Seminerler

  • 4 Nisan 2014 tarihinde Birliğimiz ve Finansal Planlama Standartları Kurulu (Financial Planning Standards Board-FPSB) işbirliğiyle yapılan “Yeni Sermaye Piyasası Kanunda Tanımlanan Finansal Planlama Mesleğine Giriş” seminerinin sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.
  • 21 Ocak 2011 tarihinde Dr. İzzet Gökhan Özbilgin tarafından verilen “Bilgi Teknolojilerinde Gelişmeler, Bilgi Güvenliği ve Bilişim Hukuku (Aracı Kurumlar Açısından)” seminerin sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.
  • 24 Eylül 2010 tarihinde MASAK eğitmenleri tarafından verilen Aklama ve Terörün Finansmanı Suçu MASAK Yükümlüler ve Yükümlülükler, Yükümlülük Denetimi ve Cezalar” eğitiminin sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.
  • 6 Kasım 2009 tarihinde IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası tarafından Birliğimiz merkezinde yapılan “Döviz Vadeli İşlemlerinde Fiziki Teslimat” konulu sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.
  • 2 Ekim 2009 tarihinde IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından Birlik merkezinde gerçekleştirilen “Özel Şartlara Tabi Pozisyon Transferi İşlemleri” konulu sunuma buradan ulaşabilirsiniz.
  • 27.07.2009 tarihinde SPK ile Birliğimizin ortaklaşa düzenlediği “Impact of the Financial Crisis and Bank Failure” konulu seminerin Prof. Julian Franks tarafından yapılan sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.
  • 27.05.2009 tarihinde Birlik merkezinde düzenlenen “Sermaye Piyasamız İçin Yeni Bir Enstrüman: Varantlar” konulu seminerin sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.   
  • 8-9 Nisan 2009 tarihlerinde MASAK eğitmenleri tarafından verilen suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi konularındaki eğitimin sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.