Kaldıraçlı İşlem Fiyat Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’in 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında  ve Birliğimizin 33 No’lu Genelgesi kapsamında, Birliğimiz kaldıraçlı işlemlerde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisindeki sapmaları tespit edip, haftalık olarak yayınlamaktadır.

Söz konusu veriler, aracı kurumların Birliğimize bildirdiği bilgilerden derlenmektedir. Birliğe yapılan bilgilerin tam, doğru, yeterli ve güncel olmasından aracı kurumlar sorumludur. Her bir varlık sınıfında, ilgili saat diliminde, kurumların ortalama fiyat bilgi ve fark serisi kullanılarak,  o saate ilişkin aritmetik ortalama ile standart sapma hesaplanmaktadır. Veri setinde, ilgili saat dilimindeki aritmetik ortalamanın iki standart sapma uzağında kalan (normal dağılım varsayımında, %95 olasılıkla eğri altındaki toplam alanın dışında kalan) fiyat ve/veya fark serilerine sahip kurumlar ayrışmış olup, kırmızı ile vurgulanmıştır. Aracı kurumların fiyat ve alım satım fiyat farklarında tespit edilen bu sapmaların, aracı kurumların kendi internet sitelerinde de yayınlanması gerekmektedir.

Birliğimiz internet sitesinde ilan edilen bilgilerin hesap açılması ve/veya işlem yapılması yönünde bir aracı kuruma yönelik bir tavsiye olarak da kabul edilmemesini önemle hatırlatırız.

Ayrıca, ilan edilen bilgiler bir aracı kurumu öne çıkaracak şekilde reklam amacıyla kullanılamaz.

