Kamuyu Aydınlatma Formu

Bankalar

Aracı Kurumlar
Seri: V, No: 77 Sayılı “Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ”in 5’inci maddesi gereğince herhangi bir nedenle faaliyetleri geçici olarak durdurulan ve geçici kapalılık süresi bir ayı aşan aracı kuruluşlardan Kamuyu Aydınlatma Formu düzenleme yükümlülüğü bulunmayan Aracı Kuruluşlar:

1- Adabank A.Ş.

2- ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

3- Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

4- Euro Finans Menkul Değerler A.Ş.

5- Galata Menkul Değerler A.Ş.
6- J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş.
7- K Menkul Kıymetler A.Ş.
8- Med Menkul Değerler A.Ş.

9- Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

10- Referans Menkul Değerler A.Ş.

11- X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş.