Toplu Yayınlar

Yayın No Yayın İsmi
1 Tasarrufların Değerlendirilmesinde Fırsatlar Ülkesi Türkiye (Şubat 2002)
2 Aracı Kuruluşlar Birliği Mevzuatı
3 Sermaye Piyasası Meslek Kuralları (Ocak 2002)
4 Türk Sermaye Piyasası’nda Mesleki / Etik Kurallar ve Yatırımcı Hakları (Mart 2002)
5 Sermaye Piyasasının Geliştirilmesinde Vergi Politikalarının Rolü (Nisan 2002)
6 Tasarrufların Değerlendirilmesinde Fırsatlar Ülkesi Türkiye (Haziran 2002)
7 Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü (Aralık 2002)
8 Finansal Kriz ve Sermaye Piyasası Tarihsel Süreçte Krizin Temel Nedenleri,
Halka Açık Bankalarda Ortaklık Haklarının Fon’a Devri Uygulaması,
Devrin Sermaye Piyasası Üzerindeki Olumsuz Yansımaları (Şubat 2003)
9 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisanslama Sınavı Eğitim Kılavuzu
(Mart 2003)
10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisanslama Sınavı Eğitim Kılavuzu (Mart 2003)
11 Türkiye Sermaye Piyasası 2002 (Nisan 2003)
12 Borsaların Ekonomideki Yeri ve Globalleşme Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları,
Türkiye İçin Model Arayışı (Nisan 2003)
13 Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası (Mart 2004)
14 Güney Kore ve Türkiye Sermaye Piyasaları (Nisan 2004)
15 Makroekonomik İstikrar Programlarının Sermaye Piyasasına Etkileri,
Türkiye İçin Öneriler (Nisan 2004)
16 Türkiye Sermaye Piyasası Gelişme, Strateji, Hedefler (Mayıs 2004)
17 Makroekonomik İstikrar Programlarının Sermaye Piyasasına Yansımaları (Haziran 2004)
18 Türkiye Sermaye Piyasası 2003 (Temmuz 2004)
19 Para ve Sermaye Piyasalarının Vergilendirilmesi, Vergi Konseyi Finansal İş ve İşlemlerin Vergilendirilmesi Alt Çalışma Komitesi (Ekim 2004)
20 Para ve Sermaye Piyasalarının Vergilendirilmesi (Öneriler), Vergi Konseyi Finansal İş ve İşlemlerin Vergilendirilmesi Alt Çalışma Komitesi (Ekim 2004)
21 AB Yolunda Türkiye Sermaye Piyasası, AB Müktesebatının Üstlenilmesinin
Sermaye Piyasasına Etkileri (Kasım 2004)
22 II. Sermaye Piyasaları Arenası, AB’ye Doğru Türkiye Sermaye Piyasasında
Sorunlar ve Çözümler (Aralık 2004)
23 Türkiye Sermaye Piyasası 2004 (Nisan 2005)
24 III. Sermaye Piyasaları Arenası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Risk Yönetimi
(Mayıs 2005)
25 Özel Sektör Borçlanma Araçları Raporu, Mevcut Durum ve Öneriler (Haziran 2005)
26 Borsa Şirketleşmeleri ve İMKB Özelleşmesi (Şubat 2006)
27 Dünya Uygulamaları Çerçevesinde KOBİ Borsaları (Ocak 2006)
28 IV. Sermaye Piyasaları Arenası Kitabı, Sermaye Piyasalarının
Büyütülmesi ve Derinleştirilmesi (Mart 2006)
29 Türkiye Sermaye Piyasası 2005 (Mayıs 2006)
30 Japonya Sermaye Piyasası (Eylül 2006)
31 Sermaye Piyasasında Ödünç İşlemleri
32 Global Finans Merkezleri ve İstanbul (Şubat 2007)
33 Türkiye Sermaye Piyasası 2006 (Mayıs 2007)
34 Türkiye Sermaye Piyasası 2007 (Mayıs 2008)
35 Turkish Capital Markets & The Brokerage Industry 2007 (Temmuz 2008)
36 Turkish Brokerage Industry 2008 Semiannual Review (Kasım 2008)
37 Handling Investor Complaints in Turkey (Ocak 2009)
