Yerli Yatırımcıların Hisse Senedi Varlıkları Bir Yılda Yüzde 150’nin Üzerinde Büyüdü

Birliğimiz tarafından açıklanan 2021 yılı Mart ayı verileri; yerli yatırımcıların finansal varlıklarının son bir yılda yüzde 34 büyüyerek 5.3 trilyon liranın üzerine çıktığını ortaya koydu. Verilere göre, son bir yılda yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları ise yüzde 152 büyüyerek 2021 yılı Mart ayı sonunda 418 milyar liraya çıktı.

 

Birliğimiz, 2021 yılı Mart ayı özet finansal piyasa verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, yılın ilk üç ayında yurt içi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıklarında 31.4 milyar lira artış, yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıklarında ise 56.4 milyar lira düşüş yaşandığını ortaya koydu. Birliğimizin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı özet finansal piyasa verilerine göre, 2020 yılı sonunda 5.28 trilyon lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, 2021 Mart ayı sonu itibarıyla 5.31 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise 615.7 milyar liradan, 559.3 milyar liraya geriledi. Verilere yıllık bazda bakıldığında ise yerli yatırımcıların hisse senedindeki varlıklarındaki artış dikkat çekti. Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları son bir yılda yüzde 152 oranında arttı.

 

Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları 418 milyar lirayı aştı
Borsa İstanbul’da Mart ayında yaşanan düşüşe rağmen, yılın ilk çeyreğinde yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisinde en hızlı büyüme, varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymetlerin ardından (yüzde 10,6) hisse senedi varlıklarında yaşandı. Geçen yılsonunda 380.8 milyar lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yüzde 10 oranında artarak 2021 yılı Mart ayı sonunda 418.1 milyar liraya çıktı. Bu tutarın 132 milyar lirası kurumsal, 239 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait. 2020 yılı sonunda yaklaşık 2 milyon olan Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etkisiyle 2021 Nisan başında 2.5 milyonu aştı. Verilere göre, 2020 yılı sonunda 1.4 milyon olan hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı ise bu yılın Şubat ayı sonunda 1.6 milyonun üzerine çıktı*.

 

Geçen yıl sonunda 31.3 milyar lira olan yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları, yüzde 10,6 oranında artarak 2021 yılı Mart ayı sonunda 34.6 milyar liraya çıktı.

 

*İşlem yapan yatırımcı sayılarında birden fazla kurumda işlem yapan yatırımcılar çifte sayılabiliyor.


2020 yılının ilk çeyreğinde yerli yatırımcıların sermaye piyasaları varlıkları artarken döviz tevdiat hesapları ise geriledi. 2020 yılı sonunda 1.79 trilyon lira olan yerli yatırımcılara ait döviz tevdiat hesapları 3 ayda 55 milyar lira düşerek, 2021 yılı Mart sonunda 1.73 trilyon liraya geriledi.


Yerli yatırımcıların varlıkları bir yılda yüzde 34 arttı
Verilere Mart 2020 ve Mart 2021’i kapsayan bir yıllık bazda bakıldığında ise Türkiye’de yerleşik kurumsal ve bireysel yatırımcıların finansal varlıklarının yüzde 34 büyüyerek 3.96 trilyon liradan 5.31 trilyon liraya çıktığı görülüyor. Son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme ise yüzde 152 oranında artışla hisse senedi varlıklarında yaşandı. Geçen yıl Mart sonunda 166.2 milyar lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, bu yılın Mart ayı sonunda 418.1 milyar liraya çıktı. Söz konusu dönemde yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları yüzde 73, DTH varlıkları yüzde 36, devlet iç borçlanma senedi varlıkları yüzde 35 artarken, varant ve sertifika varlıkları yüzde 28 oranında geriledi.

 

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları üç ayda 56.4 milyar lira geriledi
Birliğimiz tarafından açıklanan 2021 yılı Mart ayı özet finansal piyasa verileri, yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcılar) finansal varlıklarının bu yılın ilk çeyreğinde 56.4 milyar lira (yüzde 9,2 oranında) gerilediğini gösteriyor. 2020 yılı sonunda 615.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, 2021 Mart sonu itibarıyla 559.3 milyar liraya geriledi. Veriler, yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yılın ilk çeyreğinde yüzde 15 ile en hızlı düşüş hisse senedi varlıklarında yaşandığını ortaya koyuyor. Geçen yılsonu itibarıyla 361.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların 2021 Mart sonu itibarıyla hisse senedi varlıkları 308.6 milyar liraya geriledi. Veriler, yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarında Merkez Bankası başkanının değiştiği Mart ayında hızlı bir düşüş (yüzde 9) yaşandığını gösteriyor.

 

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları son bir yılda ise yüzde 24 oranında büyüdü. Verilere göre, 2020 yılı Mart sonu itibarıyla 451 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, bu yılın Mart ayı sonu itibarıyla 559.3 milyar liraya yükseldi. Veriler, söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarının yüzde 40.8 büyüdüğünü gösteriyor.

Finansal Varlıklar (Milyon TL) 2020/3  2020/12  2021/3
Yurt İçi Yerleşikler 3.962.546   5.280.975  5.312.416
TL Mevduat* 1.292.884 1.498.053 1.515.950
Döviz Tevdiat Hesabı* 1.274.642  1.788.982  1.733.800
Devlet İç Borçlanma Senedi 867.387  1.156.751  1.170.256
Eurobond (Kamu) 187.272  252.524  266.500
Eurobond (Özel) 56.713 75.710 80.028
Pay Senedi 166.187  380.788  418.121
Özel Sektör Borçlanma Aracı 97.083 96.527  92.861
VDMK+VTMK 19.951  31.269  34.594
Varant+Sertifika 427  372  307
Yurt Dışı Yerleşikler  451.001  615.742  559.337
TL Mevduat* 32.042 38.793  41.162
Döviz Tevdiat Hesabı*  132.321  146.502  142.270
Kıymetli Madenler Depo Hesapları*  2.118  3.987  4.225
Devlet İç Borçlanma Senedi 62.986 63.016 60.910
Pay Senedi  219.146  361.667  308.558
Özel Sektör Borçlanma Aracı 1.390  1.079  1.145
VDMK+VTMK  998  699 1.068
Toplam  4.413.547  5.896.717  5.871.753

*Katılma hesapları dâhildir.

 

Birliğimizin özet finansal piyasa verilerine www.tspb.org.tr/tr/veriler/ Sermaye Piyasası Özet Verileri (2011-) adresinden ulaşabiliyor.