10 Haziran – 14 Haziran 2019 Fiyat Bilgileri

3 Haziran – 7 Haziran 2019 Fiyat Bilgileri

27 Mayıs – 31 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

20 Mayıs – 24 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

13 Mayıs – 17 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

6 Mayıs – 10 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

29 Nisan – 3 Mayıs 2019 Fiyat Bilgileri

22 Nisan – 26 Nisan 2019 Fiyat Bilgileri

15 Nisan – 19 Nisan 2019 Fiyat Bilgileri

8 Nisan – 12 Nisan 2019 Fiyat Bilgileri

1 Nisan – 5 Nisan 2019 Fiyat Bilgileri

25 Mart – 29 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

18 Mart – 22 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

11 Mart – 15 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

4 Mart – 8 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

25 Şubat – 1 Mart 2019 Fiyat Bilgileri

18 Şubat – 22 Şubat 2019 Fiyat Bilgileri

11 Şubat – 15 Şubat 2019 Fiyat Bilgileri

4 Şubat – 8 Şubat 2019 Fiyat Bilgileri

28 Ocak – 1 Şubat 2019 Fiyat Bilgileri

21 Ocak – 25 Ocak 2019 Fiyat Bilgileri

14 Ocak – 18 Ocak 2019 Fiyat Bilgileri

7 Ocak – 11 Ocak 2019 Fiyat Bilgileri

31 Aralık 2018 – 4 Ocak 2019 Fiyat Bilgileri

24 Aralık – 28 Aralık 2018 Fiyat Bilgileri

17 Aralık – 21 Aralık 2018 Fiyat Bilgileri

10 Aralık – 14 Aralık 2018 Fiyat Bilgileri

3 Aralık – 7 Aralık 2018 Fiyat Bilgileri

26 Kasım – 30 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

19 Kasım – 23 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

12 Kasım – 16 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

5 Kasım – 9 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

29 Ekim – 2 Kasım 2018 Fiyat Bilgileri

22 Ekim – 26 Ekim 2018 Fiyat Bilgileri

15 Ekim – 19 Ekim 2018 Fiyat Bilgileri

8 Ekim – 12 Ekim 2018 Fiyat Bilgileri

1 Ekim – 5 Ekim 2018 Fiyat Bilgileri

24 Eylül – 28 Eylül 2018 Fiyat Bilgileri

17 Eylül – 21 Eylül 2018 Fiyat Bilgileri

10 Eylül – 14 Eylül 2018 Fiyat Bilgileri

3 Eylül – 7 Eylül 2018 Fiyat Bilgileri

27 Ağustos – 31 Ağustos 2018 Fiyat Bilgileri

20 Ağustos – 24 Ağustos 2018 Fiyat Bilgileri

13 Ağustos – 17 Ağustos 2018 Fiyat Bilgileri

6 Ağustos – 10 Ağustos 2018 Fiyat Bilgileri

30 Temmuz – 3 Ağustos 2018 Fiyat Bilgileri

23 Temmuz – 27 Temmuz 2018 Fiyat Bilgileri

16 Temmuz – 20 Temmuz 2018 Fiyat Bilgileri

9 Temmuz – 13 Temmuz 2018 Fiyat Bilgileri

2 Temmuz – 6 Temmuz 2018 Fiyat Bilgileri

25 Haziran – 29 Haziran 2018 Fiyat Bilgileri

18 Haziran – 22 Haziran 2018 Fiyat Bilgileri

11 Haziran – 15 Haziran 2018 Fiyat Bilgileri

04 Haziran – 08 Haziran 2018 Fiyat Bilgileri

28 Mayıs – 1 Haziran 2018 Fiyat Bilgileri

21 Mayıs – 25 Mayıs 2018 Fiyat Bilgileri

14 Mayıs – 18 Mayıs 2018 Fiyat Bilgileri

7 Mayıs – 11 Mayıs 2018 Fiyat Bilgileri

30 Nisan – 4 Mayıs 2018 Fiyat Bilgileri

23 Nisan – 27 Nisan 2018 Fiyat Bilgileri

16 Nisan – 20 Nisan 2018 Fiyat Bilgileri

9 Nisan – 13 Nisan 2018 Fiyat Bilgileri

2 Nisan – 6 Nisan 2018 Fiyat Bilgileri

26 Mart – 30 Mart 2018 Fiyat Bilgileri

19 Mart – 23 Mart 2018 Fiyat Bilgileri

12 Mart – 16 Mart 2018 Fiyat Bilgileri

5 Mart – 9 Mart 2018 Fiyat Bilgileri

26 Şubat – 2 Mart 2018 Fiyat Bilgileri

19 Şubat – 23 Şubat 2018 Fiyat Bilgileri

12 Şubat – 16 Şubat 2018 Fiyat Bilgileri

5 Şubat – 9 Şubat 2018 Fiyat Bilgileri

29 Ocak – 2 Şubat 2018 Fiyat Bilgileri

22 Ocak – 26 Ocak 2018 Fiyat Bilgileri

15 Ocak – 19 Ocak 2018 Fiyat Bilgileri

8 Ocak – 12 Ocak 2018 Fiyat Bilgileri

1 Ocak – 5 Ocak 2018 Fiyat Bilgileri

25 Aralık – 29 Aralık 2017 Fiyat Bilgileri

18 Aralık – 22 Aralık 2017 Fiyat Bilgileri

11 Aralık – 15 Aralık 2017 Fiyat Bilgileri

4 Aralık – 8 Aralık 2017 Fiyat Bilgileri

27 Kasım – 1 Aralık 2017 Fiyat Bilgileri

20 Kasım – 24 Kasım 2017 Fiyat Bilgileri

13 Kasım – 17 Kasım 2017 Fiyat Bilgileri

6 Kasım – 10 Kasım 2017 Fiyat Bilgileri

30 Ekim – 3 Kasım 2017 Fiyat Bilgileri

23 Ekim – 27 Ekim 2017 Fiyat Bilgileri

16 Ekim – 20 Ekim 2017 Fiyat Bilgileri

9 Ekim – 13 Ekim 2017 Fiyat Bilgileri

2 Ekim – 6 Ekim 2017 Fiyat Bilgileri

25 Eylül – 29 Eylül 2017 Fiyat Bilgileri

18 Eylül – 22 Eylül 2017 Fiyat Bilgileri

11 Eylül – 15 Eylül 2017 Fiyat Bilgileri

4 Eylül – 8 Eylül 2017 Fiyat Bilgileri

28 Ağustos – 1 Eylül 2017 Fiyat Bilgileri

21 Ağustos – 25 Ağustos 2017 Fiyat Bilgileri

14 Ağustos – 18 Ağustos 2017 Fiyat Bilgileri

7 Ağustos – 11 Ağustos 2017 Fiyat Bilgileri

31 Temmuz – 4 Ağustos 2017 Fiyat Bilgileri

24 Temmuz – 28 Temmuz 2017 Fiyat Bilgileri

17 Temmuz – 21 Temmuz 2017 Fiyat Bilgileri

10 Temmuz – 14 Temmuz 2017 Fiyat Bilgileri

3 Temmuz – 7 Temmuz 2017 Fiyat Bilgileri

26 Haziran – 30 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri

19 Haziran – 23 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri

12 Haziran – 16 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri

5 Haziran – 9 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri

29 Mayıs – 2 Haziran 2017 Fiyat Bilgileri

22 Mayıs – 26 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

15 Mayıs – 19 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

8 Mayıs – 12 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

1 Mayıs – 5 Mayıs 2017 Fiyat Bilgileri

24 Nisan – 28 Nisan 2017 Fiyat Bilgileri

17 Nisan – 21 Nisan 2017 Fiyat Bilgileri

13 Mart – 19 Mart 2017 Fiyat Bilgileri