Genel Mektuplar

 Genel Mektuplar Arşiv (2001 – 2007)

Konularına Göre Genel Mektuplar

2022

Genel Mektup 869 – Darphane Sertifikalarının Uygunluk ve Yerindelik Testine İlişkin Karar hk.

Genel Mektup 868 – Belirli Bedelli Sermaye Artırımlarında Pay Piyasası’nda Belli Koşullarda Yapılan Satış İşlemleri Çerçevesinde Açığa Satış İşlemi Uygulamasına İlişkin Karar hk.

Genel Mektup 867 – YTM Yönetmeliği Geçici 8 inci Maddesi Uyarınca Zamanaşımına Uğramış Emanet ve Alacaklara Uygulanacak Nema Oranı hk.

Genel Mektup 866 -Zamanaşımına Uğrayan Emanet ve Alacakların Aktarılması Amacıyla Yatırım Kuruluşları Nezdinde YTM Adına Açılan Hesapların Kapatılması hk.

Genel Mektup 865 – Kredili Sermaye Piyasası İşlemlerine İlişkin Kurul İlke Karar Bildirimi hk.

Genel Mektup 864 – MASAK Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Uygulama Rehberi hk.

Genel Mektup 863 – Yatırım Fonu Promosyon Kampanyaları hk.

Genel Mektup 862 – Kredili Sermaye Piyasası İşlemlerine İlişkin Kurul Karar Bildirimi hk.

Genel Mektup 861 – Açığa Satış İşlemlerine İlişkin Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 860 – Belge Kayıt Tebliği’nin 5/A Maddesinin Uygulanmasına İlişkin İlke Kararı hk.

Genel Mektup 859 – MASAK Elektronik Tebligat Yazısı hk.

Genel Mektup 858 – YTM Aidatlarına İlişkin Kurul Karar Bildirimi hk.

Genel Mektup 857 – 22.04.2021 Sonrası Zamanaşımı İşlemleri Hk.

Genel Mektup 856 – Zamanaşımına Uğrayan Yatırım Fonu Katılma Paylarının İadesine İlişkin İşlemlere Dair Kurul Karar Bildirimi Hk.

Genel Mektup 855 – Aracı Kurumların Genel Müdür Yardımcısı Atamalarına İlişkin İlke Kararı hk.

Genel Mektup 854 – Yatırım Fonlarıma İlişkin Rehber’de Para Piyasası Fonları ile ilgili Yapılan Değişiklik hk.

2021

Genel Mektup 853 – YTM Yıllık Aidatları hk.

Genel Mektup 852-MASAK Malvarlığı Dondurma Rehberi hk.

Ek Malvarlığının Dondurulması Rehberi

Genel Mektup 851 – 22.04.2021 Tarihi Öncesi Zamanaşımları hk.

Genel Mektup 850 – Kripto Varlık Alım Satım Platformlarının Paylarına Dayalı İşlemler hk.

Genel Mektup 849 – Kısmi ve Geniş Yetkili Aracı Kurumların Sızma Testi Raporları Hk.

Genel Mektup 848 – Portföy Yönetim Şirketlerinin Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Yükümlülüğü hk.

Genel Mektup 847 – YTM Zamanaşımı Yasal Düzenleme Değişikliği hk.

Genel Mektup 846 – Promosyon Kampanyaları hk.

Genel Mektup 845 – MASAK Müşterinin Tanınması İlkesi Kapsamında Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi hk. 

Genel Mektup 844 – MASAK MevzuatDeğişikliği hk.

Genel Mektup 843 – MASAK Lisanssız Faaliyet Gösteren İşletmeler hk.

Genel Mektup 842 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesinin Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin 27/4 Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi hk.

Genel Mektup 841 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinden Elde Edilen Gelirlerinin G.V.K. Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Vergilendirilmesi hk.

2020

Genel Mektup 840 – Yatırım Fonlarının Portföy Dağılım Raporları hk.

Genel Mektup 839 – Siber Güvenlik Faaliyet Raporları hk.

Genel Mektup 838 – YTM Yıllık Aidatlar hk.

Genel Mektup 837 – İşlem Yapma Yasağı Kararı Verilen Kişilerin İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca İşlem Yapabileceği Durumların Uygulanmasına İlişkin Karar hk.

Genel Mektup 836 – MASAK Gerçek Faydalanıcının Tanınması Rehberi hk.

Genel Mektup 835 – Unvanında Katılım İbaresi Geçen Fonlar hk.

Genel Mektup 834 – Açık Takas Pozisyonu/Özkaynak Oranının Uygulanmasına Yönelik Esaslar hk.

Genel Mektup 833 – Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Dışarıdan Çağrı Yanıtlama Destek Hizmeti Alınması hk.

Genel Mektup 832 – Pay Senedi İhracı ve Alım Satımı Standardı Hk.

Genel Mektup 831 – TEFAS’ta İşlem Gören Serbest Fonlar Hk.

Genel Mektup 830 – Yeniden Değerleme Oranları ve Kurul Ücretleri Hk.

Genel Mektup 829 – Gayrimenkul Yatırım Fonları hk.

Genel Mektup 828 – Portföy Yönetim Şirketlerinin Dışarıdan Hizmet Alımı hk.

Genel Mektup 827 – Zamanaşımına İlişkin Duyuru Hk.

Genel Mektup 826 – Yatırım Fonlarından Alınan Kurul Ücretleri Hk.

Genel Mektup 825 – TEFAS’ta İşlem Gören Serbest Fonlara İlişkin Açıklamalar Hk.

Genel Mektup 824 – Geniş Yetkili Aracı Kurumların Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Raporları Hk.

Genel Mektup 823 – Zamanaşımına İlişkin Duyuru Hk.

2019

Genel Mektup 822 – YTM Yıllık Aidatları Hk.

Genel Mektup 821 – Siber Güvenlik Çalışmaları Hk.

Genel Mektup 820 – TEFAS’ta İşlem Görecek Serbest Fonlara İlişkin Açıklamalar Hk.

Genel Mektup 819 – TEFAS’ta İşlem Gören Yatırım Fonlarının İnternet Şubelerinde Gösterimi ve İşlem Saatleri Hk.

Genel Mektup 818 – Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Sürelerinin Ertelemesi Hk.

Genel Mektup 817 – Yatırım Fonlarının 31.12.2019 Dönemine İlişkin Finansal Raporlarının KAP’ta Yayınlanması Hk.

Genel Mektup 816 – TOKİ Tarafından İhraç Edilmesi Planlanan Menkul Kıymetler Hk.

Genel Mektup 815 – TLREF Vadeli İşlem Sözleşmeleri Hk.

Genel Mektup 814 – Portföy Yönetim Şirketlerinin Güncellenmiş Sermaye Yeterliliği Tablolarının Kullanımı Hk.

Genel Mektup 813 – Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Yükümlülüğünün Ertelenmesi Hk.

Genel Mektup 812 – İnternet Protokol Numaralarının Saklanması Hk.

Genel Mektup 811 – Fatura Ödemelerine Aracılık Edilmesi Hk.

Genel Mektup 810 – Yatırım Fonlarının Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolarının Yayımlanmasında Ek Süre Talebine İlişkin Kurul Karar Bildirimi hk.

Genel Mektup 809 -TFRS 9 Finansal Araçlar standardının fonlar açısından uygulanması hk.

2018

Genel Mektup 808 – YTM Yıllık Aidatları Hk.

Genel Mektup 807 – Serbest “(Döviz)” Fonlarına İlişkin Düzenleme Hk.

Genel Mektup 806 – YTM Aidatlarına İlişkin Kurul Karar Bildirimi Hk.

Genel Mektup 805 – Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tarafından Alınan Değerleme Hizmeti Hk.

Genel Mektup 804 – Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ile İlgili Uygulamalar Hk.

Genel Mektup 803 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde Uygulanacak Kaldıraç Oranı Hk.

Genel Mektup 802- Bilgi Sistemleri Tebliğleri Hk.

Genel Mektup 801 – Siber Güvenlik Faaliyetleri Hk.

Genel Mektup 800 – Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Repo Gelirleri Üzerinden Tevkifat Uygulanması Hk.

Genel Mektup 799 – Hesap Açılış Süreçleri ve Çerçeve Sözleşme Hk.

Genel Mektup Eki: Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve Sözleşmesi

Genel Mektup 798 – Kurul Karar Bildirimi Hk.

Genel Mektup 797 – Fonların Kurul Ücretleri Hk. 

Genel Mektup 796 – Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin Pay Satış Duyurusu Hk. 

Genel Mektup 795 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Başlangıç Teminatı Uygulaması Hk.

