Türkiye’de Halka Arz Süreci Tartışıldı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) öncülüğünde düzenlenen “Halka Arz: Sorunlar ve Çözümler Konferansı”nda, Türkiye’nin önde gelen kurumlarının temsilcileri halka arzların durumunu ve yeni düzenlemeleri tartıştı. Dünyaca ünlü uzman Prof. Dr. Jay Ritter’ın katıldığı konferansta, küresel piyasalardaki halka arz örnekleri incelendi.

 

Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) tarafından, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER) ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) işbirliği ile 22 Aralık 2015 tarihinde Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu’nda düzenlenen “Halka Arz: Sorunlar ve Çözümler Konferansı”nda sermaye piyasalarının başlangıç noktasını oluşturan halka arzlar tartışıldı. Özel sektör, kamu kurumları, akademisyen ve basın mensuplarını bir araya getiren konferansın ana konuşmacısı, dünyaca ünlü uzman Prof. Dr. Jay R. Ritter oldu.

TSPB Başkanı İlhami Koç’un açılış konuşmasıyla başlayan konferansta, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç de birer konuşma yaptılar.

SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş: “Halka arzları teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve finans sistemimiz içinde kalıcı bir yere yerleştirmek istiyoruz.”

Halka arzları teşvik etmek için Sermaye Piyasası Kurulu’nun çalışmalarının sürdüğünü belirten Ertaş: “Halka arz bir defalık bir işlem değil, şirketin hayatta olduğu sürece adeta tüm paydaşlarla bir evlilik, bir ömür boyu sürecek mutluluk ya da mutsuzluk. Halka arzları teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve finans sistemimiz içinde kalıcı bir yere yerleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda 75 adet yeni düzenleme ile çok büyük ölçüde AB direktiflerine uyumlu yeni bir sermaye piyasası hukuki alt yapısı oluşturuldu” diyerek görüşlerini belirtti.

Ertaş, ayrıca yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti: “Ülkemizin Avrupa Birliği ile müzakere süreci ile eş zamanlı olarak sermaye piyasalarımızın da küresel sermaye piyasalarına entegrasyonu için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Bu çerçevede, Kurulumuzca onaylanan ve pay ihraçlarında kullanılan izahname formatlarının, Avrupa Birliği izahname düzenlemelerine eşdeğer olarak kabul edilmesi için Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (European Securities and Markets Authority-ESMA) ile önemli bir proje yürütüyoruz. Bu projenin çok kısa bir sürede olumlu olarak sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Projenin tamamlanması, Kurulumuz çalışmalarının AB otoriteleri tarafından da kabulü anlamına gelecek ve Türk şirketlerinin AB üyesi ülkelerden fon sağlamalarını büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.”

Borsa İstanbuıl Genel Müdürü Tuncay Dinç: “2016 yılı içinde Borsa İstanbul’u kendi platformunda halka arz etmek istiyoruz

Borsa İstanbul olarak halka arz konusunda her türlü ortak çalışma ve projeye hazır olduklarını dile getiren Dinç: “Halka arzlarda büyüme ve başarıyı sağlamak sektörde yer alan paydaşlar arasında güçlü iletişim ve güçlü işbirliği ile mümkün olacaktır. Sürdürülebilirlik güçlü bir finansman yapısını, profesyonel yönetimi, hesap verebilirliği, şeffaflığı ve başarıyı tüm paydaşlarla paylaşmayı kapsıyor. Bu maddelere en kısa yoldan ulaşmanın yolu ise halka açılmaktan geçiyor. Türkiye eğer kapasitesini artırmak, rekabetçi çağa ayak uydurmak, dünyanın önemli markalarını yaratmak istiyorsa, bunun ancak daha büyük bir sermaye piyasası ve daha fazla halka açık şirket ile mümkün olacaktır” dedi.

