Konulara Göre Makaleler

Üye Verileri Yabancı Ülke Sermaye Piyasaları Yatırım Araçları
Avrupa Birliği’ne Uyum Uluslararası Sermaye Piyasaları Bilgi İşlem
Türkiye Sermaye Piyasaları

Üye Verileri

2018/12 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)

2018/12 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)

2018/09 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

2018/09 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

2018/06 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)

2018/06 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)

2018/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)

2018/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)

2017/12 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 16 – Mayıs 2018)
2017/12 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 16 – Mayıs 2018)

2017/09 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)
2017/09 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)

2017/06 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)
2017/06 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)

2017/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)
2017/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)

2016/12 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)
2016/12 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)

2016/09 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)
2016/09 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)

2016/06 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 10 – Ekim 2016)

2016/06 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 10 – Ekim 2016)

2016/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 9 – Temmuz 2016)
2016/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 9 – Temmuz 2016)

2015 Yılı Portföy Yönetimi Şirketlerinin Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)
2015 Yılı Aracı Kurumların Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

2015/09 Dönemi Portföy Yönetimi Şirketlerinin Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)
2015/09 Dönemi Aracı Kurumların Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)

2015/06 Dönemi Portföy Yönetimi Şirketlerinin Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)
2015/06 Dönemi Aracı Kurumların Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)

2015/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)
2015/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)Avrupa Birliği’ne Uyum

Aracı Kurumlarda Basel II Sayısal Etki Çalışması (Sayı 44 – Nisan 2006)
Avrupa Birliği Bankacılık Sisteminde Yapısal Reform (Gösterge Sayı 3 – Ocak 2015)
Avrupa Birliği Fintek Eylem Planı (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Aracı Kuruluşların Faaliyet Alanları (Sayı 56 – Nisan 2007)
Avrupa Birliği’nde Finansal İşlemler Vergisi (Gösterge Sayı 3 – Ocak 2015)
Avrupa Birliği’nin Karapara Direktifi (Sayı 57 – Mayıs 2007)
Avrupa Birliği’nin İzahname Direktifi (Sayı 60 – Ağustos 2007)
Avrupa Birliği’nin Şeffaflık Direktifi (Sayı 63 – Kasım 2007)
Avrupa Birliği’nde Yeni Piyasa Bozucu Eylemler Düzenlemesi (Gösterge 10 – Ekim 2016)
Basel II Çalışma Platformu Raporu (Sayı 44 – Nisan 2006)
Basel II: Yeni Sermaye Yeterliliği Standardı (Sayı 31 – Mart 2005)

Karapara Suçları (Sayı 21 – Mayıs 2004)

MiFID II ve Etkileri (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)
MiFID Direktifi (Sayı 54 – Şubat 2007)

UCITS Direktifi ve Yatırım Fonu Pazarları (Sayı 51 – Kasım 2006)

Türkiye Sermaye Piyasaları

Açılış Seansı Uygulamaları (Sayı 45 – Mayıs 2006)
Aracı Kurumların Döviz İşlemleri (Sayı 63 – Kasım 2007)

Bankalar Faiz Oranının Düşmesini İster mi? (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)
Bankaların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri (Sayı 37 – Eylül 2005)
Bireysel Emeklilikte Gelişmeler (Sayı 24 – Ağustos 2004)

Borçlanma Araçları Piyasasında Likidite İncelemesi (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)
“Borsaların Ekonomideki Yeri ve Globalleşme Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları” Panelinden Notlar (Sayı 8 – Nisan 2003)
Borsaların Şirketleşmesi ve Özelleştirilmesi (Sayı 6 – Şubat 2003)

FEAS Yatırımcı Şikayetlerinde Uygulanacak İlkeler (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)
Finansal Eğitim Axiyon Takımı (Sayı 126 – Şubat 2013)

Foreks Piyasası ve Aracı Kurumlar (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)

Global Piyasalar ve Türkiye – 2007 (Sayı 62 – Ekim 2007)
Global Piyasalar ve Türkiye – 2005 (Sayı 32 – Nisan 2005)
Global Piyasalar ve Türkiye – 2002 (Sayı 4 – Aralık 2002)
Halka Açık Şirketlere Tanınan Vergisel Avantajların Vergi Gelirlerini Artırma Etkisi (Sayı 4 – Aralık 2002)
İMKB’de Eurobond Piyasaları (Sayı 20 -Nisan 2004)
İMKB Şirketlerinde Yoğunlaşma (Sayı 56 – Nisan 2007)
Lisanslama Sınavlarında Başarıya Giden Yol (Sayı 133 – Eylül 2013)
Mahkeme Dışı Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (Sayı 53 – Ocak 2007)

Menkul Kıymetleştirmede İpotek Finansmanı Kuruluşu Modeli (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)
“Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü” Konferansından Notlar (Sayı 5 – Ocak 2003)
Sermaye Piyasası Aracı Ödünç Alma ve Verme İşlemleri (Sayı 45 – Mayıs 2006)
“Sermaye Piyasasında Vergilendirme” Raporu Özet Sunumu (Sayı 7- Mart 2003)
Uluslararası Karşılaştırmalarda Türkiye Sermaye Piyasası (Sayı 130 – Haziran 2013)
Uluslararası Karşılaştırmalarda Türkiye Sermaye Piyasası (Sayı 105 – Mayıs 2011)
TSPAKB Halka Arz İlkeleri (Sayı 128 – Nisan 2013)
TSPAKB’nin İMKB’nin Özelleştirilmesine İlişkin Görüşleri (Sayı 6 – Şubat 2003)
TSPAKB Yatırımcı Hakları  (Sayı 129 – Mayıs 2013)

TSPB Yatırımlarının Performans Değerlendirmesi: II. Yatırım Dönemi (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)

Türk Borçlar ve Ticaret Kanununda Faiz (Sayı 123 – Kasım 2012)
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Etkileşimi (Sayı 78 – Şubat 2009)

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde İzahname Hazırlanması (Sayı 135 – Kasım 2013)
Türkiye ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (Sayı 116 – Nisan 2012)
Türkiye Sermaye Piyasasında Yatırımcılar 2016-06 (Gösterge 10 – Ekim 2016)

Türkiye Varlık Fonu (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)

Türkiye’de Hanehalkı Tasarrufları (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)
Türkiye’de Tasarruflar (Sayı 116 – Nisan 2012)

Türkiye’de Yatırım Fonları (Sayı 105 – Mayıs 2011)

Türkiye’de Yatırım Fonları (2017) (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)

Türkiye’de Yatırım Kulüplerinin Hukuki Statüsü (Sayı 113 – Ocak 2012)

Oy Hakkı Kullanımı ve Elektronik Genel Kurul (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)
Yabancı Yatırımcılar – 2007/12 (Sayı 66 – Şubat 2008)
Yabancı Yatırımcılar – 2007/06 (Sayı 61 – Eylül 2007)
Yabancı Yatırımcılar – 2004/06 (Sayı 24 – Ağustos 2004)
Yabancı Yatırımcılar – 2002/12 (Sayı 7 – Mart 2003)
Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (Sayı 114 – Şubat 2012)

Yatırım Sürecinde TEFAS: TSPB Yatırımlarının Performans Değerlendirmesi (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)
Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (Sayı 117 – Mayıs 2012)
Yeni TL Neler Getirecek? (Sayı 19 – Mart 2004)

Yabancı Ülke Sermaye Piyasaları

Almanya Sermaye Piyasası (Sayı 38 – Ekim 2005)

Astana Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)
Avrasya Borsaları (Sayı 116 – Nisan 2012)
Avustralya Sermaye Piyasası (Sayı 52 – Aralık 2006)
Avusturya Sermaye Piyasası (Sayı 51 – Kasım 2006)
Brezilya Sermaye Piyasası (Sayı 70 – Haziran 2008)
Çin Sermaye Piyasası (Sayı 78 – Şubat 2009)

Dubai Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)
Endonezya Sermaye Piyasası (Sayı 103 – Mart 2011)
Euronext (Sayı 34 – Haziran 2005)

