Konulara Göre Makaleler

Üye Verileri Borsalar Düzenleme
Ekonomi Finansal Eğitim Fintek
Girişimcilik Kobi Finansmanı Kolektif Yatırımlar
Kripto Varlıklar Kurumlar Sürdürülebilirlik
Türkiye Sermaye Piyasaları Ülke İncelemesi Yatırım Araçları
Yöntemler Bilişim  

Üye Verileri

 

2020/12 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 28 – Mayıs 2021)

2020/12 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 28 – Mayıs 2021)

2020/09 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 27 – Mart 2021)

2020/09 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 27 – Mart 2021)

2020/06 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 26 – Kasım 2020)

2020/06 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 26 – Kasım 2020)

2020/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 25 – Eylül 2020)

2020/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 25 – Eylül 2020)

2019/12 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 24 – Temmuz 2020)

2019/12 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 24 – Temmuz 2020)

2019/09 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 23 – Şubat 2020)

2019/09 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 23 – Şubat 2020)

2019/06 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 22 – Kasım 2019)

2019/06 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 22 – Kasım 2019)

2019/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 21 – Eylül 2019)

2019/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 21 – Eylül 2019)

2018/12 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)

2018/12 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)

2018/09 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

2018/09 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

2018/06 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)

2018/06 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)

2018/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)

2018/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)

2017/12 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 16 – Mayıs 2018)
2017/12 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 16 – Mayıs 2018)

2017/09 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)
2017/09 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)

2017/06 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)
2017/06 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)

2017/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)
2017/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)

2016/12 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)
2016/12 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)

2016/09 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)
2016/09 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)

2016/06 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 10 – Ekim 2016)

2016/06 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 10 – Ekim 2016)

2016/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 9 – Temmuz 2016)
2016/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 9 – Temmuz 2016)

2015 Yılı Portföy Yönetimi Şirketlerinin Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)
2015 Yılı Aracı Kurumların Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

2015/09 Dönemi Portföy Yönetimi Şirketlerinin Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)
2015/09 Dönemi Aracı Kurumların Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)

2015/06 Dönemi Portföy Yönetimi Şirketlerinin Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)
2015/06 Dönemi Aracı Kurumların Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)

2015/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)
2015/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)Borsalar

Alternatif İşlem Sistemleri ve Elektronik İletişim Ağları (Sayı 18 – Şubat 2004)

Avrupa’da Alternatif İşlem Sistemleri (Sayı 76 – Aralık 2008)

Avrupa Sermaye Piyasalarında Teminat Koşulları (Sayı 27 – Kasım 2004)

Borsaların Şirketleşmesi ve Özelleştirilmesi (Sayı 6 – Şubat 2003)

Borsa Birleşmeleri ve Stratejik Ortaklıklar (Sayı 68 – Nisan 2008)
Borsaların Gelir ve Gider Yapıları (Sayı 118 – Haziran 2012)

Dünyada Borsaların Şirketleşme ve Özelleştirilmeleri (Sayı 6 – Şubat 2003)

Latin Amerika Ülkelerinde Ortak Bir Piyasa MILA (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)

TSPAKB’nin İMKB’nin Özelleştirilmesine İlişkin Görüşleri (Sayı 6 – Şubat 2003)

 

Düzenleme

ABD Yabancı Hesaplar Mevzuatına Uyum Yasası-FATCA (Gösterge Sayı 2 – Ekim 2014)

Aracı Kurumlarda Basel II Sayısal Etki Çalışması (Sayı 44 – Nisan 2006)

Aracı Kurumların Döviz İşlemleri (Sayı 63 – Kasım 2007)
Avrupa Birliği Bankacılık Sisteminde Yapısal Reform (Gösterge Sayı 3 – Ocak 2015)

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Aracı Kuruluşların Faaliyet Alanları (Sayı 56 – Nisan 2007)
Avrupa Birliği’nde Finansal İşlemler Vergisi (Gösterge Sayı 3 – Ocak 2015)
Avrupa Birliği’nin Karapara Direktifi (Sayı 57 – Mayıs 2007)
Avrupa Birliği’nin İzahname Direktifi (Sayı 60 – Ağustos 2007)
Avrupa Birliği’nin Şeffaflık Direktifi (Sayı 63 – Kasım 2007)
Avrupa Birliği’nde Yeni Piyasa Bozucu Eylemler Düzenlemesi (Gösterge 10 – Ekim 2016)

Avrupa Sermaye Piyasalarında Teminat Koşulları (Sayı 27 – Kasım 2004)

Bankaların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri (Sayı 37 – Eylül 2005)
Basel II Çalışma Platformu Raporu (Sayı 44 – Nisan 2006)
Basel II: Yeni Sermaye Yeterliliği Standardı (Sayı 31 – Mart 2005)

Dünyada Aracı Kuruluşlar (Sayı 128 – Nisan 2013)

Dünyada Yatırım Danışmanlığı (Gösterge Sayı 21 – Eylül 2019)

Düzenlemeleri Görüşe Açma Sürecinde En İyi Uygulamalar (Sayı 127 – Mart 2013)

FEAS Yatırımcı Şikayetlerinde Uygulanacak İlkeler (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)

Finansal Gizlilik (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

Finansal Kriz Sonrası Avrupa’da Denetim ve Düzenleme Çalışmaları (Sayı 108 – Ağustos 2011)

Finansal Krizle İlgili Uluslararası Kurumların Yürüttüğü Çalışmalar II (Sayı 102 – Şubat 2011)

Finansal Krizle İlgili Uluslararası Kurumların Yürüttüğü Çalışmalar (Sayı 89 – Ocak 2010)

Finansal Piyasalarda Reform Çalışmaları (Sayı 85 – Eylül 2009)
Gelişmiş Ülkelerde Mevduat ve Yatırım Bankacılığının Ayrılması (Sayı 132 – Ağustos 2013)

ICSA 23. Genel Kurulundan Notlar (Sayı 94 – Haziran 2010)

IOSCO Fon Ücret ve Giderleri En İyi Uygulamaları (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)

Kaldıraçlı İşlemlerde Uluslararası Düzenlemeler (Gösterge Sayı 21 – Eylül 2019)

Karapara Suçları (Sayı 21 – Mayıs 2004)

Küresel Döviz Piyasası İlkeleri (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)

Küresel Tüzel Kişilik Kimlik Kodu Sistemi (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)

Mahkeme Dışı Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (Sayı 53 – Ocak 2007)

MiFID II ve Etkileri (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)
MiFID Direktifi (Sayı 54 – Şubat 2007)

Sermaye Piyasalarında Covid-19 Önlemleri (Gösterge Sayı 26 – Kasım 2020)

Türk Borçlar ve Ticaret Kanununda Faiz (Sayı 123 – Kasım 2012)

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Etkileşimi (Sayı 78 – Şubat 2009)

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde İzahname Hazırlanması (Sayı 135 – Kasım 2013)

Türkiye-Kanada-Kore-Meksika Aracı Kurum Sektörü Karşılaştırması (Sayı 97 – Eylül 2010)

Uluslararası Komisyon Uygulamaları (Sayı 40 – Aralık 2005)

Ürün ve Tavsiyelerin Yatırımcılara Uygunluğu (Sayı 108 – Ağustos 2011)

Yurtdışında Aracı Kuruluş Birlikleri (Sayı 79 – Mart 2009)

Yurtdışında Yatırımcı Şikayet Süreçleri (Sayı 81 – Mayıs 2009)

 

Ekonomi

Davranışsal Finans (Sayı 120 – Ağustos 2012)

Dünyada Hanehalkı Finansal Varlıklarının Gelişimi (Gösterge Sayı 30 – Kasım 2021)

Evrensel Temel Gelir (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)

Finansal Gelişmişlik ve Ekonomik Büyüme (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)

Finansal Gelişmişlik, Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)

Kamu-Özel Sektör İşbirliği Yöntemleri (Sayı 91 – Mart 2010)

Küresel Eğilimler: İlerlemenin Paradoksu (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)

Lale Cinneti (Gösterge Sayı 26 – Kasım 2020)

Pandemi Sonrası Ekonomik Görünüm (Gösterge Sayı 25 – Eylül 2020)

Ticaret Savaşları (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)

Türkiye’de Hanehalkı Tasarrufları (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)

Türkiye’de Tasarruflar (Sayı 116 – Nisan 2012)

Uzay Ekonomisi (Gösterge Sayı 32 – Mayıs 2022)

Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkileri (Sayı 114 – Şubat 2012)

Yeni TL Neler Getirecek? (Sayı 19 – Mart 2004)

 

Finansal Eğitim

Finansal Eğitim Axiyon Takımı (Sayı 126 – Şubat 2013)

Finansal Eğitim Faaliyetlerinin Finansmanı (Sayı 125 – Ocak 2013)

Yatırımcı Eğitiminde Yurtdışı Uygulamalar (Sayı 73 – Eylül 2008)

Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (Sayı 117 – Mayıs 2012)

Yurtdışında Sermaye Piyasası Çalışanlarının Eğitimi (Sayı 80 – Nisan 2009)

Yurtdışında Sermaye Piyasası Çalışanlarının Lisanslanması (Sayı 79 – Mart 2009)

 

Fintek

Algoritmik ve Yüksek Frekanslı Alım-Satım (Sayı 97 – Ekim 2010)

Avrupa Birliği Dijital Finans Stratejisi (Gösterge Sayı 26 – Kasım 2020)

Avrupa Birliği Fintek Eylem Planı (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)

Dijital Kimlik (Gösterge Sayı 22 – Kasım 2019)

Dünyada Dijital Bankacılık (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)

Finans Piyasalarında Kuantum Devrimi (Gösterge Sayı 34 – Kasım 2022)

Finansal Erişimde Yenilikçi Bir Örnek MPesa (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)

Fintek: Finansta Teknoloji (Gösterge Sayı 16 – Mayıs 2018)

İngiltere’de Düzenleyici Kum Havuzu Uygulaması (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)

Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) Düzenlemeleri (Gösterge Sayı 4 – Mayıs 2015)

Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama-Crowdfunding (Gösterge Sayı 2 – Ekim 2014)

Oy Hakkı Kullanımı ve Elektronik Genel Kurul (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)

Portföy Yönetiminde Yeni Bir Dönem: Otomatik Danışmanlık (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu (Gösterge Sayı 23 – Şubat 2020)

Sermaye Piyasasında Makine Öğrenimi Algoritmalarının Kullanımı (Gösterge Sayı 33 – Ağustos 2022)

Siber Güvenlik ve Finansal Piyasalarda Siber Suçlar (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)

Yüksek Frekanslı Alım-Satım İşlemeleri – 2 (Sayı 111 – Kasım 2011)

Yüksek Frekanslı İşlemler – 3 (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)

 

Girişimcilik

Çin Teknoloji Girişimciliği (Gösterge Sayı 27 – Mart 2021)

İsrail Girişim Sektörü (Gösterge Sayı 27 – Mart 2021)

Silikon Vadisi (Gösterge Sayı 27- Mart 2021)

 

KOBİ Finansmanı

Gelişmekte Olan Ülkelerde KOBİ Piyasaları  (Sayı 129 – Mayıs 2013)

KOBİ Borçlanma Araçları (Sayı 127 – Mart 2013)

KOBİ Finansmanında Sermaye Piyasası (Sayı 16 – Mayıs 2018)

Satın Alma Amaçlı Şirketler (Sayı 120 Ağustos 2012)

Yurtdışında KOBİ Piyasaları (Sayı 109 – Eylül 2011)

 

Kolektif Yatırımlar

Alternatif Borsa Yatırım Fonları (Gösterge 10 – Ekim 2016)

Avrupa Birliğinde Alternatif Yatırım Fonları (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)

Avustralya’da Özel Emeklilik Sistemi (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)

Bireysel Emeklilikte Gelişmeler (Sayı 24 – Ağustos 2004)

Borsa Yatırım Fonları (Sayı 21 – Mayıs 2004)

Dünyada Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (Sayı 109 – Eylül 2011)

Dünyada Kıdem Tazminatı Fonu Uygulamaları (Gösterge Sayı 31 – Şubat 2022)

Dünyada Kolektif Yatırımların Gelişimi (Gösterge Sayı 30 – Kasım 2021)

Fon Dağıtım Platformları (Gösterge Sayı 4 – Mayıs 2015)

Gayrimenkul Yatırım Fonları (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)

