Yurtiçi BağlantılarKamu Kuruluşları

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği www.abgs.gov.tr
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu www.bddk.org.tr
Başbakanlık www.basbakanlik.gov.tr
Ekonomi Bakanlığı www.ekonomi.gov.tr
Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr
Hazine Müsteşarlığı www.hazine.gov.tr
Kalkınma Bakanlığı www.dpt.gov.tr
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu www.kgk.gov.tr
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı www.masak.gov.tr
Maliye Bakanlığı www.maliye.gov.tr
Merkez Bankası www.tcmb.gov.tr
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  www.oib.gov.tr
Rekabet Kurumu www.rekabet.gov.tr
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  www.tmsf.org.tr
Türkiye Büyük Millet Meclisi www.tbmm.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu www.tuik.gov.tr
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı www.invest.gov.tr


Meslek Örgütleri

Finansal Kurumlar Birliği www.fkb.org.tr
Katılım Bankaları Birliği www.tkbb.org.tr
Türkiye Bankalar Birliği             www.tbb.org.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği www.turmob.org.tr
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği  www.tsb.org.tr
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu www.deik.org.tr
Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği  www.bakyd.org.tr
Borsa Yatırımcıları Derneği  www.boryad.org
Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği www.koteder.org.tr
Finansal Kiralama Derneği www.fider.org.tr
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği www.gyoder.org.tr
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği www.tkyd.org.tr
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği www.tkyd.org.tr
Varlık Yönetim Şirketleri Derneği varlikyonetim.org.tr
Yatırımcı İlişkileri Derneği www.tuyid.org
Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı www.finanskulup.org.tr