KM Taşları

  • İlk genel kurul toplantısı yapıldı.
  • İlk üye toplantısı gerçekleştirildi.
  • Lisans verme yetkisi alındı.
  • Meslek Kuralları yayınlandı.
  • Disiplin Yönetmeliği duyuruldu.

  • İlk kitapçık yayınladı.
  • İlk panel düzenlendi.
  • TSPAKB internet sitesi yayına açıldı.
  • İlk yıllık rapor basıldı.
  • İlk aylık dergi yayınlandı.
  • Lisanslama sınavlarına hazırlık eğitimlerine başlandı.
  • İlk basın toplantısı yapıldı.

  • İlk lisans belgesi düzenlendi.
  • Tahkim Kuralları yayınlandı.
  • TSPAKB, Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü’ne üye oldu.

  • İlk üniversite ziyaretleri gerçekleştirildi.

  • Lisans yenileme eğitimlerine başlandı.

  • Global Finans Merkezleri ve İstanbul raporumuz yayınlandı.

  • TSPAKB internet sitesi yenilendi.
  • Kişisel gelişim eğitimlerine başlandı.
  • Borsa Şirketleşmeleri ve İMKB Özelleşmesi raporumuz yayınlandı.

  • Aracı Kurumlar İçin Uyum Programı Hazırlama Rehberi yayınlandı.
  • Birlik Felaket Kurtarma Merkezi devreye alındı.

  • TSPAKB, Asya Yatırımcı Eğitimi Forumu’na Kurucu Üye olarak katıldı.
  • Lisanslama sınavları ilk kez TSPAKB tarafından düzenlendi.
  • Aracı Kurum Finansal Tablo Hazırlama Rehberi yayınlandı.
  • Güney Kore’de ilk yurt dışı etkinliği gerçekleştirildi.
  • Sermaye Piyasasında Gündem’in 100. sayısı yayınlandı.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın talep ettiği aracı kurum finansal tablolarına ilişkin çeşitli veriler, Birliğin veri derlediği formlara entegre edilerek Birlik bünyesinde toplanmaya başlandı.

  • TSPAKB 10. faaliyet yılını tamamladı.
  • Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) kuruldu.

  • Sosyal medyada yatırımcı eğitimi çalışmaları başladı.
  • ICSA ve IOSCO SROCC Yarıyıl Toplantılarına ev sahipliği yapıldı.
  • Kore Borsası ve Japonya Aracı Kuruluşları Birliği ile işbirliği anlaşmaları imzalandı.
  • Lisans verme yetkileri SPL’ye devredildi.
  • Üye verilerini Birlik bünyesinde geliştirdiğimiz Üye Yönetim Sistemi yazılımı ile derlemeye başladık.

  • Birliğin sosyal medya adresleri aktif hale getirildi.
  • Yatırımcı eğitimi kapsamında paramveben.org sitesi açıldı.
  • “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasının ilki düzenlendi.
  • “TSPAKB Halka Arz İlkeleri” hazırlandı.
  • Asya Yatırımcı Eğitimi Forumu (Asia Forum for Investor Education-AFIE) Yönetim Kurulu Başkanlığına dönemin Birlik Başkanı seçildi.

  • Kurumsal kimlik yenilendi.
  • Üyelerin sermaye piyasası faaliyetlerini yürütürken uyacakları meslek kuralları güncellendi.
  • Birlik bünyesinde çeşitli meslek komiteleri, alt komiteler ve çalışma grupları oluşturuldu.
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri için “Param ve Ben Çocuk Şenliği” düzenlendi.
  • Gösterge yayınının ilk sayısı çıktı.
  • Kolektif yatırım kuruluşlarını notlandırma ve sıralama faaliyetlerinde bulunacaklara ilişkin esaslar düzenlendi. Bu esaslar çerçevesinde kolektif yatırım kuruluşlarını notlandırma ve sıralama faaliyetlerinde bulunacak kuruluşlar yetkilendirildi.
  • Birlik, Avrasya Borsalar Federasyonu’nun (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges – FEAS) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

  • Yeni Birlik Statüsü çerçevesinde, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Yönetmeliği güncellendi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • Portföy yönetim şirketlerinden dönemsel veri toplamaya başlandı.
  • İlk sermaye piyasaları bursu verilmeye başlandı.
  • Birlik bünyesinde ‘Değerlendirme Komitesi’ ve ‘Standartlar Komitesi’ kuruldu.

  • TSPB 15. faaliyet yılını tamamladı.
  • Birlik bünyesinde Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti kuruldu.
  • Sanayi odası üyeleri bilgilendirme seminerlerine başlandı.
  • Birlik nakdi kolektif yatırım araçlarında değerlendirilmeye başlandı.
  • İlk defa Birlik koordinasyonunda Sermaye Piyasaları Kongresi düzenlendi.
  • Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu’nun (International Forum for Investor Education-IFIE) yıllık toplantısı, Birlik ev sahipliğinde düzenlendi.
  • Birlik çalışanları için ayrılan kıdem ve ihbar tazminat karşılıkları TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarında değerlendirmeye başlandı.
  • Birlik Yeminli Mali Müşavirlik hizmeti veren firma tarafından Bağımsız denetime tabi tutulmaya başlandı.
  • İlk kişisel bütçe yönetimi eğitimi verildi.

  • Birlik ve TDUB işbirliği ile “Uluslararası Değerleme Standartları” yayınlandı.
  • İlk defa üyelerle beraber yatırımcı eğitimleri düzenlemeye başlandı.
  • Reel sektör firmaları ile Birlik üyeleri arasındaki ilk B2B görüşmeleri “Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 2017”de gerçekleşti.
  • Birlik, Avrupa Bölgesi temsilcisi olarak ICSA Yönetim Kuruluna seçildi.

20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017