promosyon Kampanyaları Yönergesi” 45 No’lu Genelge ile üyelerimize duyuruldu. Araştırma Raporları İlkeleri Yönergesi Birliğimiz üyeleri tarafından payları Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören şirketler hakkında yatırımcılara finans biliminin temel ilkeleri çerçevesinde bilgi sağlamak amacıyla şirket ve sektör incelenmesine (araştırma kapsamına alınmasına) yönelik hazırlanan araştırma ve analist raporlarının usul, esas ve içeriklerine ilişkin ilkelerin (sektör prensipleri) oluşturulması ve asgari standartlar ile rapor formatının belirlenmesi amacıyla Birliğimizce düzenlenen “TSPB Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri Yönergesi” 44 No’lu Genelge ile üyelerimize duyuruldu. kazanılmasına yönelik kampanyaların, ulaşılmak istenen amaç ile uyumlu olmayabileceği; sadece verilecek ödülü kazanma güdüsü ile hareket etmeleri suretiyle yatırımcıların hak ve yararlarının zedelenebileceği ve iyi niyet kurallarına aykırı olarak piyasanın sağlıklı şekilde işlemesine olumsuz etkide bulunabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuyla ilgili görüş ve değerlendirmeleri de dikkate alınarak, promosyon kampanyaları ile hedeflenen amacın dışına çıkılacak, yatırımcıların hak ve yararlarını zedeleyebilecek, iyi niyet kurallarına aykırı ve abartılmış şekildeki promosyon kampanyası başvurularının Birliğimiz tarafından değerlendirmeye alınmaması yönündeki uygulamanın sürdürüleceği 846 No’lu Genel Mektubumuzla üyelerimize duyuruldu. TSPB Promosyon Kampanyaları Yönergesi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, aracı kurumlar ve yetkili oldukları sermaye piyasası faaliyetlerine yönelik olarak bankalar tarafından yapılacak promosyon kampanyaları, uygulanmaya başlanmadan

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 28 SERMAYE PİYASASINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI TSPB Halka Arz İlkelerini Güncelleme Çalışmaları Birliğimiz bünyesindeki Aracı Kurumlar Meslek Komitesi katılımcıları arasından talep eden üye temsilcilerimiz ve Borsa İstanbul yetkililerinin de katılım sağladığı bir çalışma grubu tarafından, Birliğimizin 2013 yılında 13 No’lu Genelgesi ile yayımlanan “TSPB Halka Arz İlkeleri”nin mevzuat değişikliklerini de içerecek şekilde günümüz koşullarına göre güncellenmesi amacıyla bir çalışma yürütüldü. Halka arz süreçlerinin yapılandırılarak, ihraç ve satış işlemlerinin başarı ile tamamlanması, yatırımcıların haklarının korunması, piyasaların güven ve istikrar içerisinde çalışmasına katkı sağlamak amacıyla güncellenen “TSPB Halka Arza (Pay İhracına) Aracılık İlkeleri Yönergesi” taslağı Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunuldu. Halka Arz Süreçlerine Yönelik Görüş ve Öneriler T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eylem planları yayımlanan Ekonomi Reformları kapsamında; sermaye piyasasının güçlendirilmesine yönelik olarak şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönünde düzenlemeler yapılması amacıyla mevcut durumda geçerli uygulamalar ile mevzuatta geliştirmeye açık alanlar, yapılabilecek değişiklikler ve yapılması önerilen çalışmalara ilişkin görüşlerimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edildi. Şirket paylarının halka arzlarının yoğunlaştığı ve sermaye piyasalarımızda yatırımcı ilgisinin arttığı günümüz koşullarında, sermaye piyasalarının büyümesini etkileyecek halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yönündeki görüş ve önerilerimiz Sermaye Piyasası Kurulu’na iletildi. Komisyon, Ücret ve Masraflara İlişkin Müşterilerin Bilgilendirilmesinde İzlenecek Usul ve Esaslar Yönergesi Taslağı Üyelerimizin, asgari içeriği ve örneği belirlenen tablo biçiminde, müşterilerden tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların güncel azami tutar ve oranlarını, müşterilerin hesaplamasına imkan verecek açıklıkta ve anlaşılır bir şekilde internet sitelerinde ilan etmelerine ve müşterilerin bilgilendirilmesinde izlenecek usul ve esasların belirlenmesine yönelik bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışma kapsamında hazırlanan “Komisyon, Ücret ve Masraflara İlişkin Müşterilerin Bilgilendirilmesinde İzlenecek Usul ve Esaslar Yönergesi Taslağı” Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunuldu.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 29 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde edilen kazançların Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesi kapsamında vergilendirilmesine ilişkin sektör tereddütlerinin giderilmesi ve uygulamaya yön verilmesi amacıyla Birliğimiz görüşleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) iletildi. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde edilen kazançların vergilendirilmesine yönelik GİB’in açıklamaları, 841 No’lu Genel Mektubumuzla üyelerimize duyuruldu. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde edilen gelirlerin Geçici 67’nci madde kapsamında vergilendirilmesine yönelik GİB’in 22.01.2021 tarih ve 91378753-120.06.08[127]-E.10556 sayılı yazısında kaldıraçlı işlemler dövize endeksli işlemler olarak kabul edildi ve alım satıma konu edilen anapara niteliğindeki döviz tutarlarının pozisyon kapama tarihine kadar oluşacak Türk Lirası kur farklarının da tevkifat matrahına ilave edilmesi gerektiği belirtildi. Yatırımcıların, kaldıraçlı alım satım işlemlerinde döviz cinsinden kâr/zararları dikkate alınarak, kur farkı dikkate alınmadan hesaplanacak vergi matrahına göre tevkifat uygulanması gerektiği yönündeki görüşlerimiz GİB’e iletildi. Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Vergi Sorunları Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), gayrimenkul yatırım fonları (GYF), girişim sermaye yatırım ortaklıkları (GSYO) ve girişim sermayesi yatırım fonlarının (GSYF) vergi kanunlarından kaynaklanan sorunları T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda iletildi. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili düzeyinde katılım sağlanan toplantılarda; • GYF ve GYO’ların gayrimenkul alım ve satımlarında KDV uyumsuzluğu, • GYF ve GYO’ların tapu harcı sorunu, • GSYO ve GSYF’lerin girişim şirketlerine finansman sağlamalarında BSMV – KDV sorunu, • GSYO ve GSYF’lerin girişim sermayesi yatırımlarında damga vergisi, • GYF ve GSYF katılma paylarından elde edilen kazançların GVK Geçici 67. madde kapsamında stopaj yoluyla vergilendirilmesi ve uygulanacak stopaj oranları, konularındaki görüş ve öneriler iletildi. Yatırım Fonlarında Kur Koruması Önerisi Tasarrufların ve uzun vadeli yatırımların teşvik edilmesi, yatırım ürünleri arasında getiri imkanı eşitliğinin sağlanabilmesi, yatırım fonlarına yatırım yapan bireysel tasarruf sahiplerinin yatırımlarının “kur koruması” imkanından faydalandırılabilmesi amacıyla; • Yatırımcıların yatırım yaptığı yatırım fonlarının açtıkları TL vadeli mevduat işlemlerinde, • Gerçek kişi yatırımcıların asgari 3 ay elde tuttuğu ve en az %80 oranında TL cinsi borçlanma araçlarına ve repo - ters repo işlemine yatırım yapan borçlanma araçları yatırım fonları ile para piyasası fonlarında, minimum getiri oranı olarak TCMB Politika Faiz Oranı dikkate alınmak suretiyle kur korumasının sağlanması yönündeki görüş ve önerilerimiz T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletildi.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 30 SERMAYE PİYASASINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve piyasa talepleri dikkate alınarak hazırlanan “Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” hakkında sektör ile Birliğimiz görüş ve önerileri Sermaye Piyasası Kurulu’na iletildi. MASAK İkincil Düzenleme Taslakları T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülmekte olan ikincil düzenleme çalışmaları kapsamında hazırlanan ve görüşe açılan; • “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”, • “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”, • “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 18) Taslağı” çalışmalarına ilişkin üyelerimiz tarafından Birliğimize gönderilen görüş ve öneriler MASAK’a iletildi. Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Birliğimiz bünyesinde sektör temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan teknik çalışma grubunca; aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri tarafından yeni müşteri kabulünde kullanabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik Tebliğ Taslağı hakkında geliştirilen görüş ve öneriler Sermaye Piyasası Kurulu’na iletildi.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 31 Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları Taslağı Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlerin tutarlarına ve sınırlarına yönelik esasların belirlenmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2022 yılında uygulanmak üzere hazırlanan “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi” ve “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları” taslağına yönelik olarak yapılan değerlendirmeler çerçevesinde oluşturulan Birliğimiz görüş ve önerileri Sermaye Piyasası Kurulu’na iletildi. Borsa İstanbul A.Ş. Uyuşmazlık ve Disiplin Komiteleri Borsa İstanbul nezdinde faaliyet gösteren Sermaye Piyasası Araçları Uyuşmazlık ve Disiplin Komiteleri ile Kıymetli Madenler Piyasası ve Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Uyuşmazlık ve Disiplin Komitelerinin görev süreleri 12 Aralık 2021 tarihinde doldu. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu tarafından yapılacak yeni seçimlerde dikkate alınmak üzere, boşalacak Komite üyeliklerinin en az üç misli kadar aday içeren listelerin Borsa İstanbul’a iletilmesi amacıyla Birliğimiz tarafından aday başvuruları toplandı. Bu kapsamda, komite üyelerinin seçimi için aday olmak isteyenlere yönelik olarak, Borsa İstanbul’a sunulmak üzere Birliğimize yazılı olarak başvuruda bulunan adaylar Borsa İstanbul’a iletildi. BES’te Alternatif Fonların Payının Arttırılması Girişim sermayesi yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonlarının hem ekonomik faaliyetlerin finansmanına katkısı hem de portföyler içerisinde çeşitliliği artırarak oynaklığı azaltma etkisi göz önüne alınarak, mevcut Otomatik Katılım Sistemi standart fon portföylerindeki bu fonların katılım paylarına asgari yatırım yapma uygulamasının, bireysel emeklilik sistemindeki uygun fon türlerine de getirilmesi yönündeki Birlik önerisi, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’yla paylaşıldı. Katılım Finans Strateji Belgesi’ne Katkı Birliğimiz tarafından İstanbul Finans Merkezi Projesi ile bağlantılı olarak hazırlanan Katılım Finans Strateji Belgesi’ne katkı sağlamak üzere üyelerimizden derlenen görüşler çerçevesinde oluşturulan öneriler T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’ne iletildi. Karşılaştırma Ölçütünde Eşik Değer Alt Sınırı Bireysel portföylerin ve kolektif yatırım kuruluşları için karşılaştırma ölçütü olarak eşik değerin kullanılması halinde alt sınır gecelik Türk lirası referans faiz oranı olarak belirlenmişken, uygulamada bir bankanın bir başka bankadan veya finansal kurumdan belirli vadelerde borç alabileceği faiz oranını gösteren TRLIBOR kullanılıyordu. Diğer taraftan, gerek katılım finans ürünlerinde gerekse eşik değeri yabancı para belirlenen yabancı fonlar ile bireysel portföyler için nitelikli bir referans noktası olmadığı gerekçesiyle, performans ölçümü için Türk Lirası ve yabancı para cinsinden ürünler için farklı eşik değer alternatiflerinin değerlendirilmesi hakkındaki Birliğimiz önerileri Sermaye Piyasası Kurulu’na iletildi. Sermaye Piyasası Kurulu, önerilerimiz doğrultusunda Yatırım Fonları Rehberinde değişiklik yaparak, 30 Haziran 2021 tarihli performans dönemi itibarıyla yeni uygulamaları hayata geçirdi.