Kamuyu Aydınlatma Formu

Bankalar

Aracı KurumlarSeri: V, No: 77 Sayılı “Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ”in 5’inci maddesi gereğince herhangi bir nedenle faaliyetleri geçici olarak durdurulan ve geçici kapalılık süresi bir ayı aşan aracı kuruluşlardan Kamuyu Aydınlatma Formu düzenleme yükümlülüğü bulunmayan Aracı Kuruluşlar:

1- Adabank A.Ş.

2- ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

3- Delta Menkul Değerler A.Ş.

4- Euro Finans Menkul Değerler A.Ş.

5- J.P. Morgan Menkul Değerler A.Ş.
6- K Menkul Kıymetler A.Ş.
7- Med Menkul Değerler A.Ş.

8- Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

9- Verim Menkul Değerler A.Ş.