Genel Mektup 794 – Gayrimenkul Sertifikalarına ilişkin MKK İşlem Esasları Hk.

Genel Mektup 793 – Serbest (Döviz) Fonları Hk.

Genel Mektup 792 – Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının/Fonlarının Taraf Olduğu Sözleşmelere İlişkin İstisnalar Hk.

Genel Mektup 791 – YTM Yıllık Aidatları Hk.

2017

Genel Mektup 790 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Teminatları Hk.

Genel Mektup 789 – Geçici Kapalı Aracı Kurum Müşterilerinin Takasbanktaki KAS Teminatları Hk.

Genel Mektup 788 – Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin Pay Satış Duyurusu Hk.

Genel Mektup 787 – Gayrimenkul Yatırım Fonları Hk.

Genel Mektup 786 – Gayrimenkul Değerleme Hizmetine İlişkin Tebliğ Hk.

Genel Mektup 785 – Sanal Paralara Dayalı İşlemler hk.

Genel Mektup 784 – Türk Uyruklu Olmayan Kişilerin Kimlik Tespiti hk.

Genel Mektup 783 – Gayrimenkul Sertifikalarının Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım İşlemlerine Konu Olması ve Özkaynak Olarak Kabul Edilebilmesi hk.

Genel Mektup 782 – Pay Satışından T+2 Günü Gelecek Nakdin T+0 Günü Müşteri Hesabına Geçilmesi hk.

Genel Mektup 781 – Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları hk.

Genel Mektup 780 – Faaliyetleri Durdurulacak Aracı Kurumların Kaldıraçlı İşlemlere İlişkin Açık Müşteri Pozisyonlarının Taşınması hk.

Genel Mektup 779 – Trading Central ve Autochartist İsimli Programlar Hk.

Genel Mektup 778 – Zamanaşımına Uğrayan Emanet ve Alacaklar hk.

Genel Mektup 777 – İrtibat Bürosu Personeli Hk.

Genel Mektup 776 – III-37.1 Sayılı Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin Geçici 6 ıncı Maddesinde Yer Alan Geçiş Süresi hk.

Genel Mektup 775 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine Yönelik Tebliğ Değişikliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar hk.

Genel Mektup 774 – Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Finansal Tabloları Hk.

Genel Mektup 773 – Portföy Yönetimi Şirketlerinden Derlenecek Aylık Portföy Bildirimleri Hk.

Genel Mektup 772 – Uygunluk Testinde Mevcut Müşterilerin Geçiş Süreci Sonu hk.

Genel Mektup 771 – YTM’ye Ödenecek Yıllık Aidatlar hk.

Genel Mektup 770 – TEFAS’da Günlük Alım Satım Esaslarından Farklı Uygulamalara İmkân Veren Değişikliğin Yürürlüğe Girmesi hk.

Genel Mektup 769 – Aracı Kurumların Sigorta Brokerlik Şirketlerine İştirak Etmesi hk.

Genel Mektup 768 – YTM’ye Ödenecek Yıllık Aidatlar hk.

2016

Genel Mektup 767 – Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de Değişiklik Yapılması hk.

Genel Mektup 766 – Fon Sürekli Bilgilendirme Formları ile Yatırımcı Bilgi Formlarının Güncel Tutulması hk.

Genel Mektup 765 – TEFAS’da fon katılma payı alım satımının yabancı para cinsinden gerçekleştirilmesi ve görüş talepleri hk.

Genel Mektup 764 – III-52.3 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Yapılan Değişiklik hk.

Genel Mektup 763 – Uygunluk Testi Hk.

Genel Mektup 762 – TEFAS’da Fon Katılma Payı Alım Satımının Yabancı Para Cinsinden Gerçekleştirilmesi hk.

Genel Mektup 761 – Yaz Saati Uygulamasının KAS İşlemlerine İlişkin İş Süreçlerine Olası Etkilerinin Çözümü Hk.

Genel Mektup 760 – TEFAS’da Fon Katılma Payı Alım Satımının Yabancı Para Birimi Cinsinden Gerçekleştirilmesi Hk.

Genel Mektup 759 – KAS İşlemlerinde Alım Satım Tavsiyeleri Hk.

Genel Mektup 758 – Sermaye Piyasası Kurulu’na İletilecek Görüş Talepleri Hk.

Genel Mektup Eki 2: Görüş Değerlendirme ve Talep Formu (Word)

Genel Mektup 757 – Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber’de Yapılan Güncelleme Hk.

Genel Mektup 756 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve/veya Fark Kontratlarına Yönelik Promosyon Kampanyaları Hk.

Genel Mektup 755 – Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklar Hk.

Genel Mektup 754 – Portföy Yönetim Şirketlerine MASAK Uyum Görevlisi Olarak Atanabilecek Personel Hk.

Genel Mektup 753 – Brexit Referandumu Hk.

Genel Mektup 752 – Asgari Özsermaye Açığına İlişkin Kurul İlke Kararı Hk.

Genel Mektup 751 – Açığa Satış İşlemleri Hk.

Genel Mektup 750 – SerYet Sisteminde Yapılacak Değişiklikler Hk.

Genel Mektup 749 – Yatırım Fonları ve Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Yapılan Düzenlemeler Hk.

Genel Mektup 748 – Yatırım Fonlarının Sınıflandırılma Esasları Hk.

Genel Mektup 747 – Tedrici Tasfiye Halinde Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş. Malvarlığı Satışı Hk.

Genel Mektup 746 – Fon Portföyünde Yer Alan İhraççısı Temerrüde Düşen ya da Borsada İşlem Görmekten Men Edilen Özel Sektör Borçlanma Araçları Hk.

Genel Mektup 745 – Üyelerimizin Reklam, İlan ve Duyuruları Hk.

Genel Mektup 744 – Takasbank’a Bloke Edilmiş Teminatlar Hk.

Genel Mektup 743 – Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklar Hk.

Genel Mektup 742 – YTM’ye Ödenecek Yıllık Aidatların Hesaplanması Hk.

2015

Genel Mektup 741 – MASAK Elektronik Tebligat Sistemi Başvuruları Hk.

Genel Mektup 740 – Repo Tebliği Hk.

Genel Mektup 739 – Dar Yetkili Araci Kurumlarin Yatirim Hizmet ve Faaliyetleri Hk.

Genel Mektup 738 – Fon Yönetim Ücretinin Kurucu Tarafindan Baska Kurumlarla Paylasilmasi Hk.

Genel Mektup 737 – Araci Kurumlarin Halka Arz Yoluyla Dolayli Pay Devirleri Hk.

Genel Mektup 736 – Borsa Istanbul A.S. Kolokasyon Hizmeti Hk.

Genel Mektup 735 – Arastirma Birim Yöneticileri Hk.

Genel Mektup 734 – Türkiye Elektronik Fon Alim Satim Platformu’na (TEFAS) Ait Istatistiki Raporlar Hk.

Genel Mektup 733 – Emir Iletimine Aracilik Faaliyet Yenileme Basvurulari Hk.

Genel Mektup 732 – Aracı Kurum Nezdindeki Müşteri Hesaplarına Para Aktarım Yöntemleri Hk.

Genel Mektup 731 – Yerindelik Testi Uygulamasında Lisanslı Personel Zorunluluğu Hk.

Genel Mektup 730 – Genel Saklama Hizmeti Hk.

Genel Mektup 729 – Portföy Yönetim Şirketlerinin Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti Hk.

Genel Mektup 728 – Faaliyet İzni Yenileme Süreci Hk.

Genel Mektup 727 – Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklar Hk.

Genel Mektup 726 – Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Hk.

Genel Mektup 725 – 2 Sıra No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgiler Hk.

Genel Mektup 724 – Resmi İlan Mevzuatı Hk.

Genel Mektup 723 – Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklar Hk.

Genel Mektup 722 – Yabancı Borsa Yatırım Fonu ve Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Alım Satımı Aracılığı Hk.

Genel Mektup 721 – Aracı Kurumların Marka Kullanımları Hk.

Genel Mektup 720 – Üye Yönetim Sistemi Üzerinden Yapılacak Bildirimler Hk.

Genel Mektup 719 -Zamanaşımına Uğramış Fiziki Emanetler Hk.

2014

Genel Mektup 718 – >Kaldıraçlı Alım Satım Hizmeti Veren Aracı Kurumların Yurtdışı Likidite Sağlayıcıları Hk.

Genel Mektup 717 – Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Hk.

Genel Mektup 716 – Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Hk.

Genel Mektup 715 – YTM – 2015 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklar Hk.

Genel Mektup 714 – Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Hk.

Genel Mektup 713 – YTM – Üzerinde Haciz ve Tedbir Bulunan Hesapların Zamanaşımı Süresi Hk.