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 32 SERMAYE PİYASASINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Harcamaları Raporuna Katkı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Harcamaları raporunda kullanılmak üzere, üyelerimizden 2020 yılına ait yatırımcı grubu bazında pay ve menkul kıymet yatırım ortaklığı pay alım ve satımlarından elde edilen kazanç verileri derlenip, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletildi. Yatırım Fonlarının LEI Kodu Temini Yatırım fonlarının 30.06.2021 tarihine kadar tamamlanması gereken LEI kodlarının temin edilerek, mevcut ISIN kodlarıyla eşleştirilmesi işlemlerinin yapıldığına ilişkin üye beyanları Sermaye Piyasası Kurulu’nun görevlendirmesi ile Birliğimiz tarafından derlenerek Sermaye Piyasası Kurulu’na iletildi. Gerçek Faydalanıcı Bildirimleri 13 Temmuz’da yayınlanan 529 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Kurumlar Vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisinin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) bildirilmesi yükümlülüğü bulunurken, yatırım fonlarında yönelik gerçek faydalanıcı tanımının nasıl yapılacağına yönelik üyelerimiz nezdinde bir belirsizlik oluşmuştu. Bu kapsamda, Birliğimiz tarafından yatırım fonlarının anılan bildirimleri yapmakla yükümlü olup olmadığı, olacaksa da tanımın netleştirilmesi yönündeki görüşler GİB’e iletildi. GİB tarafından açıklanan yatırım fonları gibi tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde gerçek faydalanıcı tanımına yönelik esaslar hakkındaki bilgilendirme duyurusu üyelerimiz ile paylaşıldı. TLREF’ye Dayalı Borçlanma Araçlarının Vadesinin Hesaplanması Emeklilik ve menkul kıymet para piyasası fonları ile emeklilik başlangıç fonlarının portföyüne alınabilecek TLREF’e dayalı borçlanma araçlarının ilgili düzenlemede vadesinin hesaplanmasına yönelik tereddütlerin giderilmesi için Birliğimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde girişimde bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu, önerimiz doğrultusunda söz konusu ürünlerin vadesinin hesaplanmasına ilişkin esasları belirledi.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 33 Yatırım Fonlarının Performans Sunum Raporları Yatırım fonlarının performans sunum raporları hem performans sunum dönemini müteakip 6 iş günü içinde, hem de bağımsız denetimden geçen tablolarla birlikte performans dönemini müteakip bir ay içinde tekrar yayımlanmaktadır. Yatırım fonlarına ilişkin performans sunum raporlarının, emeklilik fonlarında olduğu gibi yalnızca performans dönemlerini müteakip bir aylık sürede gerçekleştirilen bağımsız denetim işleminin tamamlanmasıyla birlikte yayımlanmasına ilişkin Birliğimiz görüşleri Sermaye Piyasası Kurulu’na iletildi. Önerilerimiz doğrultusunda yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. KOBİ Finansmanının Gelişimi için Birlik Girişimleri Sunuldu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari Daimî Komitesi (İSEDAK) toplantısında sunacağı ülke raporunda KOBİ’lerin Covid-19 salgınına karşı desteklenmesinde İslami finansın rolü konusunda yararlanılmak üzere, sektörün gelişimi konusunda Birliğimiz tarafından yapılan girişimler, KOBİ finansmanının geliştirilmesine yönelik araştırmalar ve eğitimler ile üyelerden derlenen görüşler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletildi. Finansal Sektör Değerlendirme Programı 2021 Türkiye İncelemesine Katkı Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası tarafından yürütülen Finansal Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) 2021 Türkiye İncelemesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Birliğimizden görüş istenen konularda sektörümüze ilişkin değerlendirmelerimiz Sermaye Piyasası Kurulu’na iletildi. Sermaye Piyasası Kurulu Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberine Katkı Çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayacak yatırımların finansmanının teşvik edilmesi için yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi taslağına ilişkin olarak üyelerimizden alınan görüşler çerçevesinde oluşturulan Birliğimiz önerileri Sermaye Piyasası Kurulu’na iletildi. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Fintek Strateji Belgesi’ne Katkı Finansal teknoloji alanının geliştirilmesine öncülük edecek gerekli koordinasyon ve iş birliğini sağlayacak yetkili bir yapı tesis edilerek, sektörün gelişimini destekleyecek düzenlemelerin yapılmasına ilişkin yol haritasının belirleneceği Fintek Strateji Belgesi’ne yönelik Birliğimizin görüş ve önerileri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletildi. Aracı Kurum ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Finansal Tablo Açıklama Tarihleri Aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin finansal tablo açıklama tarihleri mevcut düzenlemede sermaye piyasası aracı borsada işlem gören ihraççı şirketlerden daha geç olmasına rağmen uygulamada pek çok kurumun finansal tablolarını belirlenen tarihten çok daha önce yayınladığı gözlemlendi. Bu durum, kamuya açıklanan finansal tablo bilgilerini kullanarak değerlendirme ve stratejik karar alma süreçlerini uzatabilmektedir. Sektörden gelen talepler doğrultusunda, tüm aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri için finansal tablo açıklama tarihlerinin sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ihraççılar ile aynı sürelerde yapılmasına yönelik Birliğimiz önerileri Sermaye Piyasası Kurulu’na iletildi. TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nun Geliştirilmesi Yatırımcıların tüm menkul kıymet yatırım fonlarına ilişkin pek çok bilgiye erişim sağlayabildikleri Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Fon Bilgilendirme Platformu’nun daha da geliştirilmesi amacıyla, Birliğimiz tarafından düzenlenen çevrim içi toplantıda, Takasbank temsilcileri ile aracı kurum, banka ve portföy yönetim şirketi temsilcileri bir araya gelerek görüş bildirdi.

TSPB 2021 Faaliyet Raporu 34 Fon Portföylerinde Yer Alan Borçlanma Araçlarının Değerleme Esaslarını Belirleyen Yönerge Taslağı Sermaye Piyasası Kurulu’nun görevlendirmesi üzerine sektörde uygulama birliği sağlanması amacıyla yatırım fonlarının portföyünde yer alan ve mevzuatta değerlemesine ilişkin açık düzenleme bulunmayan çeşitli borçlanma araçlarının değerleme esaslarını belirlemeye yönelik olarak Birliğimiz bünyesinde bir çalışma grubu kuruldu. Birliğimiz üyeleri ile Takasbank ve Borsa İstanbul temsilcilerinin yer aldığı çalışma grubunun katkılarıyla, Yatırım Fonlarının Portföylerinde Yer Alan Borçlanma Araçlarının Değerleme Esasları Yönerge taslağı hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun görüşüne sunuldu. SERMAYE PİYASASINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Birlik Yatırım Değerlendirme Projesi Birlik Yönetim Kurulu 2015 yılının Haziran ayında, hem uygun varlık dağılımı sayesinde asgari riskle azami getiri sağlamak hem de sermaye piyasalarını desteklemek amacıyla, Birlik çalışanlarına ilişkin kıdem tazminatı ve izin ücreti karşılıklarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören yatırım fonlarında değerlendirilmesine karar verdi. Mart 2016’da 1,1 milyon TL ile başlanan yatırımın fonlara dağılımı, çeşitli yıllarda yapılan yeniden değerlendirmeler ile güncellenirken; toplam portföy büyüklüğü 2021 sonunda 5,4 milyon TL’ye ulaştı.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzMzNjEw