Konulara Göre Makaleler

Üye Verileri Borsalar Düzenleme
Ekonomi Finansal Eğitim Fintek
Kobi Finansmanı Kolektif Yatırımlar Kurumlar
Türkiye Sermaye Piyasaları Ülke İncelemesi Yatırım Araçları
Yöntemler Bilişim  

Üye Verileri

2019/12 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 24 – Temmuz 2020)

2019/12 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 24 – Temmuz 2020)

2019/09 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 23 – Şubat 2020)

2019/09 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 23 – Şubat 2020)

2019/06 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 22 – Kasım 2019)

2019/06 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 22 – Kasım 2019)

2019/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 21 – Eylül 2019)

2019/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 21 – Eylül 2019)

2018/12 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)

2018/12 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)

2018/09 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

2018/09 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

2018/06 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)

2018/06 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)

2018/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)

2018/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)

2017/12 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 16 – Mayıs 2018)
2017/12 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 16 – Mayıs 2018)

2017/09 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)
2017/09 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)

2017/06 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)
2017/06 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)

2017/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)
2017/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)

2016/12 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)
2016/12 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)

2016/09 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)
2016/09 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)

2016/06 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 10 – Ekim 2016)

2016/06 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 10 – Ekim 2016)

2016/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 9 – Temmuz 2016)
2016/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 9 – Temmuz 2016)

2015 Yılı Portföy Yönetimi Şirketlerinin Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)
2015 Yılı Aracı Kurumların Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

2015/09 Dönemi Portföy Yönetimi Şirketlerinin Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)
2015/09 Dönemi Aracı Kurumların Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)

2015/06 Dönemi Portföy Yönetimi Şirketlerinin Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)
2015/06 Dönemi Aracı Kurumların Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)

2015/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)
2015/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)Borsalar

Alternatif İşlem Sistemleri ve Elektronik İletişim Ağları (Sayı 18 – Şubat 2004)

Avrupa’da Alternatif İşlem Sistemleri (Sayı 76 – Aralık 2008)

Avrupa Sermaye Piyasalarında Teminat Koşulları (Sayı 27 – Kasım 2004)

Borsaların Şirketleşmesi ve Özelleştirilmesi (Sayı 6 – Şubat 2003)

Borsa Birleşmeleri ve Stratejik Ortaklıklar (Sayı 68 – Nisan 2008)
Borsaların Gelir ve Gider Yapıları (Sayı 118 – Haziran 2012)

Dünyada Borsaların Şirketleşme ve Özelleştirilmeleri (Sayı 6 – Şubat 2003)

Latin Amerika Ülkelerinde Ortak Bir Piyasa MILA (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)

TSPAKB’nin İMKB’nin Özelleştirilmesine İlişkin Görüşleri (Sayı 6 – Şubat 2003)

 

Düzenleme

ABD Yabancı Hesaplar Mevzuatına Uyum Yasası-FATCA (Gösterge Sayı 2 – Ekim 2014)

Aracı Kurumlarda Basel II Sayısal Etki Çalışması (Sayı 44 – Nisan 2006)

Aracı Kurumların Döviz İşlemleri (Sayı 63 – Kasım 2007)
Avrupa Birliği Bankacılık Sisteminde Yapısal Reform (Gösterge Sayı 3 – Ocak 2015)

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Aracı Kuruluşların Faaliyet Alanları (Sayı 56 – Nisan 2007)
Avrupa Birliği’nde Finansal İşlemler Vergisi (Gösterge Sayı 3 – Ocak 2015)
Avrupa Birliği’nin Karapara Direktifi (Sayı 57 – Mayıs 2007)
Avrupa Birliği’nin İzahname Direktifi (Sayı 60 – Ağustos 2007)
Avrupa Birliği’nin Şeffaflık Direktifi (Sayı 63 – Kasım 2007)
Avrupa Birliği’nde Yeni Piyasa Bozucu Eylemler Düzenlemesi (Gösterge 10 – Ekim 2016)

Avrupa Sermaye Piyasalarında Teminat Koşulları (Sayı 27 – Kasım 2004)

Bankaların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri (Sayı 37 – Eylül 2005)
Basel II Çalışma Platformu Raporu (Sayı 44 – Nisan 2006)
Basel II: Yeni Sermaye Yeterliliği Standardı (Sayı 31 – Mart 2005)

Dünyada Aracı Kuruluşlar (Sayı 128 – Nisan 2013)

Dünyada Yatırım Danışmanlığı (Gösterge Sayı 21 – Eylül 2019)

