Kurumsal Eğitim ve Gelişim Süreçlerinde Sürdürülebilirlik Çalıştayı Düzenlendi.

Birliğimiz ve Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği’nin 2019-2020 yılı ortak etkinlikleri kapsamında planlanan çalıştayların üçüncü konusu “Kurumsal Eğitim ve Gelişim Süreçlerinde Sürdürülebilirlik” oldu.


28 Ocak 2020 tarihinde 14:00-16:30 saatleri arasında gerçekleşen çalıştayda SEGM Kurucu Başkanı Çağlar Çabuk ve Birliğimiz Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür moderatör olarak yer aldı.


SEGM ile birlikte hayata geçirilen sürdürülebilirlik çalıştayları ile kurumsal eğitim ve gelişim süreçlerinde insan ve organizasyon boyutlarını etkileyen unsurlarla ilgili durum tespiti yapılması, süreçlerin iyileştirilmesi ve mükemmel sonuçlara ulaşılması konusunda izlenecek yol haritalarının ortak akılla ortaya çıkarılması amaçlandı.


Aralarında insan kaynakları, organizasyonel gelişim, kurumsal akademi yönetici ve uzmanları, sahada çalışan eğitmen ve danışman uzmanların da yer aldığı çalıştaya 25 katılımcı iştirak etti.