“Sermaye Piyasasının Geliştirilmesine Yönelik Öneriler ve Eylemler Eylül 2018” Raporumuz Yayımlandı

Birliğimiz tarafından hazırlanan, üyelerimizin ve paydaşlarımızın, sermaye piyasasındaki temel sorunlar ile sektörün orta ve uzun vadede daha ileriye götürülmesi, sermaye piyasalarının daha ön plana çıkmasına yönelik görüş ve çözüm önerilerini içeren, “Sermaye Piyasasının Geliştirilmesine Yönelik Öneriler ve Eylemler Eylül 2018” raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.