Yurtiçi Bağlantılar
Meslek Örgütleri

Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği  www.bakyd.org.tr
Borsa Yatırımcıları Derneği  www.boryad.org
Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği www.koteder.org.tr
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu www.deik.org.tr
Faktoring Derneği www.faktoringdernegi.org.tr
Finansal Kurumlar Birliği www.fkb.org.tr
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği www.gyoder.org.tr
Katılım Bankaları Birliği www.tkbb.org.tr
Kredi Kayıt Bürosu www.kkb.com.tr
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği www.fider.org.tr 
Türkiye Bankalar Birliği             www.tbb.org.tr
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği www.tkyd.org.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği www.turmob.org.tr
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği  www.tsb.org.tr
Yatırımcı İlişkileri Derneği www.tuyid.org