Hedeflerinin gerek halka arz büyüklüğü ve halka açıklık oranı gerekse yatırımcı tabanı ile halka arz konusunda en iyi örneği oluşturmak olduğunu vurgulayan Dinç sözlerine şöyle devam etti:

Borsa İstanbul olarak, şirketlerimizin sermaye piyasalarıyla ilgili farkındalığını artırarak ve gerekli pazarları hizmete alarak bu yolda önemli adımlar atıyoruz. Bu adımlar, halka açılmayı düşünen firmalarımıza finansman sağlayacak, çok daha fazla yatırımcıyı ülkemize çekecek; büyüyen arz miktarı halka açılmayı da destekleyecektir. Bunların ötesinde ise Türkiye’deki şirketlerimize örnek olmak ve kurumsallaşma yolunda en önemli adımı atmak için 2016 yılı içinde Borsa İstanbul’u kendi platformunda halka arz etmek istiyoruz.”

TSPB Başkanı İlhami Koç: “2015 yılında yalnızca 6 şirket, 119 milyon TL tutarında pay halka arzı gerçekleştirdi”

Konuşmasında halka arzların son yıllarda Türkiye’de düşüş gösterdiğini vurgulayan Koç: “Türkiye’de halka arzlar konusunda arzu ettiğimiz sonuçlara henüz ulaşamadık. Özellikle, son yıllarda halka arzların sayısında önemli oranda bir azalma gözlemleniyor. 2015 yılında yalnızca 6 şirket, 119 milyon TL tutarında pay halka arzı gerçekleştirdi. Bu azalmaya hem arz hem de talep tarafında yaşanan bazı olayların etkisi olduğunu düşünüyoruz. Halka arzlar konusunda Birlik olarak kamuoyuna yönelik gerçekleştirdiğimiz bu konferanslar dışında başka çalışmalar da yapıyoruz. Birlik bünyesinde gönüllü sektör çalışanlarının yer aldığı bir çalışma grubu kurduk. 2013 yılında sektörün ortak çalışmasının ürünü olan “TSPB Halka Arz İlkeleri”ni kamuoyunun dikkatine sunduk. Halen bu ilkelerimiz yeniden gözden geçirilip güncelleniyor. Ayrıca bu konferansta ulaşacağımız görüş ve önerileri de yazılı hale getirip, üyelerimiz ve ilgili taraflarla paylaşacağız” dedi.

Jay Ritter: “Halka arzlarda şirketlerin büyüklüğü ve kurumsal yapısı önem taşıyor”

Dünya genelinde de halka arzların sayısında son yıllarda bir azalma olduğunu belirten Jay R. Ritter, Türkiye’deki halka arzları küresel piyasalarla karşılaştırdı. Ritter: “Son on yıla baktığımızda Türkiye’deki halka arzların sayısında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu aslında küresel piyasalarda görülen bir eğilim. Küresel alandaki başarılı halka arzlar, internet teknolojisiyle birlikte ortaya çıkan teknoloji şirketleri sayesinde yaşandı. Fakat bu halka arzların hepsi Google veya Facebook gibi başarılı olamadı. Halka arzlarda şirketlerin büyüklüğü ve kurumsal yapısı önem taşıyor” diyerek görüşlerini belirtti.

Yaklaşık 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen konferansta, “Halka Açılma: Nedenler, Yararlar, Sorunlar” ve “Halka Arz Aracılık ve Talep” başlıklı iki oturum düzenlendi. KOTEDER Başkanı Nalan Erkarakaş moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda, halka açılmanın avantajları ve şirketlerin bu süreçte yaşadığı sıkıntılar sektörün önemli isimleri tarafından mercek altına aldı. Panelistler arasında Pegasus Yatırımcı İlişkileri Direktörü Verda Beste Taşar, STFA Yatırım Holding Genel Müdürü Altan Dinç, Mesa Mesken Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, DeFacto Perakende CFO’su Önder Şenol ve Petkim Petrokimya Holding Genel Müdürü Sadettin Korkut yer aldı.

Doğuş Yayın Grubu Ekonomi Grup Başkanı Servet Yıldırım moderatörlüğünde düzenlenen “Halka Arz Aracılık ve Talep” başlıklı ikinci oturumda, talep tarafı halka arzlara liderlik eden kurum temsilcileri tarafından tartışıldı. Bu oturuma, SPK Başkan Yardımcısı Ayşegül Ekşit, Borsa İstanbul Satış ve Pazarlama Müdürü Serhat Görgün, Ak Portföy Yönetimi Genel Müdürü Dr. Alp Keler, İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü A. Erdal Aral ve Franklin Templeton Investments Kıdemli Başkan Yardımcısı Erman Kalkandelen katıldı.