Frankfurt Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)
Güney Afrika Sermaye Piyasası (Sayı 68 – Nisan 2008)
Hindistan Sermaye Piyasası (Sayı 80 – Nisan 2009)
Hong Kong Sermaye Piyasası (Sayı 87 – Kasım 2009)
İspanya Sermaye Piyasası (Sayı 33 – Mayıs 2005)
İsrail Sermaye Piyasası (Sayı 81 – Mayıs 2009)
İsviçre Sermaye Piyasası (Sayı 49 – Eylül 2006)
İtalya Sermaye Piyasası (Sayı 35 – Temmuz 2005)
Japonya Sermaye Piyasası (Sayı 106 – Haziran 2011)

Londra Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)
Macaristan Sermaye Piyasası (Sayı 104 – Nisan 2011)
Malezya Sermaye Piyasası (Sayı 89 – Ocak 2010)

Malezya Sermaye Piyasası – 2 (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)
Meksika Sermaye Piyasası (Sayı 71 – Temmuz 2008)
Mısır Sermaye Piyasası (Sayı 69 – Mayıs 2008)
NOREX (Sayı 29 – Ocak 2005)
Polonya Sermaye Piyasası (Sayı 65 – Ocak 2008)
Rusya Sermaye Piyasası (Sayı 65 – Ocak 2008)

Seul Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)
Singapur Sermaye Piyasası (Sayı 85 – Eylül 2009)

Singapur Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

Şanghay Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

Tallinn Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

Tayvan Sermaye Piyasası (Sayı 75 – Kasım 2008)
Tayland Sermaye Piyasası (Sayı 102 – Şubat 2011)
Yunanistan Sermaye Piyasası (Sayı 73 – Eylül 2008)

Uluslararası Sermaye Piyasaları

ABD Yabancı Hesaplar Mevzuatına Uyum Yasası-FATCA (Gösterge Sayı 2 – Ekim 2014)
Algoritmik ve Yüksek Frekanslı Alım-Satım (Sayı 97 – Ekim 2010)
Alternatif İşlem Sistemleri ve Elektronik İletişim Ağları (Sayı 18 – Şubat 2004)
Altın Piyasaları (Sayı 91 – Mart 2010)
Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (Sayı 117 – Mayıs 2012)
Amerika ve Asya Pasifik Karbon Borsaları (Sayı 84 – Ağustos 2009)

ASEAN Sermaye Piyasaları Entegrasyonu (Gösterge Sayı 4 – Mayıs 2015)

Avrupa Birliğinde Alternatif Yatırım Fonları (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)

Avrupa Sermaye Piyasalarında Teminat Koşulları (Sayı 27 – Kasım 2004)
Avrupa’da Alternatif İşlem Sistemleri (Sayı 76 – Aralık 2008)
Avrupa’da Karbon ve Enerji Borsaları (Sayı 82 – Haziran 2009)

Avustralya’da Özel Emeklilik Sistemi (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)

Borsa Birleşmeleri ve Stratejik Ortaklıklar (Sayı 68 – Nisan 2008)
Borsaların Gelir ve Gider Yapıları (Sayı 118 – Haziran 2012)
Davranışsal Finans (Sayı 120 – Ağustos 2012)
Devlet Yatırım Fonları (Sayı 67 – Mart 2008)
Doğal Afet Bonoları (Sayı 133 – Eylül 2013)
Döviz Piyasaları (Sayı 92 – Nisan 2010)
Dünyada Aracı Kuruluşlar (Sayı 128 – Nisan 2013)
Dünyada Borsaların Şirketleşme ve Özelleştirilmeleri (Sayı 6 – Şubat 2003)

Dünyada Dijital Bankacılık (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)
Dünyada Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (Sayı 109 – Eylül 2011)

Dünyada İpotek Finansmanı Kuruluşları (Gösterge Sayı 16 – Mayıs 2018)

Dünyada Menkul Kıymetleştirme (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)

Dünyada ve Türkiye’de Kredi Ölçümleme Sistemleri (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)
Düzenlemeleri Görüşe Açma Sürecinde En İyi Uygulamalar (Sayı 127 – Mart 2013)

