Üç Aylık Yayınlar

Konulara Göre Makaleler


2016 Yılı

Sayı 10- Gösterge Güz Ekim 2016

Aracı Kurumların 2016/06 Sektör Analizi

Portföy Yönetim Şirketlerinin 2016/06 Sektör Analizi

Avrupa Birliği’nde Yeni Piyasa Bozucu Eylemler Düzenlemesi

Alternatif Borsa Yatırım Fonları

Özel Emeklilikte Otomatik Katılım: İngiltere Örneği

Türkiye Sermaye Piyasasında Yatırımcılar (2016/06)

 

Sayı 9- Gösterge Yaz Temmuz 2016

Aracı Kurumların 2016/03 Sektör Analizi

Portföy Yönetim Şirketlerinin 2016/03 Sektör Analizi

 

Sayı 8- Gösterge Bahar Mayıs 2016

Aracı Kurumların 2015 Yılı Verileri
Portföy Yönetim Şirketlerinin 2015 Yılı Verileri
Yerel Yönetimlerin Borçlanma Araçları
Elektronik Para Ve Blok Zinciri Teknolojisi
Finansal Gizlilik
Portföy Yönetiminde Yeni Bir Dönem: Otomatik Danışmanlık

 

Sayı 7- Gösterge Kış Ocak 2016

Aracı Kurumların 2015/09 Sektör Analizi
Portföy Yönetim Şirketleri 2015/09 Sektör Analizi
Hedefli Yatırım Hesapları
Siber Güvenlik ve Finansal Piyasalarda Siber Suçlar
Türkiye’de Hanehalkı Tasarrufları


2015 Yılı

Sayı 6- Gösterge Güz Ekim 2015

Aracı Kurumların 2015/06 Verileri
Portföy Yönetim Şirketleri 2015/06 Verileri
Borçlanma Araçları Piyasasında Likidite İncelemesi
Dünyada ve Türkiye’de Kredi Ölçümleme Sistemleri
Finansal Gelişmişlik, Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk

 

Sayı 5- Gösterge Yaz Temmuz 2015

Aracı Kurumlar 2015/03 Sektör Analizi

Portföy Yönetim Şirketleri 2015/03 Sektör Analizi

Finansal Gelişmişlik ve Ekonomik Büyüme

Latin Amerika Ülkelerinde Ortak Bir Piyasa MILA

Yatırım Fonlarının Derecelendirilmesi

 

Sayı 4- Gösterge Bahar Mayıs 2015

Aracı Kurumların 2014 Yılı Faaliyet Verileri

Aracı Kurumların 2014 Yılı Finansal Verileri

Fon Dağıtım Platformları

Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) Düzenlemeleri

ASEAN Sermaye Piyasaları Entegrasyonu

 

Sayı 3- Gösterge Kış Ocak 2015

Aracı Kurumların 2014/09 Dönemi Faaliyet Verileri

Aracı Kurumların 2014/09 Dönemi Finansal Verileri

Finansal Piyasalarda Düzenleyici Otoriteler

Avrupa Birliğinde Finansal İşlem Vergisi

Avrupa Birliği Bankacılık Sisteminde Yapısal Reform


2014 Yılı

Sayı 2- Gösterge Güz Ekim 2014

Aracı Kurumların 2014/06 Dönemi Faaliyet Verileri

Aracı Kurumların 2014/06 Dönemi Finansal Verileri

Finansal Planlama: Evrensel Görünüm ve Ülkeye Özgü Farklılıklar

Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama – Crowdfunding

ABD Yabancı Hesaplar Mevzuatına Uyum Yasası

 

Sayı 1- Gösterge Yaz Temmuz 2014

Aracı Kurumların 2014/03 Dönemi Faaliyet Verileri

Aracı Kurumların 2014/03 Dönemi Finansal Verileri

Faiz Türevleri

FEAS Yatırımcı Şikayetlerinde Uygulanacak İlkeler

Finansal Planlama

Küresel Tüzel Kişilik Kimlik Kodu Sistemi


 .