Genel Mektup 712 – Aracı Kurumların Sermaye Artırımları ve TTK Madde 376 Uyarınca Yapacakları İşlemler Hk.

Genel Mektup 711 – Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Hk.

Genel Mektup 710 – Uygunluk Testi ve Yerindelik Testi Hk.

Genel Mektup 709 – Açık Piyasa İşlemlerinde Bulunmaya Yetkili Aracı Kurumlar Hk.

Genel Mektup 708 – YTM Duyurusu – Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklar Hk.

Genel Mektup 707 – YTM Aidatlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Veriler Hk.

Genel Mektup 706 – 2014 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.

Genel Mektup 705 – YTM Aidatlarının Hesaplanmasında Kullanılmak Üzere Bildirilecek Yatırımcı Nakitleri Hk.

Genel Mektup 704 – YTM Aidatlarının Hesaplanması ve Zamanaşımına Uğrayan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetlerinden Kaynaklanan Her Türlü Emanet ve Alacaklar Hakkında YTM Duyurusu Hk.

2013

Genel Mektup 703 – Müşteri Profiline Uygun İşlem Yapılması Hk.

Genel Mektup 702 – Nitelikli Yatırımcılara Hitaben Yapılan Sermaye Piyasası Aracı İhraçları Hk.

Genel Mektup 701 – Risk Bildirim Formları Hk.

Genel Mektup 700 – Üyelerimize Bedelsiz Olarak Devredilecek Borsa İstanbul A.Ş. Paylarının Vergilendirilmesi Hk.

Genel Mektup 699 – BİAŞ Ortaklık Paylarının Sermaye Yeterliliği Tabanı Hesaplamasındaki Durumu Hk.

Genel Mektup 698 – Türev Araçlar Risk Bildirim Formu Hk.

Genel Mektup 697 – FIXAPI ve ExAPI’nin Kullanılması ile İlgili Esas ve Politikaların Belirlenmesi Hk.

Genel Mektup 696 – Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Aidatlarının Hesaplanması Hk.

Genel Mektup 695 – Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetlerinden Kaynaklanan Her Türlü Emanet ve Alacakların Zamanaşımı Hk.

Genel Mektup 694 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde Talep Edilecek Her Türlü Ücret, Masraf ve Komisyonlar Hk.

Genel Mektup 693 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde Kullanılan İşlem Platformları Hk.

Genel Mektup 692 – Uyum Görevlisi ve Uyum Görevlisi Vekillerine İlişkin İletişim Bilgileri Hk.

Genel Mektup 691 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İkincil Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin MASAK Açıklamaları Hk.

Genel Mektup 690 – Yatırım Fonlarının Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Faaliyeti Hk.

Genel Mektup 689 – 2013 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.

Genel Mektup 688 – Aylık Dönemler İtibarıyla Yapılan Aracılık Komisyonu ve Promosyon Uygulamaları Bildirimleri Hk.

Genel Mektup 687 – Kollektif Yatırım Kuruluşları Hk.

2012

Genel Mektup 686 – İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda Faaliyette Bulunabilecek Kurumlar ve Türev Araçlar Risk Bildirim Formu Hk.

Genel Mektup 685 – Basılı DİBS Uygulamasının Sonlandırılması Hk.

Genel Mektup 684 – Yabancı Düzenleyici Otorite ve Borsalar Tarafından İstenilen Bilgiler Hk.

Genel Mektup 683 – Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği Taslağı Hk.

Genel Mektup 682 – Açığa Satış İşlemlerinde Uygulanan Başlangıç Özkaynak Oranının Değiştirilmesi Hk.

Genel Mektup 681 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine Konu Olabilecek Varlıklar Hk.

Genel Mektup 680 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti Hk.

Genel Mektup 679 – Aracı Kurumların Müşterilerine Takasbank’tan Kullandırdığı Krediler Hk.

Genel Mektup 678 – Müşteri Emirlerinin Başka Aracı Kurumlara İletilerek Gerçekleştirilmesi Hk.

Genel Mektup 677 – Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hk.

Genel Mektup 676 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Otomatik Olarak Likit Fon Alım Talimatı Bulunan Hesaplara İlişkin Duyurusu Hk.

Genel Mektup 675 – Aracı Kurumların Merkez Dışı Örgütleri Hk.

Genel Mektup 674 – MASAK’a Gönderilen İç Denetim Faaliyet Sonuçları Hk.

Genel Mektup 673 – 2012 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.

Genel Mektup 672 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin İlan ve Reklamlar Hk.

Genel Mektup 671 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde İstihdam Edilecek İhtisas Personeli Hk.

2011

Genel Mektup 670 – Japonya’da Türkiye Sermaye Piyasası Tanıtımı Hk.

Genel Mektup 669 – Yeni Anayasa Yapımı Hk.

Genel Mektup 668 – Yatırım Danışmanlığı Hk.

Genel Mektup 667 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Hk.

Genel Mektup 666 – Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Sırasında Sunulan Yorum ve Tavsiyeler Hk.

Genel Mektup 665 – Lisanslama Sınavları Duyurusu hk.

Genel Mektup 664 – “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” Uygulaması Hk.

Genel Mektup 663 – “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” Uygulaması Hk.

Genel Mektup 662 – Yatırım Fonu Payı Alım Satım İşlemlerinin MKK Komisyon Tarifesi Kapsamında Ücretlendirilmesi Hk.

Genel Mektup 661 – “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı” ve “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” Hk.

Genel Mektup 660 – Borçlanma Araçlarının Borsa Dışı Alım Satım Fiyat Tekliflerinin Yayınlanması Hk.

Genel Mektup 659 – Lisanslama Sınavları Duyurusu ve Sınavlarda Not Silme Uygulaması Hk.

Genel Mektup 658 – B ve C Gruplarında Yer Alan Hisse Senetleri İle İlgili İşlem Kuralları Bildirimi Hk.

Genel Mektup 657 – İşlem Sırası Kapalı Hisse Senetlerinin Fiziki veya Kaydi Saklamasına İlişkin Takasbank ve MKK Tarafından Tahsil Edilen Saklama Komisyonları hk.

Genel Mektup 656 – Stajyer Talebi hk.

Genel Mektup 655 – Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler hk.

Genel Mektup 654 – Yurt Dışı Piyasalarda Gerçekleştirilen Türev Araç İşlemleri hk.

Genel Mektup 653 – Müşterilerin Vekaletname Bilgilerinin MKK Sistemine Girilmesi hk.

Genel Mektup 652 – Yurt Dışı Piyasalarda Gerçekleştirilen Türev Araç İşlemleri hk.

Genel Mektup 651 – Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI’nın 2011 Rekabet Mektubu hk.

Genel Mektup 650 – Yatırım Danışmanlığı hk.

Genel Mektup 649 – Tedbirler Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin MASAK Görüşleri hk.

Genel Mektup 648 – Kurul Kararı Bildirimi hk. (Aracı Kurumlar ve Acente Sıfatı İle Bankalarca Yatırımcılara Yönlendirici Nitelikte Yorum ve Tavsiye Sunulması)

Genel Mektup 647 – Varant İşlemlerinin Tabi Olacağı Belge Kayıt Düzeni, Varant İşlemlerinin Teminatlandırılması ve Varantların Teminat Olarak Kabul Edilmesi hk.

Genel Mektup 646 – Bankaların Kredili Menkul Kıymet İşlemleri hk.

Genel Mektup 645 – MASAK’a Gönderilen Eğitim ve İç Denetim Faaliyet Sonuçları hk.

Genel Mektup 644 – İşlem Yasağı Kararı Sonucu Kredi Alacağının Tasfiyesine İlişkin İlke Kararında Değişiklik hk.

Genel Mektup 643 – 2011 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.

Genel Mektup 642 – Elektronik Transferlere İlişkin MASAK Duyurusu Hk.

2010

Genel Mektup 641 – “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” ve “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” Hk.

Genel Mektup 640 – B ve C Gruplarında Yer Alan Hisse Senetleri İle İlgili İşlem Kuralları Bildirimi Hk.

Genel Mektup 639 – Aracı Kurumların Şube, İrtibat Bürosu ve Acentelik Faaliyetlerine İzin Verilmesi veya Söz Konusu Faaliyetlerin Geçici veya Sürekli Olarak Durdurulmasına İlişkin Kurul’a Yapılacak Başvurular Hk.

Genel Mektup 638 – 06 ve 07 Kasım 2010 Tarihlerinde Düzenlenecek Lisanslama Sınavları Sınav Kuralları Hk.

Genel Mektup 637 – Aracı Kurumların İştirak Sınırlarına Dahil Olmayan Şirket Türleri Arasına Varlık Yönetim Şirketlerinin Eklenmesi hk.