Özel Emeklilik Sistemleri (Sayı 96 – Ağustos 2010)

Özel Emeklilikte Otomatik Katılım: İngiltere Örneği: (Gösterge 10 – Ekim 2016)

Portföy Yönetiminde Sorumlu Yönetim İlkeleri (Gösterge Sayı 34 – Kasım 2022)

Türkiye’de Yatırım Fonları (Sayı 105 – Mayıs 2011)

Türkiye’de Yatırım Fonları (2017) (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)

Türkiye’de Yatırım Kulüplerinin Hukuki Statüsü (Sayı 113 – Ocak 2012)

TSPB Yatırımlarının Performans Değerlendirmesi: II. Yatırım Dönemi (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)

TSPB Yatırımlarının Performans Değerlendirmesi: III. Yatırım Dönemi (Gösterge Sayı 23 – Şubat 2020)

UCITS Direktifi ve Yatırım Fonu Pazarları (Sayı 51 – Kasım 2006)

Yatırım Sürecinde TEFAS: TSPB Yatırımlarının Performans Değerlendirmesi (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)

Yatırım Fonlarının Derecelendirilmesi (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)

Yatırım Kulüpleri (Sayı 113 – Ocak 2012)

 

 

Kripto Varlıklar

Amerika’da Kripto Varlık Düzenlemeleri (Gösterge Sayı 28 – Mayıs 2021)

Asya’da Kripto Varlık Düzenlemeleri (Gösterge Sayı 28 – Mayıs 2021)

Avrupa’da ve Orta Doğu’da Kripto Varlık Düzenlemeleri (Gösterge Sayı 28 – Mayıs 2021)

Elektronik Para ve Blok Zincir Teknolojisi (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

Kripto Para Arzı (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)

Kripto Varlık İşlem Platformu Düzenlemeleri (Gösterge Sayı 22 – Kasım 2019)

Kripto Varlıklara İlişkin Genel Çerçeve (Gösterge Sayı 28 – Mayıs 2021)

Varlığa Dayalı Dijital Para (Stablecoin) (Gösterge Sayı 23 – Şubat 2020)

 

Kurumlar

Devlet Yatırım Fonları (Sayı 67 – Mart 2008)

Dünyada ve Türkiye’de Kredi Ölçümleme Sistemleri (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)

Dünyada İpotek Finansmanı Kuruluşları (Gösterge Sayı 16 – Mayıs 2018)

Endeks Şirketleri (Sayı 93 – Mayıs 2010)

Finansal Planlama (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)

Finansal Planlama: Evrensel Görünüm ve Ülkeye Özgü Farklılıklar (Gösterge Sayı 2 – Ekim 2014)

Finansal Piyasalarda Düzenleyici Otoriteler (Gösterge Sayı 3 – Ocak 2015)

Kredi Derecelendirme Kurumları (Sayı 84 – Ağustos 2009)

Merkezi Karşı Taraf (Sayı 101 – Ocak 2011)

Menkul Kıymetleştirmede İpotek Finansmanı Kuruluşu Modeli (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)

Sermaye Piyasasında Uluslararası Kurumlar (Sayı 77 – Ocak 2009)

Sermaye Piyasasında Uluslararası Örgütler: IOSCO ve ICSA (Sayı 55 – Mart 2007)

Tasarrufa Dayalı Finansman Sistemi (Gösterge Sayı 25 – Eylül 2020)

Türkiye Varlık Fonu (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)

Uluslararası Takas Kurumları (Sayı 92 – Nisan 2010)

 

Sürdürülebilirlik

Amerika ve Asya Pasifik Karbon Borsaları (Sayı 84 – Ağustos 2009)
Avrupa’da Karbon ve Enerji Borsaları (Sayı 82 – Haziran 2009)

Etki Yatırımı (Gösterge Sayı 29 – Ağustos 2021)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Sürdürülebilir Sermaye Piyasası (Gösterge Sayı 33 – Ağustos 2022)

Sermaye Piyasasında Cinsiyet Eşitliği (Gösterge Sayı 29 – Ağustos 2021)

Sermaye Piyasasında Sürdürülebilirlik (Gösterge Sayı 29 – Ağustos 2021)

Sorumlu Yatırımlar (Sayı 97 – Eylül 2010)