Düzenlemeleri Görüşe Açma Sürecinde En İyi Uygulamalar (Sayı 127 – Mart 2013)

FEAS Yatırımcı Şikayetlerinde Uygulanacak İlkeler (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)

Finansal Gizlilik (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

Finansal Kriz Sonrası Avrupa’da Denetim ve Düzenleme Çalışmaları (Sayı 108 – Ağustos 2011)

Finansal Krizle İlgili Uluslararası Kurumların Yürüttüğü Çalışmalar II (Sayı 102 – Şubat 2011)

Finansal Krizle İlgili Uluslararası Kurumların Yürüttüğü Çalışmalar (Sayı 89 – Ocak 2010)

Finansal Piyasalarda Reform Çalışmaları (Sayı 85 – Eylül 2009)
Gelişmiş Ülkelerde Mevduat ve Yatırım Bankacılığının Ayrılması (Sayı 132 – Ağustos 2013)

ICSA 23. Genel Kurulundan Notlar (Sayı 94 – Haziran 2010)

IOSCO Fon Ücret ve Giderleri En İyi Uygulamaları (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)

Kaldıraçlı İşlemlerde Uluslararası Düzenlemeler (Gösterge Sayı 21 – Eylül 2019)

Karapara Suçları (Sayı 21 – Mayıs 2004)

Küresel Döviz Piyasası İlkeleri (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)

Küresel Tüzel Kişilik Kimlik Kodu Sistemi (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)

Mahkeme Dışı Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (Sayı 53 – Ocak 2007)

MiFID II ve Etkileri (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)
MiFID Direktifi (Sayı 54 – Şubat 2007)

Sermaye Piyasalarında Covid-19 Önlemleri (Gösterge Sayı 26 – Kasım 2020)

Türk Borçlar ve Ticaret Kanununda Faiz (Sayı 123 – Kasım 2012)

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Etkileşimi (Sayı 78 – Şubat 2009)

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde İzahname Hazırlanması (Sayı 135 – Kasım 2013)

Türkiye-Kanada-Kore-Meksika Aracı Kurum Sektörü Karşılaştırması (Sayı 97 – Eylül 2010)

Uluslararası Komisyon Uygulamaları (Sayı 40 – Aralık 2005)

Ürün ve Tavsiyelerin Yatırımcılara Uygunluğu (Sayı 108 – Ağustos 2011)

Yurtdışında Aracı Kuruluş Birlikleri (Sayı 79 – Mart 2009)

Yurtdışında Yatırımcı Şikayet Süreçleri (Sayı 81 – Mayıs 2009)

 

Ekonomi

Davranışsal Finans (Sayı 120 – Ağustos 2012)

Evrensel Temel Gelir (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)

Finansal Gelişmişlik ve Ekonomik Büyüme (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)

Finansal Gelişmişlik, Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)

Kamu-Özel Sektör İşbirliği Yöntemleri (Sayı 91 – Mart 2010)

Küresel Eğilimler: İlerlemenin Paradoksu (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)

Lale Cinneti (Gösterge Sayı 26 – Kasım 2020)

Pandemi Sonrası Ekonomik Görünüm (Gösterge Sayı 25 – Eylül 2020)

Ticaret Savaşları (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)

Türkiye’de Hanehalkı Tasarrufları (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)

Türkiye’de Tasarruflar (Sayı 116 – Nisan 2012)

Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkileri (Sayı 114 – Şubat 2012)

Yeni TL Neler Getirecek? (Sayı 19 – Mart 2004)

 

Finansal Eğitim

Finansal Eğitim Axiyon Takımı (Sayı 126 – Şubat 2013)

Finansal Eğitim Faaliyetlerinin Finansmanı (Sayı 125 – Ocak 2013)

Yatırımcı Eğitiminde Yurtdışı Uygulamalar (Sayı 73 – Eylül 2008)

Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (Sayı 117 – Mayıs 2012)

Yurtdışında Sermaye Piyasası Çalışanlarının Eğitimi (Sayı 80 – Nisan 2009)

Yurtdışında Sermaye Piyasası Çalışanlarının Lisanslanması (Sayı 79 – Mart 2009)

 

Fintek

Algoritmik ve Yüksek Frekanslı Alım-Satım (Sayı 97 – Ekim 2010)

Avrupa Birliği Dijital Finans Stratejisi (Gösterge Sayı 26 – Kasım 2020)

Avrupa Birliği Fintek Eylem Planı (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)

Dijital Kimlik (Gösterge Sayı 22 – Kasım 2019)

Dünyada Dijital Bankacılık (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)

Elektronik Para ve Blok Zincir Teknolojisi (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

Finansal Erişimde Yenilikçi Bir Örnek MPesa (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)

Fintek: Finansta Teknoloji (Gösterge Sayı 16 – Mayıs 2018)

İngiltere’de Düzenleyici Kum Havuzu Uygulaması (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)

Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) Düzenlemeleri (Gösterge Sayı 4 – Mayıs 2015)

Kripto Para Arzı (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)

Kripto Varlık İşlem Platformu Düzenlemeleri (Gösterge Sayı 22 – Kasım 2019)

Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama-Crowdfunding (Gösterge Sayı 2 – Ekim 2014)

Oy Hakkı Kullanımı ve Elektronik Genel Kurul (Gösterge Sayı 18 – Ekim 2018)

Portföy Yönetiminde Yeni Bir Dönem: Otomatik Danışmanlık (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu (Gösterge Sayı 23 – Şubat 2020)

Siber Güvenlik ve Finansal Piyasalarda Siber Suçlar (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)

Varlığa Dayalı Dijital Para (Stablecoin) (Gösterge Sayı 23 – Şubat 2020)

Yüksek Frekanslı Alım-Satım İşlemeleri – 2 (Sayı 111 – Kasım 2011)

Yüksek Frekanslı İşlemler – 3 (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)

 

KOBİ Finansmanı

Gelişmekte Olan Ülkelerde KOBİ Piyasaları  (Sayı 129 – Mayıs 2013)

KOBİ Borçlanma Araçları (Sayı 127 – Mart 2013)

KOBİ Finansmanında Sermaye Piyasası (Sayı 16 – Mayıs 2018)

Satın Alma Amaçlı Şirketler (Sayı 120 Ağustos 2012)

Yurtdışında KOBİ Piyasaları (Sayı 109 – Eylül 2011)

 

Kolektif Yatırımlar

Alternatif Borsa Yatırım Fonları (Gösterge 10 – Ekim 2016)

Avrupa Birliğinde Alternatif Yatırım Fonları (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)

Avustralya’da Özel Emeklilik Sistemi (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)

Bireysel Emeklilikte Gelişmeler (Sayı 24 – Ağustos 2004)

Borsa Yatırım Fonları (Sayı 21 – Mayıs 2004)

Dünyada Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (Sayı 109 – Eylül 2011)

Fon Dağıtım Platformları (Gösterge Sayı 4 – Mayıs 2015)

Gayrimenkul Yatırım Fonları (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)

Özel Emeklilik Sistemleri (Sayı 96 – Ağustos 2010)

Özel Emeklilikte Otomatik Katılım: İngiltere Örneği: (Gösterge 10 – Ekim 2016)

Türkiye’de Yatırım Fonları (Sayı 105 – Mayıs 2011)

Türkiye’de Yatırım Fonları (2017) (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)

Türkiye’de Yatırım Kulüplerinin Hukuki Statüsü (Sayı 113 – Ocak 2012)

TSPB Yatırımlarının Performans Değerlendirmesi: II. Yatırım Dönemi (Gösterge Sayı 17 – Temmuz 2018)

TSPB Yatırımlarının Performans Değerlendirmesi: III. Yatırım Dönemi (Gösterge Sayı 23 – Şubat 2020)

UCITS Direktifi ve Yatırım Fonu Pazarları (Sayı 51 – Kasım 2006)

Yatırım Sürecinde TEFAS: TSPB Yatırımlarının Performans Değerlendirmesi (Gösterge Sayı 13 – Eylül 2017)

Yatırım Fonlarının Derecelendirilmesi (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)

Yatırım Kulüpleri (Sayı 113 – Ocak 2012)

 

 

Kurumlar

Devlet Yatırım Fonları (Sayı 67 – Mart 2008)

Dünyada ve Türkiye’de Kredi Ölçümleme Sistemleri (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)

Dünyada İpotek Finansmanı Kuruluşları (Gösterge Sayı 16 – Mayıs 2018)

Endeks Şirketleri (Sayı 93 – Mayıs 2010)

Finansal Planlama (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)

Finansal Planlama: Evrensel Görünüm ve Ülkeye Özgü Farklılıklar (Gösterge Sayı 2 – Ekim 2014)

Finansal Piyasalarda Düzenleyici Otoriteler (Gösterge Sayı 3 – Ocak 2015)

Kredi Derecelendirme Kurumları (Sayı 84 – Ağustos 2009)

Merkezi Karşı Taraf (Sayı 101 – Ocak 2011)