Elektronik Para ve Blok Zincir Teknolojisi (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)
Emtia Borsaları (Sayı 90 – Şubat 2010)
Endeks Şirketleri (Sayı 93 – Mayıs 2010)

Evrensel Temel Gelir (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)
Finansal Eğitim Faaliyetlerinin Finansmanı (Sayı 125 – Ocak 2013)

Finansal Erişimde Yenilikçi Bir Örnek MPesa (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)
Finansal Gelişmişlik ve Ekonomik Büyüme (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)

Finansal Gelişmişlik, Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)

Finansal Gizlilik (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)
Finansal Kriz Sonrası Avrupa’da Denetim ve Düzenleme Çalışmaları (Sayı 108 – Ağustos 2011)
Finansal Krizle İlgili Uluslararası Kurumların Yürüttüğü Çalışmalar II (Sayı 102 – Şubat 2011)
Finansal Krizle İlgili Uluslararası Kurumların Yürüttüğü Çalışmalar (Sayı 89 – Ocak 2010)
Finansal Planlama (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)
Finansal Planlama: Evrensel Görünüm ve Ülkeye Özgü Farklılıklar (Gösterge Sayı 2 – Ekim 2014)
Finansal Piyasalarda Reform Çalışmaları (Sayı 85 – Eylül 2009)
Finansal Piyasalarda Düzenleyici Otoriteler (Gösterge Sayı 3 – Ocak 2015)

Fintek: Finansta Teknoloji (Gösterge Sayı 16 – Mayıs 2018)

Fon Dağıtım Platformları (Gösterge Sayı 4 – Mayıs 2015)
Gelişmekte Olan Ülkelerde KOBİ Piyasaları  (Sayı 129 – Mayıs 2013)
Gelişmekte Olan Ülkelerde Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası (Sayı 115 – Mart 2012)
Gelişmekte Olan Ülkelerde Türev Piyasaları (Sayı 121 – Eylül 2012)
ICSA 23. Genel Kurulundan Notlar (Sayı 94 – Haziran 2010)

IOSCO Fon Ücret ve Giderleri En İyi Uygulamaları (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)

İngiltere’de Düzenleyici Kum Havuzu Uygulaması (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)
İslami Finans Sistemi (Sayı 69 – Mayıs 2008)
Kamu-Özel Sektör İşbirliği Yöntemleri (Sayı 91 – Mart 2010)
Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) Düzenlemeleri (Gösterge Sayı 4 – Mayıs 2015)
KOBİ Borçlanma Araçları (Sayı 127 – Mart 2013)

KOBİ Finansmanında Sermaye Piyasası (Sayı 16 – Mayıs 2018)

Kredi Derecelendirme Kurumları (Sayı 84 – Ağustos 2009)

Küresel Döviz Piyasası İlkeleri (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)

Küresel Eğilimler: İlerlemenin Paradoksu (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)
Küresel Tüzel Kişilik Kimlik Kodu Sistemi (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)

Kripto Para Arzı (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)
Latin Amerika Ülkelerinde Ortak Bir Piyasa MILA (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)
Merkezi Karşı Taraf (Sayı 101 – Ocak 2011)
Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama-Crowdfunding (Gösterge Sayı 2 – Ekim 2014)
Offshore Finans Merkezleri (Sayı 104 – Nisan 2011)
Opsiyon Piyasaları (Sayı 125 – Ocak 2013)
Özel Emeklilik Sistemleri (Sayı 96 – Ağustos 2010)

Özel Emeklilikte Otomatik Katılım: İngiltere Örneği: (Gösterge 10 – Ekim 2016)

Portföy Yönetiminde Yeni Bir Dönem: Otomatik Danışmanlık (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)
Satın Alma Amaçlı Şirketler (Sayı 120 Ağustos 2012)
Sermaye Piyasasında Açığa Satış İşlemleri (Sayı 101 – Ocak 2011)
Sermaye Piyasasında Uluslararası Kurumlar (Sayı 77 – Ocak 2009)
Sermaye Piyasasında Uluslararası Örgütler: IOSCO ve ICSA (Sayı 55 – Mart 2007)

