Yurtiçi Bağlantılar
Meslek Örgütleri

Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği  www.bakyd.org.tr
Borsa Yatırımcıları Derneği  www.boryad.org
Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği www.koteder.org.tr
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu www.deik.org.tr
Finansal Kurumlar Birliği www.fkb.org.tr
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği

www.gyoder.org.tr

Türkiye Katılım Bankaları Birliği www.tkbb.org.tr
Kredi Kayıt Bürosu www.kkb.com.tr
Türkiye Bankalar Birliği             www.tbb.org.tr
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği www.tkyd.org.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği www.turmob.org.tr
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği  www.tsb.org.tr
Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği www.tuyid.org
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)

www.tkyd.org

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)  www.tdub.org.tr