Genel Mektup 636 – B ve C Gruplarında Yer Alan Hisse Senetleri İle İlgili Risk Bildirim Uyarısı Hk.

Genel Mektup 635 – Emir İptaline İlişkin Düzenleme Değişikliklerinin Müşterilere Bildirimi hk.

Genel Mektup 634 – Lisans Başvuru Süreleri Hk. 

Genel Mektup 633 – Birliğimiz Eğitimlerine Eğitim Yönetim Sistemi Üzerinden Başvuru Hk.

Genel Mektup 632 – Aracı Kuruluş Varantlarında Piyasa Yapıcılık Hk.

Genel Mektup 631 – Brüt Takas Uygulamasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Bilgilendirmesi Hk.

Genel Mektup 630 – “Insider Trading ve Market Manipulation Cases in Securities Regulation” Konulu Eğitim Semineri Hk.

Genel Mektup 629 – Dolaşıma Çıkarılacak Olan Yeni Tip 100 Amerikan Doları Hk.

Genel Mektup 628 – Ertelenmiş Vergi Aktifi Hk.

Genel Mektup 627 – Aracı Kurum Hesap Planında Yatırım Fonu Katılma Belgelerine İlişkin İşlemlerin İzlenmesinde Kullanılacak Hesaplar hk.

Genel Mektup 626 – Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı hk.

Genel Mektup 625 – Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmza İle İletilmesi hk.

Genel Mektup 624 – Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları hk.

Genel Mektup 623 – Pazarlama ve Promosyonlar hk.

Genel Mektup 622 – Aracı Kurumların Finansal Verilerinin TCMB’ye İletilmesi hk.

Genel Mektup 621 – Uyum Görevlilerine İlişkin MASAK Duyurusu hk.

Genel Mektup 620 – Yatırımcıları Koruma Fonu Ödentileri Hk.

Genel Mektup 619 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Mevzuat Değişiklikleri hk.

Genel Mektup 618 – 2010 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.

2009

Genel Mektup 617 – “Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı” ve “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” hk. 

Genel Mektup 616 – “Pay İhraçları İçin İzahname Formatı”, “Pay İhraçları İçin İzahname Hazırlama Kılavuzu”, “Halka Arz Sirküleri” ve “Yeni Pay Alma Sirküleri”ne İlişkin Taslaklar hk.

Genel Mektup 615 – Sermaye Piyasası Kurulunun Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Yazısı hk. 

Genel Mektup 614 – Aracı Kurumların Finansal Tablolarının Birliğimiz Tarafından Yayınlanma Esasları hk.

Genel Mektup 613 – Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı hk.

Genel Mektup 612 – Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı hk.

Genel Mektup 611 – “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ve “Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hk. 

Genel Mektup 610 – Menkul Kıymet Yatırım Fonları ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının BSMV Mükellefiyeti ve BSMV Beyannamesi Verme Yükümlülükleri hk.

Genel Mektup 609 – MASAK Düzenlemeleri Uyarınca Müşterilerin Kimlik Tespiti Kapsamındaki Bilgilerinin Tamamlanmasına İlişkin Süre Hk.

Genel Mektup 608 – Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hk.

Genel Mektup 607 – Tahvil ve Bono Piyasası Tahsisli İhraç Pazarı İşleyiş Esasları Taslağı hk.

Genel Mektup 605 – Repo & Ters Repo İşlemlerinin Üye Bazında Takibine İlişkin Esaslar Taslak Raporu hk.

Genel Mektup 604 – Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı hk.

Genel Mektup 603 – Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmza İle İletilmesi hk.

Genel Mektup 602 – Uyum Görevlisine Vekalet Hakkında MASAK Açıklaması

Genel Mektup 601 – MKK’da Hesap Açılışında Kimlik Bildirimi İçin Tanınan Yedi Günlük Sürenin Kaldırılması hk.

Genel Mektup 600 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Mevzuata İlişkin MASAK açıklamaları hk.

Genel Mektup 599 – Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Sınıflandırılması hk.

Genel Mektup 598 – Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı hk.

Genel Mektup 597 – İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi Hazırlıkları Çerçevesinde Hazırlanan İngilizce Anket hk.

Genel Mektup 596 – Aylık Dönemler İtibarıyla Yapılan Aracılık Komisyonu ve Promosyon Uygulamaları Bildirimleri hk.

Genel Mektup 596 Ek – Aylık Dönemler İtibarıyla Yapılan Aracılık Komisyonu ve Promosyon Uygulamaları Bildirimi Formu(Excel)

Genel Mektup 595 – Lisans Yenileme Eğitimlerinin Kuruma Özel Olarak Düzenlenmesi Hk.

Genel Mektup 594 – MASAK Mevzuatı İle İlgili SPK ve MASAK Tarafından Yapılan Duyurular Hk.

Genel Mektup 593 – Basitleştirilmiş Tedbirler Hakkında MASAK Görüş Yazısı hk.

Genel Mektup 592 – 2009 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.

2008

Genel Mektup 591 – 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ hk.

Genel Mektup 590 – Kimlik Tespiti ve Adres Teyidine İlişkin MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 7) hk.

Genel Mektup 589 – Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.

Genel Mektup 588 – Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

Genel Mektup 587 – MASAK mevzuatı uyarınca yapılması gereken adres teyit işlemleri hk.

Genel Mektup 586 – Aracı Kurumların Atayacakları Uyum Görevlisi ve “Yeni Türk Lirası” ile “Yeni Kuruş”ta Yer Alan “Yeni” İbarelerinin Kaldırılması Hk. 

Genel Mektup 585 – Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesinde Geçerli Olacak Belge Kayıt Düzeni Hk. 

Genel Mektup 584 – Aracı Kurumlarda Görev Alacak Müfettişlerin Öğrenim Düzeyi Koşuluna İlişkin Düzenleme Hk.

Genel Mektup 583 – Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymet Listelerinden Çıkarılan Hisse Senetleri Hk. 

Genel Mektup 582 – Sermaye Yeterliliği Tablolarının Gönderim Zamanları Hk. 

Genel Mektup 581 – Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenen Kamuyu Aydınlatma Formları Hk.

Genel Mektup 580 – Şüpheli İşlemlere İlişkin MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 6) hk.

Genel Mektup 579 – Adres, Telefon ve Diğer İletişim Bilgileri Değişiklik Bildirimleri Hk.

Genel Mektup 578 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik hk. 

Genel Mektup 577 – Capital Market Development, Enforcement and Oversight Training Program

Genel Mektup 576 – Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ile Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılması hk. 

Genel Mektup 575 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik hk. 

Genel Mektup 574 – Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeliği hk. 

Genel Mektup 573 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2’nci Maddesi hk.

Genel Mektup 572 – Aracı Kuruluşların Bildirim Yükümlükleri Hk.

Genel Mektup 571 – Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hk.

Genel Mektup 570 – Yeni Türk Lirası hk.

Genel Mektup 569 – MiFID Anketi hk.

Genel Mektup 568 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin Uygulaması hk.

Genel Mektup 567 – Ticaret Odaları Tarafından Bildirilen NACE Kodları hk.

Genel Mektup 566 – Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik Taslağı hk.

Genel Mektup 565 – Altyapı Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı hk.

Genel Mektup 564 – Şemsiye Sigorta hk. 

Genel Mektup 563 – Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hk.

Genel Mektup 562 – Tebliğ Taslakları Hk.

Genel Mektup 561 – Üyelerimizce Birliğimize Yapılacak Bildirimler Hk. Toplantı

Genel Mektup 560 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Hk.

Genel Mektup 559 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Uyarınca Yapılması Gereken Duyuru Hk.

Genel Mektup 558 – Tebliğ Taslakları Hk.

Genel Mektup 557 – Yeni Gelir Vergisi Kanunu Çalışmaları Hakkında Toplantı

Genel Mektup 556 – “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” Hk.

Genel Mektup 555 – Sermaye Piyasası Kurulu’na Yapılan Başvurular Hk.

Genel Mektup 554 – Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) Genel Tebliği Taslağı Hk.

Genel Mektup 553 – Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esasları Hk.

Genel Mektup 552 – 5549 Sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un Belge Saklamaya İlişkin Hükümlerinin Uygulaması Hk.

Genel Mektup 551 2008 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları Hk.  

Genel Mektup 550 “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Hk.

Genel Mektup 549 2 Sıra No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığınca Talep Edilen Bilgiler Hk.

Genel Mektup 548 “Varant İhtiyaçlarına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği Taslağı” Hk.

