Genelgeler

Genelge 46 – TSPB GYO Net Aktif Değer ve Varlık Değeri Tabloları Yönergesi Hk.

Genelge 45 – TSPB Promosyon Kampanyaları Yönergesi Hk.

Genelge 44 – TSPB Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri Yönergesi Hk.

Genelge 43 – Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hk.

Genelge 42 – Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemeleri İçin Hazırlanan Raporlarda Bulunması Gereken Asgari Hususlar Hk.

Genelge 41 – Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönergenin Güncellenmesi Hk.

Genelge 40 – Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge Hk. (41 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)

Genelge 39 – Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hk. (43 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)

Genelge 38 – Uluslararası Değerleme Standartları Güncellemesi Hk.

Genelge Eki: Uluslararası Değerleme Standartları (pdf)

Genelge 37 – Uluslararası Değerleme Standartları Hk. (38 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)

Genelge 36 – Aracı Kurumların Kaldıraçlı İşlemlerle İlgili Olarak Karda ve Zararda Olan Müşteri Hesaplarının Oransal Dağılımı ve İlanına İlişkin Esaslar Hk.

Genelge 35 – Aracı Kurumların Kaldıraçlı İşlemlerine İlişkin İnternet Sitelerinde Yapacakları Duyurular ve Bu Duyuruların Birlik İnternet Sitesinde Topluca İlanına Yönelik Esaslar Hk.

Genelge 34 – Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi Hk.

Genelge 33 – Aracı Kurumların Kaldıraçlı İşlemler ile İlgili Olarak Açıkladığı Fiyatlar ve Alım Satım Fiyat Farklarının Birliğe Aktarılmasına ve Belirli Bir Düzeyi Aşan Sapmaların Kurum Bazında Kamuya Duyurulmasına Yönelik Esaslar Hk.

Genelge 32 – Aracı Kurumların Kaldıraçlı İşlemlerle İlgili Olarak Karda ve Zararda Olan Müşteri Hesaplarının Oransal Dağılımı ve İlanına İlişkin Esaslar Hk. (36 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)

Genelge 31 – Aracı Kurumların Kaldıraçlı İşlemlerine İlişkin İnternet Sitelerinde Yapacakları Duyurular ve Bu Duyuruların Birlik İnternet Sitesinde Topluca İlanına Yönelik Esaslar Hk. (35 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)

Genelge 30 – Deneme Hesapları Hk.

Genelge 29 – Piyasada Oluşan Özel Hallerin Raporlanmasına İlişkin Esaslar Hk.

Genelge 28 – Tezgahüstü Türev İşlem Türleri ve İşlemlere Konu Dayanak Varlıkların İlanı ile Tezgahüstü Türev İşlemlerde Kullanılan İşlem Platformu, Program, Modül ve Eklentilerin Birliğe Bildirimine İlişkin Esaslar Hk.

Genelge 27 – Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hk. (39 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)

Genelge 26 – Yatırım Fonlarının Sınıflandırma Esasları Hk.

Genelge Eki 1: Yatırım Fonları Sınıflandırma Rehberi (pdf) (Genel Mektup 748 ile güncellenmiştir, rehberin İngilizcesine buradan ulaşabilirsiniz.)

Genelge Eki 2: Yatırım Fonları Sınıflandırma Şeması (pdf) (Genel Mektup 748 ile güncellenmiştir, şemanın İngilizcesine buradan ulaşabilirsiniz.) 

Genelge 25 – Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hk. (27 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)

Genelge 24 – Birlik Unvanının, Logosunun ve Kısaltmasının Üyeler Tarafından Kullanılmasına İlişkin Esaslar Hk.

Genelge 23 – Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hk. (25 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)

Genelge 22 – Kuruma Müşteri Kazandıran Kişilere Yönelik Düzenlenen Promosyon Kampanyaları Hk.

Genelge 21 – Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Birliğimize Yapılacak Bildirimler Hk.

Genelge 20 – Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hk. (23 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)

Genelge 19 – Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları Hk.

Genelge 18 – Uygunluk Testi ve Yerindelik Testi Hk.

Genelge Eki 1: Uygunluk Testi (Excel) (1.SPK’nun 14.05.2015 tarihli İlke Kararı ile güncellenmiştir.) (2.SPK’nun 08.09.2022 tarih ve 49/1332 sayılı toplantı kararı ile güncellenmiştir.)

Genelge Eki 2: Yerindelik Testi (Excel) (1.SPK’nun 14.05.2015 tarihli İlke Kararı ile güncellenmiştir.) (2.SPK’nun 08.09.2022 tarih ve 49/1332 sayılı toplantı kararı ile güncellenmiştir.)

Genelge 17 – İlan ve Reklamlar Hk.

Genelge 16 – Kaldıraçlı İşlemlere İlişkin Promosyon Kampanyaları Hk.

Genelge 15 – Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı ile Eş Anlı Olarak ya da Sermaye Azaltımının Sonuçlanmasından İtibaren İki Yıl İçerisinde Yapılacak Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu Hk.

Genelge 14 – Nominal Değerin Altında Pay İhracı Yoluyla Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu Hk.

Genelge 13 – TSPAKB Halka Arz İlkeleri Hk.

Genelge 12 – Varant ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formu Hk.

Genelge 11 – Promosyon Kampanyaları Hk.

Genelge 10 – Aracı Kurum Finansal Tablo Hazırlama Rehberi Hk.

Genelge 9 – Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu Hk.

Genelge 8 – Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenen Kamuyu Aydınlatma Formları Hk.

Genelge 7 – Bildirim Esasları Hk.

Genelge 6 – Özel Sektör Tahvillerinin Borsa Dışı Alım Satım Fiyat Tekliflerinin Yayınlanması Hk.

Genelge 5 – Aracı Kurumların Mali Tablo Bildirim Sistemi Hk.

Genelge 4 – Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esasları Hk.

Genelge 3 – Promosyon Kampanyaları Hk.

Genelge 2 – İlan ve Reklamlar Hk. (17 No’lu Genelge İle Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

Genelge 1 – İMKB’nda İşlem Sıraları Kapatılan Hisse Senetlerinin Aracı Kuruluşlar Vasıtasıyla Borsa Dışında Alış / Satışına İlişkin Esaslar..