Menkul Kıymetleştirmede İpotek Finansmanı Kuruluşu Modeli (Gösterge Sayı 14 – Kasım 2017)

Sermaye Piyasasında Uluslararası Kurumlar (Sayı 77 – Ocak 2009)

Sermaye Piyasasında Uluslararası Örgütler: IOSCO ve ICSA (Sayı 55 – Mart 2007)

Tasarrufa Dayalı Finansman Sistemi (Gösterge Sayı 25 – Eylül 2020)

Türkiye Varlık Fonu (Gösterge Sayı 12 – Haziran 2017)

Uluslararası Takas Kurumları (Sayı 92 – Nisan 2010)

 

Türkiye Sermaye Piyasaları

Bankalar Faiz Oranının Düşmesini İster mi? (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)
Borçlanma Araçları Piyasasında Likidite İncelemesi (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)
“Borsaların Ekonomideki Yeri ve Globalleşme Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları” Panelinden Notlar (Sayı 8 – Nisan 2003)

Foreks Piyasası ve Aracı Kurumlar (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)

Global Piyasalar ve Türkiye – 2007 (Sayı 62 – Ekim 2007)
Global Piyasalar ve Türkiye – 2005 (Sayı 32 – Nisan 2005)
Global Piyasalar ve Türkiye – 2002 (Sayı 4 – Aralık 2002)
Halka Açık Şirketlere Tanınan Vergisel Avantajların Vergi Gelirlerini Artırma Etkisi (Sayı 4 – Aralık 2002)
İMKB’de Eurobond Piyasaları (Sayı 20 -Nisan 2004)
İMKB Şirketlerinde Yoğunlaşma (Sayı 56 – Nisan 2007)
Lisanslama Sınavlarında Başarıya Giden Yol (Sayı 133 – Eylül 2013)

“Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü” Konferansından Notlar (Sayı 5 – Ocak 2003)
Sermaye Piyasası Aracı Ödünç Alma ve Verme İşlemleri (Sayı 45 – Mayıs 2006)
“Sermaye Piyasasında Vergilendirme” Raporu Özet Sunumu (Sayı 7- Mart 2003)
Uluslararası Karşılaştırmalarda Türkiye Sermaye Piyasası (Sayı 130 – Haziran 2013)
Uluslararası Karşılaştırmalarda Türkiye Sermaye Piyasası (Sayı 105 – Mayıs 2011)
TSPAKB Halka Arz İlkeleri (Sayı 128 – Nisan 2013)

TSPAKB Yatırımcı Hakları  (Sayı 129 – Mayıs 2013)

Türkiye Sermaye Piyasasında Yatırımcılar 2016-06 (Gösterge 10 – Ekim 2016)

Yabancı Yatırımcılar – 2007/12 (Sayı 66 – Şubat 2008)
Yabancı Yatırımcılar – 2007/06 (Sayı 61 – Eylül 2007)
Yabancı Yatırımcılar – 2004/06 (Sayı 24 – Ağustos 2004)
Yabancı Yatırımcılar – 2002/12 (Sayı 7 – Mart 2003)
Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (Sayı 114 – Şubat 2012)

 

Ülke İncelemesi

Almanya Sermaye Piyasası (Sayı 38 – Ekim 2005)

ASEAN Sermaye Piyasaları Entegrasyonu (Gösterge Sayı 4 – Mayıs 2015)

Astana Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)
Avrasya Borsaları (Sayı 116 – Nisan 2012)
Avustralya Sermaye Piyasası (Sayı 52 – Aralık 2006)
Avusturya Sermaye Piyasası (Sayı 51 – Kasım 2006)
Brezilya Sermaye Piyasası (Sayı 70 – Haziran 2008)
Çin Sermaye Piyasası (Sayı 78 – Şubat 2009)

Dubai Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)
Endonezya Sermaye Piyasası (Sayı 103 – Mart 2011)
Euronext (Sayı 34 – Haziran 2005)

Frankfurt Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)
Güney Afrika Sermaye Piyasası (Sayı 68 – Nisan 2008)
Hindistan Sermaye Piyasası (Sayı 80 – Nisan 2009)
Hong Kong Sermaye Piyasası (Sayı 87 – Kasım 2009)
İspanya Sermaye Piyasası (Sayı 33 – Mayıs 2005)
İsrail Sermaye Piyasası (Sayı 81 – Mayıs 2009)
İsviçre Sermaye Piyasası (Sayı 49 – Eylül 2006)
İtalya Sermaye Piyasası (Sayı 35 – Temmuz 2005)
Japonya Sermaye Piyasası (Sayı 106 – Haziran 2011)