Genel Mektup 547 Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan “Finansal Tavsiyelere İlişkin Esaslar Tebliğ

Genel Mektup 869 – Darphane Sertifikalarının Uygunluk ve Yerindelik Testine İlişkin Karar hk.

Genel Mektup 868 – Belirli Bedelli Sermaye Artırımlarında Pay Piyasası’nda Belli Koşullarda Yapılan Satış İşlemleri Çerçevesinde Açığa Satış İşlemi Uygulamasına İlişkin Karar hk.

Genel Mektup 867 – YTM Yönetmeliği Geçici 8 inci Maddesi Uyarınca Zamanaşımına Uğramış Emanet ve Alacaklara Uygulanacak Nema Oranı hk.

Genel Mektup 866 -Zamanaşımına Uğrayan Emanet ve Alacakların Aktarılması Amacıyla Yatırım Kuruluşları Nezdinde YTM Adına Açılan Hesapların Kapatılması hk.

Genel Mektup 865 – Kredili Sermaye Piyasası İşlemlerine İlişkin Kurul İlke Karar Bildirimi hk.

Genel Mektup 864 – MASAK Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Uygulama Rehberi hk.

Genel Mektup 863 – Yatırım Fonu Promosyon Kampanyaları hk.

Genel Mektup 862 – Kredili Sermaye Piyasası İşlemlerine İlişkin Kurul Karar Bildirimi hk.

Genel Mektup 861 – Açığa Satış İşlemlerine İlişkin Kurul Kararı hk.

Genel Mektup 860 – Belge Kayıt Tebliği’nin 5/A Maddesinin Uygulanmasına İlişkin İlke Kararı hk.

Genel Mektup 859 – MASAK Elektronik Tebligat Yazısı hk.

Genel Mektup 858 – YTM Aidatlarına İlişkin Kurul Karar Bildirimi hk.

Genel Mektup 857 – 22.04.2021 Sonrası Zamanaşımı İşlemleri Hk.

Genel Mektup 856 – Zamanaşımına Uğrayan Yatırım Fonu Katılma Paylarının İadesine İlişkin İşlemlere Dair Kurul Karar Bildirimi Hk.

Genel Mektup 855 – Aracı Kurumların Genel Müdür Yardımcısı Atamalarına İlişkin İlke Kararı hk.

Genel Mektup 854 – Yatırım Fonlarıma İlişkin Rehber’de Para Piyasası Fonları ile ilgili Yapılan Değişiklik hk.

Genel Mektup 853 – YTM Yıllık Aidatları hk.

Genel Mektup 852-MASAK Malvarlığı Dondurma Rehberi hk.

Ek Malvarlığının Dondurulması Rehberi

Genel Mektup 851 – 22.04.2021 Tarihi Öncesi Zamanaşımları hk.

Genel Mektup 850 – Kripto Varlık Alım Satım Platformlarının Paylarına Dayalı İşlemler hk.

Genel Mektup 849 – Kısmi ve Geniş Yetkili Aracı Kurumların Sızma Testi Raporları Hk.

Genel Mektup 848 – Portföy Yönetim Şirketlerinin Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Yükümlülüğü hk.

Genel Mektup 847 – YTM Zamanaşımı Yasal Düzenleme Değişikliği hk.

Genel Mektup 846 – Promosyon Kampanyaları hk.

Genel Mektup 845 – MASAK Müşterinin Tanınması İlkesi Kapsamında Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi hk. 

Genel Mektup 844 – MASAK MevzuatDeğişikliği hk.

Genel Mektup 843 – MASAK Lisanssız Faaliyet Gösteren İşletmeler hk.

Genel Mektup 842 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesinin Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin 27/4 Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi hk.

Genel Mektup 841 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinden Elde Edilen Gelirlerinin G.V.K. Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Vergilendirilmesi hk.

Genel Mektup 840 – Yatırım Fonlarının Portföy Dağılım Raporları hk.

Genel Mektup 839 – Siber Güvenlik Faaliyet Raporları hk.

Genel Mektup 838 – YTM Yıllık Aidatlar hk.

Genel Mektup 837 – İşlem Yapma Yasağı Kararı Verilen Kişilerin İşlem Yapma Yasağı Süresi Boyunca İşlem Yapabileceği Durumların Uygulanmasına İlişkin Karar hk.

Genel Mektup 836 – MASAK Gerçek Faydalanıcının Tanınması Rehberi hk.

Genel Mektup 835 – Unvanında Katılım İbaresi Geçen Fonlar hk.

Genel Mektup 834 – Açık Takas Pozisyonu/Özkaynak Oranının Uygulanmasına Yönelik Esaslar hk.

Genel Mektup 833 – Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Dışarıdan Çağrı Yanıtlama Destek Hizmeti Alınması hk.

Genel Mektup 832 – Pay Senedi İhracı ve Alım Satımı Standardı Hk.

Genel Mektup 831 – TEFAS’ta İşlem Gören Serbest Fonlar Hk.

Genel Mektup 830 – Yeniden Değerleme Oranları ve Kurul Ücretleri Hk.

Genel Mektup 829 – Gayrimenkul Yatırım Fonları hk.

Genel Mektup 828 – Portföy Yönetim Şirketlerinin Dışarıdan Hizmet Alımı hk.

Genel Mektup 827 – Zamanaşımına İlişkin Duyuru Hk.

Genel Mektup 826 – Yatırım Fonlarından Alınan Kurul Ücretleri Hk.

Genel Mektup 825 – TEFAS’ta İşlem Gören Serbest Fonlara İlişkin Açıklamalar Hk.

Genel Mektup 824 – Geniş Yetkili Aracı Kurumların Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Raporları Hk.

Genel Mektup 823 – Zamanaşımına İlişkin Duyuru Hk.

Genel Mektup 822 – YTM Yıllık Aidatları Hk.

Genel Mektup 821 – Siber Güvenlik Çalışmaları Hk.

Genel Mektup 820 – TEFAS’ta İşlem Görecek Serbest Fonlara İlişkin Açıklamalar Hk.

Genel Mektup 819 – TEFAS’ta İşlem Gören Yatırım Fonlarının İnternet Şubelerinde Gösterimi ve İşlem Saatleri Hk.

Genel Mektup 818 – Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Sürelerinin Ertelemesi Hk.

Genel Mektup 817 – Yatırım Fonlarının 31.12.2019 Dönemine İlişkin Finansal Raporlarının KAP’ta Yayınlanması Hk.

Genel Mektup 816 – TOKİ Tarafından İhraç Edilmesi Planlanan Menkul Kıymetler Hk.

Genel Mektup 815 – TLREF Vadeli İşlem Sözleşmeleri Hk.

Genel Mektup 814 – Portföy Yönetim Şirketlerinin Güncellenmiş Sermaye Yeterliliği Tablolarının Kullanımı Hk.

Genel Mektup 813 – Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Yükümlülüğünün Ertelenmesi Hk.

Genel Mektup 812 – İnternet Protokol Numaralarının Saklanması Hk.

Genel Mektup 811 – Fatura Ödemelerine Aracılık Edilmesi Hk.

Genel Mektup 810 – Yatırım Fonlarının Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolarının Yayımlanmasında Ek Süre Talebine İlişkin Kurul Karar Bildirimi hk.

Genel Mektup 809 -TFRS 9 Finansal Araçlar standardının fonlar açısından uygulanması hk.

Genel Mektup 808 – YTM Yıllık Aidatları Hk.

Genel Mektup 807 – Serbest “(Döviz)” Fonlarına İlişkin Düzenleme Hk.

Genel Mektup 806 – YTM Aidatlarına İlişkin Kurul Karar Bildirimi Hk.

Genel Mektup 805 – Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tarafından Alınan Değerleme Hizmeti Hk.

Genel Mektup 804 – Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ile İlgili Uygulamalar Hk.

Genel Mektup 802- Bilgi Sistemleri Tebliğleri Hk.

Genel Mektup 801 – Siber Güvenlik Faaliyetleri Hk.

Genel Mektup 800 – Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Repo Gelirleri Üzerinden Tevkifat Uygulanması Hk.

Genel Mektup 799-Hesap Açılış Süreçleri ve Çerçeve Sözleşme Hk.

Genel Mektup Eki: Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve Sözleşmesi

Genel Mektup 798 – Kurul Karar Bildirimi Hk.

Genel Mektup 797 – Fonların Kurul Ücretleri Hk. 

Genel Mektup 796 – Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin Pay Satış Duyurusu Hk. 

Genel Mektup 795 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Başlangıç Teminatı Uygulaması Hk.

Genel Mektup 794 – Gayrimenkul Sertifikalarına ilişkin MKK İşlem Esasları Hk.

Genel Mektup 793 – Serbest (Döviz) Fonları Hk.

Genel Mektup 792 – Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının/Fonlarının Taraf Olduğu Sözleşmelere İlişkin İstisnalar Hk.

Genel Mektup 791 – YTM Yıllık Aidatları Hk.

Genel Mektup 790 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Teminatları Hk.

Genel Mektup 789 – Geçici Kapalı Aracı Kurum Müşterilerinin Takasbanktaki KAS Teminatları Hk.

Genel Mektup 788 – Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin Pay Satış Duyurusu Hk.

Genel Mektup 787 – Gayrimenkul Yatırım Fonları Hk.

Genel Mektup 786 – Gayrimenkul Değerleme Hizmetine İlişkin Tebliğ Hk.

Genel Mektup 785 – Sanal Paralara Dayalı İşlemler hk.

Genel Mektup 784 – Türk Uyruklu Olmayan Kişilerin Kimlik Tespiti hk.

Genel Mektup 783 – Gayrimenkul Sertifikalarının Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım İşlemlerine Konu Olması ve Özkaynak Olarak Kabul Edilebilmesi hk.

Genel Mektup 782 – Pay Satışından T+2 Günü Gelecek Nakdin T+0 Günü Müşteri Hesabına Geçilmesi Hk

Genel Mektup 781 – Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları hk.

Genel Mektup 780 – Faaliyetleri Durdurulacak Aracı Kurumların Kaldıraçlı İşlemlere İlişkin Açık Müşteri Pozisyonlarının Taşınması hk.

Genel Mektup 779 – Trading Central ve Autochartist İsimli Programlar Hk.

Genel Mektup 778 – Zamanaşımına Uğrayan Emanet ve Alacaklar hk.

Genel Mektup 777 – İrtibat Bürosu Personeli Hk.

Genel Mektup 776 – III-37.1 Sayılı Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin Geçici 6 ıncı Maddesinde Yer Alan Geçiş Süresi hk.

Genel Mektup 775 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine Yönelik Tebliğ Değişikliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar hk.

Genel Mektup 774 – Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Finansal Tabloları Hk.

Genel Mektup 773 – Portföy Yönetimi Şirketlerinden Derlenecek Aylık Portföy Bildirimleri Hk.

Genel Mektup 772 – Uygunluk Testinde Mevcut Müşterilerin Geçiş Süreci Sonu hk.

Genel Mektup 771 – YTM’ye Ödenecek Yıllık Aidatlar hk.

Genel Mektup 770 – TEFAS’da Günlük Alım Satım Esaslarından Farklı Uygulamalara İmkân Veren Değişikliğin Yürürlüğe Girmesi hk.

Genel Mektup 769 – Aracı Kurumların Sigorta Brokerlik Şirketlerine İştirak Etmesi hk.

Genel Mektup 768 – YTM’ye Ödenecek Yıllık Aidatlar hk.

Genel Mektup 767 – Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de Değişiklik Yapılması hk.

Genel Mektup 766 – Fon Sürekli Bilgilendirme Formları ile Yatırımcı Bilgi Formlarının Güncel Tutulması hk.

Genel Mektup 765 – TEFAS’da fon katılma payı alım satımının yabancı para cinsinden gerçekleştirilmesi ve görüş talepleri hk.

Genel Mektup 764 – III-52.3 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Yapılan Değişiklik hk.

Genel Mektup 763 – Uygunluk Testi Hk.

Genel Mektup 762 – TEFAS’da Fon Katılma Payı Alım Satımının Yabancı Para Cinsinden Gerçekleştirilmesi hk.

Genel Mektup 761 – Yaz Saati Uygulamasının KAS İşlemlerine İlişkin İş Süreçlerine Olası Etkilerinin Çözümü Hk.

Genel Mektup 760 – TEFAS’da Fon Katılma Payı Alım Satımının Yabancı Para Birimi Cinsinden Gerçekleştirilmesi Hk.

Genel Mektup 759 – KAS İşlemlerinde Alım Satım Tavsiyeleri Hk.

Genel Mektup 758 – Sermaye Piyasası Kurulu’na İletilecek Görüş Talepleri Hk.

Genel Mektup Eki 2: Görüş Değerlendirme ve Talep Formu (Word)

Genel Mektup 757 – Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber’de Yapılan Güncelleme Hk.

Genel Mektup 756 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve/veya Fark Kontratlarına Yönelik Promosyon Kampanyaları Hk.

Genel Mektup 755 – Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklar Hk.

Genel Mektup 754 – Portföy Yönetim Şirketlerine MASAK Uyum Görevlisi Olarak Atanabilecek Personel Hk.

Genel Mektup 753 – Brexit Referandumu Hk.

Genel Mektup 752 – Asgari Özsermaye Açığına İlişkin Kurul İlke Kararı Hk.

Genel Mektup 751 – Açığa Satış İşlemleri Hk.

Genel Mektup 750 – SerYet Sisteminde Yapılacak Değişiklikler Hk.

Genel Mektup 749 – Yatırım Fonları ve Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Yapılan Düzenlemeler Hk.

Genel Mektup 748 – Yatırım Fonlarının Sınıflandırılma Esasları Hk.

Genel Mektup 747 – Tedrici Tasfiye Halinde Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş. Malvarlığı Satışı Hk.

Genel Mektup 746 – Fon Portföyünde Yer Alan İhraççısı Temerrüde Düşen ya da Borsada İşlem Görmekten Men Edilen Özel Sektör Borçlanma Araçları Hk.

Genel Mektup 745 – Üyelerimizin Reklam, İlan ve Duyuruları Hk.

Genel Mektup 744 – Takasbank’a Bloke Edilmiş Teminatlar Hk.

Genel Mektup 743 – Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklar Hk.
Genel Mektup 742 – YTM’ye Ödenecek Yıllık Aidatların Hesaplanması Hk.

Genel Mektup 741 – MASAK Elektronik Tebligat Sistemi Başvuruları Hk.

Genel Mektup 740 – Repo Tebliği Hk.

Genel Mektup 739 – Dar Yetkili Araci Kurumlarin Yatirim Hizmet ve Faaliyetleri Hk.

Genel Mektup 738 – Fon Yönetim Ücretinin Kurucu Tarafindan Baska Kurumlarla Paylasilmasi Hk.

Genel Mektup 737 – Araci Kurumlarin Halka Arz Yoluyla Dolayli Pay Devirleri Hk.

Genel Mektup 736 – Borsa Istanbul A.S. Kolokasyon Hizmeti Hk.

Genel Mektup 735 – Arastirma Birim Yöneticileri Hk.

Genel Mektup 734 – Türkiye Elektronik Fon Alim Satim Platformu’na (TEFAS) Ait Istatistiki Raporlar Hk.

Genel Mektup 733 – Emir Iletimine Aracilik Faaliyet Yenileme Basvurulari Hk.

Genel Mektup 732 – Aracı Kurum Nezdindeki Müşteri Hesaplarına Para Aktarım Yöntemleri Hk.

Genel Mektup 731 – Yerindelik Testi Uygulamasında Lisanslı Personel Zorunluluğu Hk.

Genel Mektup 730 – Genel Saklama Hizmeti Hk.

Genel Mektup 729 – Portföy Yönetim Şirketlerinin Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti Hk.

Genel Mektup 728 – Faaliyet İzni Yenileme Süreci Hk.

Genel Mektup 727 – Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklar Hk.

Genel Mektup 726 – Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Hk.

Genel Mektup 725 – 2 Sıra No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgiler Hk.

Genel Mektup 724 – Resmi İlan Mevzuatı Hk.

Genel Mektup 723 – Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklar Hk.

Genel Mektup 722 – Yabancı Borsa Yatırım Fonu ve Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Alım Satımı Aracılığı Hk.

Genel Mektup 721 – Aracı Kurumların Marka Kullanımları Hk.

Genel Mektup 720 – Üye Yönetim Sistemi Üzerinden Yapılacak Bildirimler Hk.

Genel Mektup 719 -Zamanaşımına Uğramış Fiziki Emanetler Hk.

Genel Mektup 718 – >Kaldıraçlı Alım Satım Hizmeti Veren Aracı Kurumların Yurtdışı Likidite Sağlayıcıları Hk.
Genel Mektup 717 – Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Hk.

Genel Mektup 716 – Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Hk.

Genel Mektup 715 – YTM – 2015 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklar Hk.

Genel Mektup 714 – Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Hk.

Genel Mektup 713 – YTM – Üzerinde Haciz ve Tedbir Bulunan Hesapların Zamanaşımı Süresi Hk.

Genel Mektup 712 – Aracı Kurumların Sermaye Artırımları ve TTK Madde 376 Uyarınca Yapacakları İşlemler Hk.

Genel Mektup 711 – Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Hk.

Genel Mektup 710 – Uygunluk Testi ve Yerindelik Testi Hk.

Genel Mektup 709 – Açık Piyasa İşlemlerinde Bulunmaya Yetkili Aracı Kurumlar Hk.

Genel Mektup 708 – YTM Duyurusu – Zamanaşımına Tabi Emanet ve Alacaklar Hk.

Genel Mektup 707 – YTM Aidatlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Veriler Hk.

Genel Mektup 706 – 2014 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.

Genel Mektup 705 – YTM Aidatlarının Hesaplanmasında Kullanılmak Üzere Bildirilecek Yatırımcı Nakitleri Hk.

Genel Mektup 704 – YTM Aidatlarının Hesaplanması ve Zamanaşımına Uğrayan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetlerinden Kaynaklanan Her Türlü Emanet ve Alacaklar Hakkında YTM Duyurusu Hk.

Genel Mektup 703 – Müşteri Profiline Uygun İşlem Yapılması Hk.

Genel Mektup 702 – Nitelikli Yatırımcılara Hitaben Yapılan Sermaye Piyasası Aracı İhraçları Hk.

Genel Mektup 701 – Risk Bildirim Formları Hk.

Genel Mektup 700 – Üyelerimize Bedelsiz Olarak Devredilecek Borsa İstanbul A.Ş. Paylarının Vergilendirilmesi Hk.

Genel Mektup 699 – BİAŞ Ortaklık Paylarının Sermaye Yeterliliği Tabanı Hesaplamasındaki Durumu Hk.

Genel Mektup 698 – Türev Araçlar Risk Bildirim Formu Hk.

Genel Mektup 697 – FIXAPI ve ExAPI’nin Kullanılması ile İlgili Esas ve Politikaların Belirlenmesi Hk.

Genel Mektup 696 – Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Aidatlarının Hesaplanması Hk.

Genel Mektup 695 – Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetlerinden Kaynaklanan Her Türlü Emanet ve Alacakların Zamanaşımı Hk.

Genel Mektup 694 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde Talep Edilecek Her Türlü Ücret, Masraf ve Komisyonlar Hk.

Genel Mektup 693 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde Kullanılan İşlem Platformları Hk.

Genel Mektup 692 – Uyum Görevlisi ve Uyum Görevlisi Vekillerine İlişkin İletişim Bilgileri Hk.

Genel Mektup 691 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İkincil Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin MASAK Açıklamaları Hk.

Genel Mektup 690 – Yatırım Fonlarının Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Faaliyeti Hk.

Genel Mektup 689 – 2013 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.

Genel Mektup 688 – Aylık Dönemler İtibarıyla Yapılan Aracılık Komisyonu ve Promosyon Uygulamaları Bildirimleri Hk.

Genel Mektup 687 – Kollektif Yatırım Kuruluşları Hk.

Genel Mektup 686 – İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda Faaliyette Bulunabilecek Kurumlar ve Türev Araçlar Risk Bildirim Formu Hk.

Genel Mektup 685 – Basılı DİBS Uygulamasının Sonlandırılması Hk.

Genel Mektup 684 – Yabancı Düzenleyici Otorite ve Borsalar Tarafından İstenilen Bilgiler Hk.

Genel Mektup 683 – Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği Taslağı Hk.

Genel Mektup 682 – Açığa Satış İşlemlerinde Uygulanan Başlangıç Özkaynak Oranının Değiştirilmesi Hk.

Genel Mektup 681 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine Konu Olabilecek Varlıklar Hk.

Genel Mektup 680 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti Hk.

Genel Mektup 679 – Aracı Kurumların Müşterilerine Takasbank’tan Kullandırdığı Krediler Hk.

Genel Mektup 678 – Müşteri Emirlerinin Başka Aracı Kurumlara İletilerek Gerçekleştirilmesi Hk.

Genel Mektup 677 – Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hk.

Genel Mektup 676 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Otomatik Olarak Likit Fon Alım Talimatı Bulunan Hesaplara İlişkin Duyurusu Hk.

Genel Mektup 675 – Aracı Kurumların Merkez Dışı Örgütleri Hk.

Genel Mektup 674 – MASAK’a Gönderilen İç Denetim Faaliyet Sonuçları Hk.

Genel Mektup 673 – 2012 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.

Genel Mektup 672 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin İlan ve Reklamlar Hk.

Genel Mektup 671 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde İstihdam Edilecek İhtisas Personeli Hk.

Genel Mektup 670 – Japonya’da Türkiye Sermaye Piyasası Tanıtımı Hk.

Genel Mektup 669 – Yeni Anayasa Yapımı Hk.

Genel Mektup 668 – Yatırım Danışmanlığı Hk.

Genel Mektup 667 – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Hk.

Genel Mektup 666 – Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Sırasında Sunulan Yorum ve Tavsiyeler Hk.

Genel Mektup 665 – Lisanslama Sınavları Duyurusu hk.

Genel Mektup 664 – “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” Uygulaması Hk.

Genel Mektup 663 – “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” Uygulaması Hk.

Genel Mektup 662 – Yatırım Fonu Payı Alım Satım İşlemlerinin MKK Komisyon Tarifesi Kapsamında Ücretlendirilmesi Hk.

Genel Mektup 661 – “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı” ve “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” Hk.

Genel Mektup 660 – Borçlanma Araçlarının Borsa Dışı Alım Satım Fiyat Tekliflerinin Yayınlanması Hk.

Genel Mektup 659 – Lisanslama Sınavları Duyurusu ve Sınavlarda Not Silme Uygulaması Hk.

Genel Mektup 658 – B ve C Gruplarında Yer Alan Hisse Senetleri İle İlgili İşlem Kuralları Bildirimi Hk.

Genel Mektup 657 – İşlem Sırası Kapalı Hisse Senetlerinin Fiziki veya Kaydi Saklamasına İlişkin Takasbank ve MKK Tarafından Tahsil Edilen Saklama Komisyonları hk.

Genel Mektup 656 – Stajyer Talebi hk.

Genel Mektup 655 – Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler hk.

Genel Mektup 654 – Yurt Dışı Piyasalarda Gerçekleştirilen Türev Araç İşlemleri hk.

Genel Mektup 653 – Müşterilerin Vekaletname Bilgilerinin MKK Sistemine Girilmesi hk.

Genel Mektup 652 – Yurt Dışı Piyasalarda Gerçekleştirilen Türev Araç İşlemleri hk.

Genel Mektup 651 – Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI’nın 2011 Rekabet Mektubu hk.

Genel Mektup 650 – Yatırım Danışmanlığı hk.

Genel Mektup 649 – Tedbirler Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin MASAK Görüşleri hk.

Genel Mektup 648 – Kurul Kararı Bildirimi hk. (Aracı Kurumlar ve Acente Sıfatı İle Bankalarca Yatırımcılara Yönlendirici Nitelikte Yorum ve Tavsiye Sunulması)

Genel Mektup 647 – Varant İşlemlerinin Tabi Olacağı Belge Kayıt Düzeni, Varant İşlemlerinin Teminatlandırılması ve Varantların Teminat Olarak Kabul Edilmesi hk.

Genel Mektup 646 – Bankaların Kredili Menkul Kıymet İşlemleri hk.

Genel Mektup 645 – MASAK’a Gönderilen Eğitim ve İç Denetim Faaliyet Sonuçları hk.

Genel Mektup 644 – İşlem Yasağı Kararı Sonucu Kredi Alacağının Tasfiyesine İlişkin İlke Kararında Değişiklik hk.

Genel Mektup 643 – 2011 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.
Genel Mektup 642 – Elektronik Transferlere İlişkin MASAK Duyurusu Hk.

Genel Mektup 641 – “Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” ve “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” Hk.

Genel Mektup 640 – B ve C Gruplarında Yer Alan Hisse Senetleri İle İlgili İşlem Kuralları Bildirimi Hk.

Genel Mektup 639 – Aracı Kurumların Şube, İrtibat Bürosu ve Acentelik Faaliyetlerine İzin Verilmesi veya Söz Konusu Faaliyetlerin Geçici veya Sürekli Olarak Durdurulmasına İlişkin Kurul’a Yapılacak Başvurular Hk.

Genel Mektup 638 – 06 ve 07 Kasım 2010 Tarihlerinde Düzenlenecek Lisanslama Sınavları Sınav Kuralları Hk.

Genel Mektup 637 – Aracı Kurumların İştirak Sınırlarına Dahil Olmayan Şirket Türleri Arasına Varlık Yönetim Şirketlerinin Eklenmesi hk.

Genel Mektup 636 – B ve C Gruplarında Yer Alan Hisse Senetleri İle İlgili Risk Bildirim Uyarısı Hk.