Siber Güvenlik ve Finansal Piyasalarda Siber Suçlar (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)
Sorumlu Yatırımlar (Sayı 97 – Eylül 2010)
Türkiye ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (Sayı 116 – Nisan 2012)
Türkiye-Kanada-Kore-Meksika Aracı Kurum Sektörü Karşılaştırması (Sayı 97 – Eylül 2010)

Ticaret Savaşları (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)
Uluslararası Takas Kurumları (Sayı 92 – Nisan 2010)
Uluslararası Komisyon Uygulamaları (Sayı 40 – Aralık 2005)
Ürün ve Tavsiyelerin Yatırımcılara Uygunluğu (Sayı 108 – Ağustos 2011)
Yabancı Piyasalarda Menkul Kıymet Kotasyonu ve Depo Sertifikaları (Sayı 103 – Mart 2011)
Yatırım Fonlarının Derecelendirilmesi (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)
Yatırım Kulüpleri (Sayı 113 – Ocak 2012)
Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkileri (Sayı 114 – Şubat 2012)
Yatırımcı Eğitiminde Yurtdışı Uygulamalar (Sayı 73 – Eylül 2008)

Yerel Yönetimlerde Borçlanma Araçları (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

Yeşil Tahviller (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)
Yurtdışında Aracı Kuruluş Birlikleri (Sayı 79 – Mart 2009)
Yurtdışında Fiyat Adımları, Emir İptalleri ve İşlem Bilgileri Şeffaflığı (Sayı 99 – Kasım 2010)
Yurtdışında KOBİ Piyasaları (Sayı 109 – Eylül 2011)
Yurtdışında Sermaye Piyasası Çalışanlarının Eğitimi (Sayı 80 – Nisan 2009)
Yurtdışında Sermaye Piyasası Çalışanlarının Lisanslanması (Sayı 79 – Mart 2009)
Yurtdışında Yatırımcı Şikayet Süreçleri (Sayı 81 – Mayıs 2009)
Yüksek Frekanslı Alım-Satım İşlemeleri – 2 (Sayı 111 – Kasım 2011)

Yüksek Frekanslı İşlemler – 3 (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)
Gelişmiş Ülkelerde Mevduat ve Yatırım Bankacılığının Ayrılması (Sayı 132 – Ağustos 2013)

Yatırım Araçları

Alternatif Bir Yatırım Aracı: Warrantlar (Sayı 46 – Haziran 2006)
Alternatif Borsa Yatırım Fonları (Gösterge 10 – Ekim 2016)

Alternatif Yatırım Araçları: Hedge Fonlar, Finansal Ortaklıklar ve Kredi Türevleri (Sayı 41 – Ocak 2006)
Alternatif Yatırım Araçları: Yapılandırılmış Menkul Kıymetler ve Fark Kontratları (Sayı 66 – Şubat 2008)
Avrupa Sermaye Piyasalarında Teminat Koşulları (Sayı 27 – Kasım 2004)
Borçlanma Araçları (Sayı 115 – Mart 2012)
Borsa Yatırım Fonları (Sayı 21 – Mayıs 2004)
Faiz Türevleri (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)

Gayrimenkul Yatırım Fonları (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)

Hedefli Yatırım Hesapları (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)
İhale Yöntemleri (Sayı 71 – Temmuz 2008)
İpotekli Konut Finansmanı Sistemi (Sayı 60 – Ağustos 2007)
Opsiyon Sözleşmeleri (Sayı 121 – Eylül 2012)
Opsiyon Stratejileri (Sayı 126 – Şubat 2013)
Sermaye Piyasamızda Yeni Bir Enstrüman: Varant (Sayı 67 – Mart 2008)

Bilgi İşlem

Arama Motorları (Sayı 33 – Mayıs 2005)
Bilgisayar Donanımı ve Performans (Sayı 61 – Eylül 2007)
İnternette Bilgiye Ulaşmak (Sayı 32 – Nisan 2005)
Veri İletim Yöntemleri ve Güvenliği (Sayı 60 – Ağustos 2007).