Sermaye Piyasası Araçlarında Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyumun Tespiti (Gösterge Sayı 31 – Şubat 2022)

Yeşil Tahviller (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)

 

Türkiye Sermaye Piyasaları

Bankalar Faiz Oranının Düşmesini İster mi? (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)
Borçlanma Araçları Piyasasında Likidite İncelemesi (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)
“Borsaların Ekonomideki Yeri ve Globalleşme Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları” Panelinden Notlar (Sayı 8 – Nisan 2003)

Foreks Piyasası ve Aracı Kurumlar (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)

Global Piyasalar ve Türkiye – 2007 (Sayı 62 – Ekim 2007)
Global Piyasalar ve Türkiye – 2005 (Sayı 32 – Nisan 2005)
Global Piyasalar ve Türkiye – 2002 (Sayı 4 – Aralık 2002)
Halka Açık Şirketlere Tanınan Vergisel Avantajların Vergi Gelirlerini Artırma Etkisi (Sayı 4 – Aralık 2002)
İMKB’de Eurobond Piyasaları (Sayı 20 -Nisan 2004)
İMKB Şirketlerinde Yoğunlaşma (Sayı 56 – Nisan 2007)
Lisanslama Sınavlarında Başarıya Giden Yol (Sayı 133 – Eylül 2013)

“Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü” Konferansından Notlar (Sayı 5 – Ocak 2003)
Sermaye Piyasası Aracı Ödünç Alma ve Verme İşlemleri (Sayı 45 – Mayıs 2006)
“Sermaye Piyasasında Vergilendirme” Raporu Özet Sunumu (Sayı 7- Mart 2003)
Uluslararası Karşılaştırmalarda Türkiye Sermaye Piyasası (Sayı 130 – Haziran 2013)
Uluslararası Karşılaştırmalarda Türkiye Sermaye Piyasası (Sayı 105 – Mayıs 2011)
TSPAKB Halka Arz İlkeleri (Sayı 128 – Nisan 2013)

TSPAKB Yatırımcı Hakları  (Sayı 129 – Mayıs 2013)

Türkiye Sermaye Piyasasında Yatırımcılar 2016-06 (Gösterge 10 – Ekim 2016)

Yabancı Yatırımcılar – 2007/12 (Sayı 66 – Şubat 2008)
Yabancı Yatırımcılar – 2007/06 (Sayı 61 – Eylül 2007)
Yabancı Yatırımcılar – 2004/06 (Sayı 24 – Ağustos 2004)
Yabancı Yatırımcılar – 2002/12 (Sayı 7 – Mart 2003)
Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (Sayı 114 – Şubat 2012)

 

Ülke İncelemesi

Almanya Sermaye Piyasası (Sayı 38 – Ekim 2005)

ASEAN Sermaye Piyasaları Entegrasyonu (Gösterge Sayı 4 – Mayıs 2015)

Astana Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)
Avrasya Borsaları (Sayı 116 – Nisan 2012)
Avustralya Sermaye Piyasası (Sayı 52 – Aralık 2006)
Avusturya Sermaye Piyasası (Sayı 51 – Kasım 2006)
Brezilya Sermaye Piyasası (Sayı 70 – Haziran 2008)

Çin Sermaye Piyasası (Sayı 78 – Şubat 2009)

Dubai Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)
Endonezya Sermaye Piyasası (Sayı 103 – Mart 2011)
Euronext (Sayı 34 – Haziran 2005)

Frankfurt Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)
Güney Afrika Sermaye Piyasası (Sayı 68 – Nisan 2008)
Hindistan Sermaye Piyasası (Sayı 80 – Nisan 2009)
Hong Kong Sermaye Piyasası (Sayı 87 – Kasım 2009)
İspanya Sermaye Piyasası (Sayı 33 – Mayıs 2005)

İsrail Sermaye Piyasası (Sayı 81 – Mayıs 2009)
İsviçre Sermaye Piyasası (Sayı 49 – Eylül 2006)
İtalya Sermaye Piyasası (Sayı 35 – Temmuz 2005)
Japonya Sermaye Piyasası (Sayı 106 – Haziran 2011)

Londra Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)
Macaristan Sermaye Piyasası (Sayı 104 – Nisan 2011)
Malezya Sermaye Piyasası (Sayı 89 – Ocak 2010)