Genel Mektup 635 – Emir İptaline İlişkin Düzenleme Değişikliklerinin Müşterilere Bildirimi hk.

Genel Mektup 634 – Lisans Başvuru Süreleri Hk. 

Genel Mektup 633 – Birliğimiz Eğitimlerine Eğitim Yönetim Sistemi Üzerinden Başvuru Hk.

Genel Mektup 632 – Aracı Kuruluş Varantlarında Piyasa Yapıcılık Hk.

Genel Mektup 631 – Brüt Takas Uygulamasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Bilgilendirmesi Hk.

Genel Mektup 630 – “Insider Trading ve Market Manipulation Cases in Securities Regulation” Konulu Eğitim Semineri Hk.

Genel Mektup 629 – Dolaşıma Çıkarılacak Olan Yeni Tip 100 Amerikan Doları Hk.

Genel Mektup 628 – Ertelenmiş Vergi Aktifi Hk.

Genel Mektup 627 – Aracı Kurum Hesap Planında Yatırım Fonu Katılma Belgelerine İlişkin İşlemlerin İzlenmesinde Kullanılacak Hesaplar hk.

Genel Mektup 626 – Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı hk.

Genel Mektup 625 – Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmza İle İletilmesi hk.

Genel Mektup 624 – Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları hk.

Genel Mektup 623 – Pazarlama ve Promosyonlar hk.

Genel Mektup 622 – Aracı Kurumların Finansal Verilerinin TCMB’ye İletilmesi hk.

Genel Mektup 621 – Uyum Görevlilerine İlişkin MASAK Duyurusu hk.

Genel Mektup 620 – Yatırımcıları Koruma Fonu Ödentileri Hk.

Genel Mektup 619 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Mevzuat Değişiklikleri hk.

Genel Mektup 618 – 2010 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.

Genel Mektup 617 – “Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı” ve “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” hk. 

Genel Mektup 616 – “Pay İhraçları İçin İzahname Formatı”, “Pay İhraçları İçin İzahname Hazırlama Kılavuzu”, “Halka Arz Sirküleri” ve “Yeni Pay Alma Sirküleri”ne İlişkin Taslaklar hk.

Genel Mektup 615 – Sermaye Piyasası Kurulunun Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Yazısı hk. 

Genel Mektup 614 – Aracı Kurumların Finansal Tablolarının Birliğimiz Tarafından Yayınlanma Esasları hk.

Genel Mektup 613 – Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı hk.

Genel Mektup 612 – Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı hk.

Genel Mektup 611 – “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ve “Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hk. 

Genel Mektup 610 – Menkul Kıymet Yatırım Fonları ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının BSMV Mükellefiyeti ve BSMV Beyannamesi Verme Yükümlülükleri hk.

Genel Mektup 609 – MASAK Düzenlemeleri Uyarınca Müşterilerin Kimlik Tespiti Kapsamındaki Bilgilerinin Tamamlanmasına İlişkin Süre Hk.

Genel Mektup 608 – Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hk.

Genel Mektup 607 – Tahvil ve Bono Piyasası Tahsisli İhraç Pazarı İşleyiş Esasları Taslağı hk.

Genel Mektup 605 – Repo & Ters Repo İşlemlerinin Üye Bazında Takibine İlişkin Esaslar Taslak Raporu hk.

Genel Mektup 604 – Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı hk.

Genel Mektup 603 – Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmza İle İletilmesi hk.

Genel Mektup 602 – Uyum Görevlisine Vekalet Hakkında MASAK Açıklaması

Genel Mektup 601 – MKK’da Hesap Açılışında Kimlik Bildirimi İçin Tanınan Yedi Günlük Sürenin Kaldırılması hk.

Genel Mektup 600 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Mevzuata İlişkin MASAK açıklamaları hk.

Genel Mektup 599 – Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Sınıflandırılması hk.

Genel Mektup 598 – Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı hk.

Genel Mektup 597 – İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi Hazırlıkları Çerçevesinde Hazırlanan İngilizce Anket hk.

Genel Mektup 596 – Aylık Dönemler İtibarıyla Yapılan Aracılık Komisyonu ve Promosyon Uygulamaları Bildirimleri hk.

Genel Mektup 596 Ek – Aylık Dönemler İtibarıyla Yapılan Aracılık Komisyonu ve Promosyon Uygulamaları Bildirimi Formu(Excel)

Genel Mektup 595 – Lisans Yenileme Eğitimlerinin Kuruma Özel Olarak Düzenlenmesi Hk.

Genel Mektup 594 – MASAK Mevzuatı İle İlgili SPK ve MASAK Tarafından Yapılan Duyurular Hk.

Genel Mektup 593 – Basitleştirilmiş Tedbirler Hakkında MASAK Görüş Yazısı hk.

Genel Mektup 592 – 2009 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.

Genel Mektup 591 – 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ hk.

Genel Mektup 590 – Kimlik Tespiti ve Adres Teyidine İlişkin MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 7) hk.

Genel Mektup 589 – Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.

Genel Mektup 588 – Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

Genel Mektup 587 – MASAK mevzuatı uyarınca yapılması gereken adres teyit işlemleri hk.

Genel Mektup 586 – Aracı Kurumların Atayacakları Uyum Görevlisi ve “Yeni Türk Lirası” ile “Yeni Kuruş”ta Yer Alan “Yeni” İbarelerinin Kaldırılması Hk. 

Genel Mektup 585 – Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesinde Geçerli Olacak Belge Kayıt Düzeni Hk. 

Genel Mektup 584 – Aracı Kurumlarda Görev Alacak Müfettişlerin Öğrenim Düzeyi Koşuluna İlişkin Düzenleme Hk.

Genel Mektup 583 – Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymet Listelerinden Çıkarılan Hisse Senetleri Hk. 

Genel Mektup 582 – Sermaye Yeterliliği Tablolarının Gönderim Zamanları Hk. 

Genel Mektup 581 – Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenen Kamuyu Aydınlatma Formları Hk.

Genel Mektup 580 – Şüpheli İşlemlere İlişkin MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 6) hk.

Genel Mektup 579 – Adres, Telefon ve Diğer İletişim Bilgileri Değişiklik Bildirimleri Hk.

Genel Mektup 578 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik hk. 

Genel Mektup 577 – Capital Market Development, Enforcement and Oversight Training Program

Genel Mektup 576 – Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ile Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılması hk. 

Genel Mektup 575 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik hk. 

Genel Mektup 574 – Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeliği hk. 

Genel Mektup 573 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2’nci Maddesi hk.

Genel Mektup 572 – Aracı Kuruluşların Bildirim Yükümlükleri Hk.

Genel Mektup 571 – Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hk.

Genel Mektup 570 – Yeni Türk Lirası hk.

Genel Mektup 569 – MiFID Anketi hk.

Genel Mektup 568 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin Uygulaması hk.

Genel Mektup 567 – Ticaret Odaları Tarafından Bildirilen NACE Kodları hk.

Genel Mektup 566 – Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik Taslağı hk.

Genel Mektup 565 – Altyapı Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı hk.

Genel Mektup 564 – Şemsiye Sigorta hk. 

Genel Mektup 563 – Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hk.

Genel Mektup 562 – Tebliğ Taslakları Hk.

Genel Mektup 561 – Üyelerimizce Birliğimize Yapılacak Bildirimler Hk. Toplantı

Genel Mektup 560 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Hk.

Genel Mektup 559 – Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Uyarınca Yapılması Gereken Duyuru Hk.

Genel Mektup 558 – Tebliğ Taslakları Hk.

Genel Mektup 557 – Yeni Gelir Vergisi Kanunu Çalışmaları Hakkında Toplantı

Genel Mektup 556 – “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” Hk.

Genel Mektup 555 – Sermaye Piyasası Kurulu’na Yapılan Başvurular Hk.

Genel Mektup 554 – Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) Genel Tebliği Taslağı Hk.

Genel Mektup 553 – Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esasları Hk.

Genel Mektup 552 – 5549 Sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un Belge Saklamaya İlişkin Hükümlerinin Uygulaması Hk.

Genel Mektup 551 2008 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları Hk.  

Genel Mektup 550 “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Hk.

Genel Mektup 549 2 Sıra No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığınca Talep Edilen Bilgiler Hk.

Genel Mektup 548 “Varant İhtiyaçlarına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği Taslağı” Hk.

Genel Mektup 547 Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan “Finansal Tavsiyelere İlişkin Esaslar Tebliğ

Genel Mektup 811 – Fatura Ödemelerine Aracılık Edilmesi Hk.Genel Mektup 811 – Fatura Ödemelerine Aracılık Edilmesi Hk.