Londra Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)
Macaristan Sermaye Piyasası (Sayı 104 – Nisan 2011)
Malezya Sermaye Piyasası (Sayı 89 – Ocak 2010)

Malezya Sermaye Piyasası – 2 (Gösterge Sayı 20 – Mayıs 2019)
Meksika Sermaye Piyasası (Sayı 71 – Temmuz 2008)
Mısır Sermaye Piyasası (Sayı 69 – Mayıs 2008)
NOREX (Sayı 29 – Ocak 2005)

Offshore Finans Merkezleri (Sayı 104 – Nisan 2011)
Polonya Sermaye Piyasası (Sayı 65 – Ocak 2008)
Rusya Sermaye Piyasası (Sayı 65 – Ocak 2008)

Seul Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)
Singapur Sermaye Piyasası (Sayı 85 – Eylül 2009)

Singapur Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

Şanghay Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

Tallinn Finans Merkezi (Gösterge Sayı 19 – Ocak 2019)

Tayvan Sermaye Piyasası (Sayı 75 – Kasım 2008)
Tayland Sermaye Piyasası (Sayı 102 – Şubat 2011)
Yunanistan Sermaye Piyasası (Sayı 73 – Eylül 2008)

 

Yatırım Araçları

Alternatif Bir Yatırım Aracı: Warrantlar (Sayı 46 – Haziran 2006)
Alternatif Yatırım Araçları: Yapılandırılmış Menkul Kıymetler ve Fark Kontratları (Sayı 66 – Şubat 2008)

Altın Piyasaları (Sayı 91 – Mart 2010)

Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (Sayı 117 – Mayıs 2012)

Amerika ve Asya Pasifik Karbon Borsaları (Sayı 84 – Ağustos 2009)
Avrupa’da Karbon ve Enerji Borsaları (Sayı 82 – Haziran 2009)
Borçlanma Araçları (Sayı 115 – Mart 2012)

Dünyada Menkul Kıymetleştirme (Gösterge Sayı 15 – Şubat 2018)

Doğal Afet Bonoları (Sayı 133 – Eylül 2013)

Döviz Piyasaları (Sayı 92 – Nisan 2010)

Emtia Borsaları (Sayı 90 – Şubat 2010)
Faiz Türevleri (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası (Sayı 115 – Mart 2012)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Türev Piyasaları (Sayı 121 – Eylül 2012)

Hedefli Yatırım Hesapları (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)
İpotekli Konut Finansmanı Sistemi (Sayı 60 – Ağustos 2007)

İslami Finans Sistemi (Sayı 69 – Mayıs 2008)

Opsiyon Piyasaları (Sayı 125 – Ocak 2013)
Opsiyon Sözleşmeleri (Sayı 121 – Eylül 2012)
Opsiyon Stratejileri (Sayı 126 – Şubat 2013)

Yerel Yönetimlerde Borçlanma Araçları (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

Sanat ve Finans (Gösterge Sayı 22 – Kasım 2019)

Sermaye Piyasamızda Yeni Bir Enstrüman: Varant (Sayı 67 – Mart 2008)

Sorumlu Yatırımlar (Sayı 97 – Eylül 2010)

Tahvillerde İhraççı Taahhüdü Uygulamaları (Gösterge Sayı 24 – Temmuz 2020)

Türkiye ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (Sayı 116 – Nisan 2012)

Yabancı Piyasalarda Menkul Kıymet Kotasyonu ve Depo Sertifikaları (Sayı 103 – Mart 2011)

Yerel Yönetimlerde Borçlanma Araçları (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

Yeşil Tahviller (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)

 

Yöntemler

Açılış Seansı Uygulamaları (Sayı 45 – Mayıs 2006)

Sermaye Piyasasında Açığa Satış İşlemleri (Sayı 101 – Ocak 2011)

İhale Yöntemleri (Sayı 71 – Temmuz 2008)

Tahsili Gecikmiş Alacakların Çözüm Yöntemleri (Gösterge Sayı 24 – Temmuz 2020)

Yurtdışında Fiyat Adımları, Emir İptalleri ve İşlem Bilgileri Şeffaflığı (Sayı 99 – Kasım 2010)

 

Bilişim

Arama Motorları (Sayı 33 – Mayıs 2005)
Bilgisayar Donanımı ve Performans (Sayı 61 – Eylül 2007)
İnternette Bilgiye Ulaşmak (Sayı 32 – Nisan 2005)
Veri İletim Yöntemleri ve Güvenliği (Sayı 60 – Ağustos 2007).