Etik Komisyonu

TSPB Etik Komisyonu Üyeleri

5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. maddesi gereği Birlik Yönetim Kurulu’nun 16 Mayıs 2007 tarihli kararı ile Birlik bünyesinde Etik Komisyonu oluşturulmuştur.