Malezya Sermaye Piyasası – 2 (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)
Meksika Sermaye Piyasası (Sayı 71 – Temmuz 2008)
Mısır Sermaye Piyasası (Sayı 69 – Mayıs 2008)
NOREX (Sayı 29 – Ocak 2005)

Offshore Finans Merkezleri (Sayı 104 – Nisan 2011)
Polonya Sermaye Piyasası (Sayı 65 – Ocak 2008)
Rusya Sermaye Piyasası (Sayı 65 – Ocak 2008)

Seul Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

Singapur Sermaye Piyasası (Sayı 85 – Eylül 2009)

Singapur Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

Şanghay Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

Tallinn Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

Tayvan Sermaye Piyasası (Sayı 75 – Kasım 2008)
Tayland Sermaye Piyasası (Sayı 102 – Şubat 2011)
Yunanistan Sermaye Piyasası (Sayı 73 – Eylül 2008)

 

Yatırım Araçları

Alternatif Bir Yatırım Aracı: Warrantlar (Sayı 46 – Haziran 2006)
Alternatif Yatırım Araçları: Yapılandırılmış Menkul Kıymetler ve Fark Kontratları (Sayı 66 – Şubat 2008)

Altın Piyasaları (Sayı 91 – Mart 2010)

Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (Sayı 117 – Mayıs 2012)

Borçlanma Araçları (Sayı 115 – Mart 2012)

Dünyada Menkul Kıymetleştirme (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)

Dünyada Tahvil Piyasasının Gelişimi İçin Uygulanan Politika Örnekleri (Gösterge Sayı 32 – Mayıs 2022)

Dünyada Şirket Çalışanlarını Temsil Uygulamaları (Gösterge Sayı 33 – Ağustos 2022)

Doğal Afet Bonoları (Sayı 133 – Eylül 2013)

Döviz Piyasaları (Sayı 92 – Nisan 2010)

Emtia Borsaları (Sayı 90 – Şubat 2010)

Faiz Türevleri (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası (Sayı 115 – Mart 2012)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Türev Piyasaları (Sayı 121 – Eylül 2012)

Hedefli Yatırım Hesapları (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)
İpotekli Konut Finansmanı Sistemi (Sayı 60 – Ağustos 2007)

İslami Finans Sistemi (Sayı 69 – Mayıs 2008)

Opsiyon Piyasaları (Sayı 125 – Ocak 2013)
Opsiyon Sözleşmeleri (Sayı 121 – Eylül 2012)
Opsiyon Stratejileri (Sayı 126 – Şubat 2013)

Yerel Yönetimlerde Borçlanma Araçları (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

Sanat ve Finans (Gösterge Sayı 22 – Kasım 2019)

Sermaye Piyasamızda Yeni Bir Enstrüman: Varant (Sayı 67 – Mart 2008)

Tahvillerde İhraççı Taahhüdü Uygulamaları (Gösterge Sayı 24 – Temmuz 2020)

Türkiye ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (Sayı 116 – Nisan 2012)

Yabancı Piyasalarda Menkul Kıymet Kotasyonu ve Depo Sertifikaları (Sayı 103 – Mart 2011)

Yerel Yönetimlerde Borçlanma Araçları (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

 

Yöntemler

Açılış Seansı Uygulamaları (Sayı 45 – Mayıs 2006)

Sermaye Piyasasında Açığa Satış İşlemleri (Sayı 101 – Ocak 2011)

İhale Yöntemleri (Sayı 71 – Temmuz 2008)

Tahsili Gecikmiş Alacakların Çözüm Yöntemleri (Gösterge Sayı 24 – Temmuz 2020)

Yurtdışında Fiyat Adımları, Emir İptalleri ve İşlem Bilgileri Şeffaflığı (Sayı 99 – Kasım 2010)

 

Bilişim

Arama Motorları (Sayı 33 – Mayıs 2005)
Bilgisayar Donanımı ve Performans (Sayı 61 – Eylül 2007)
İnternette Bilgiye Ulaşmak (Sayı 32 – Nisan 2005)
Veri İletim Yöntemleri ve Güvenliği (Sayı 60 – Ağustos 2007).