38 Licensing of Market Professionals in Turkey (Ocak 2009)
39 Short Selling of Securities in Turkey (Ocak 2009)
40 Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi (Ocak 2009)
41 Türkiye Sermaye Piyasası 2008 (Mayıs 2009)
42 Turkish Capital Markets 2008 (Temmuz 2009)
43 Turkish Economy & Capital Markets 2009 (Eylül 2009)
44 Küresel Kriz ve Türkiye – 2009
45 Turkish Brokerage Industry 2009 Semiannual Review (Kasım 2009)
46 Aracı Kurum Finansal Tablo Hazırlama Rehberi (Nisan 2010)
47 The Structure of the Turkish Capital Markets 2010 (Nisan 2010)
48 Türkiye Sermaye Piyasası 2009 (Mayıs 2010)
49 Turkish Brokerage Industry 2009 Annual Review (Mayıs 2010)
50 Turkish Economy & Capital Markets 2010 (Eylül 2010)
51 Turkish Brokerage Industry 2010 Semiannual Review (Eylül 2010)
52 Şirketlerin Halka Arzında Aracılık Sürecinin Etkinliği – YTÜ Paneli (Şubat 2011)
53 Yatırım Yaparken, Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası (Şubat 2011)
54 The Handbook of the Turkish Capital Markets (Mart 2011)
55 Halka Arzlarda Kurumsal Otoritelerin Rolü (Aralık 2010)
56 Türkiye Sermaye Piyasası 2010 (Mayıs 2011)
57 Turkish Brokerage Industry 2010 Review (Mayıs 2011)
58 Dünyada Borsa Şirketleşmeleri, Satın Alma ve Birleşmeleri (Ağustos 2011)
59 Turkish Economy and Capital Markets (Eylül 2011)
60 Turkish Brokerage Industry 2011 Semianual Review (Eylül 2011)
61 The Handbook of the Turkish Capital Markets 2012 (Mart 2012)
62 Türkiye Sermaye Piyasası 2011 (Mayıs 2012)
63 Turkish Brokerage Industry 2011 Review (Mayıs 2012)
64 Turkish Brokerage Industry 2012 Semiannual Review (Eylül 2012)
65 Türkiye Sermaye Piyasası 2012 (Mayıs 2013)
66 Turkish Brokerage Industry 2012 Review (Mayıs 2013)
67 Turkish Brokerage Industry 2013 Semiannual Review (Ekim 2013)
68 Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası (Nisan 2015)
69 Türkiye Sermaye Piyasası 2013 (Mayıs 2014)
70 Turkish Brokerage Industry 2013 Review (Mayıs 2014)
71 The Handbook of the Turkish Capital Markets (Haziran 2014)
72 Turkish Brokerage Industry 2014 Semiannual Review (Ekim 2014)
73 The Handbook of the Turkish Capital Markets (Şubat 2015)
74 Türkiye Sermaye Piyasası 2014 (Nisan 2015)
75 Turkey Brokerage Industry 2014 Annual Review (Nisan 2015)
76 Turkish Capital Markets 2015 Semiannual Review (Ekim 2015)
77 Handbook of the Turkish Capital Markets (Şubat 2016)
78 Türkiye Sermaye Piyasası 2015 (Mayıs 2016)
79 Turkish Capital Markets 2015 Annual Review (Mayıs 2016)
80 Turkish Capital Markets 2016 Semiannual Review (Ekim 2016)
81 Handbook of the Turkish Capital Markets (Mart 2017)
82 Türkiye Sermaye Piyasası 2016 (Mayıs 2017)
83 Handbook of the Turkish Capital Markets (Mart 2018)
84 Türkiye Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumların Mevcut Durum Araştırması (Nisan 2018)
85 Türkiye Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumların Performans ve Etkinlik Analizi (Nisan 2018)
86 Türkiye Sermaye Piyasası 2017 (Mayıs 2018)
87 Uluslararası Finans Merkezleri (Mart 2019)