Günümüzde Siber Güvenlik ve Proaktif Stratejiler Geliştirme Webinarı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun da gündemindeki konulardan biri olan sermaye piyasalarında siber güvenlik farkındalığının ve bilgi birikiminin artırılması, muhtemel siber güvenlik olaylarına karşı hazırlıklı olunması, kurumlarda alınacak tedbirlere ilişkin iyi uygulama örnekleri ve siber güvenlik teknolojisine ilişkin en son ürün ve yöntemlerden haberdar olunmasını sağlamak amacıyla bünyesinde Kurumsal SOME kuran Üyelerimize yönelik olarak Birliğimizce 2 Kasım 2020 Pazartesi günü 14:00-17:00 saatleri arasında “Günümüzde Siber Güvenlik ve Proaktif Stratejiler Geliştirme” konulu webinar gerçekleştirilecektir. UITSEC Teknoloji A.Ş ‘nden Siber Güvenlik Analisti’nin konuşmacı olarak yer alacağı webinarda aşağıdaki konular ele alınacaktır.


Güncel Saldırı Trendleri
2019 ve 2020 Saldırı Trendleri
Güncel Saldırıların Arkasındaki Motivasyonlar
Güncel Teknolojiler ve Zafiyetleri
Zararlı Yazılım Trendleri


KVKK ve SOME
Log Yönetiminin Önemi
Tespit Sistemleri
Aksiyon Planları
Teknik Tedbirler

Siber Güvenliğin Geleceği
Siber Güvenlikte Global Yaklaşımlar
Siber Güvenlik Yol Haritaları

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

Kayıt tamamlandıktan sonra webinara giriş için gerekli bilgiler tarafınıza e-posta ile iletilecektir. Webinara kayıt yaptıranların bağlandıklarında ad ve soyadları açık katılmaları beklenmektedir.