Birliğimiz Küresel Hedefler Bildirgesi’ne İmza Attı

Birliğimiz, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen sermaye piyasası temsilcileri ile birlikte 2 Kasım 2018’de Bali’de Asya Menkul Kıymetler Forumu’nun Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Bağlılığı Bildirgesine imza attı.

 

1995 yılında Asya Pasifik bölgesindeki sermaye piyasalarını geliştirmek ve üyeleri arasında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla kurulan Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum-ASF), 2 Kasım 2018 tarihinde Endonezya-Bali’de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) Bağlılık Bildirgesini açıkladı.

 

Aralarında Japonya, Çin, Hindistan, Avustralya ve Hong Kong gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin sermaye piyasası birliklerinin yer aldığı 23 üyeyi temsil eden Forum, Bali Bildirgesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabalarını sürdürme konusunda kararlılığını gösterdi. 2009 yılında Forum’a katılan Birliğimiz de Bali Bildirgesine imza attı.

 

Asya Pasifik Bölgesindeki sermaye piyasalarını temsil eden Forum, bildirgede, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla, menkul kıymet piyasalarının geliştirilmesi ve sürdürülmesini teşvik etmeyi taahhüt ederken, sürdürülebilirlik alanında edindiği bilgileri ve deneyimleri paylaşacağını ifade etti. 

 

Endonezya Menkul Kıymetler Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen ASF’ın 23. Genel Kurulu’nun son gününde Bali Bildirgesinin duyurusu yapıldı. ASF Sekretaryasını yürüten Japonya Aracı Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Shigeharu Suzuki, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için, tahminen yılda beş ila yedi trilyon ABD doları kaynak gerektiğini belirtti. ASF üyeleri olarak, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmaya katkıda bulunan adil ve verimli pazarlar oluşturmak için ortak bir hedef paylaştıklarını dile getiren Suziki, “Dünyadaki en hızlı büyüyen finans sektörün temsilcileri olarak, söz konusu fonların tahsis edilmesinde önemli bir rol oynamamız gerekiyor” dedi.

 

Birliğimizi temsilen ASF Genel Kurulu’na katılan Birlik Genel Sekreteri İlkay Arıkan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında güvenli ve refah içinde bir gezegenin oluşturulması için, Dünya’nın en hızlı ekonomik büyümesini gerçekleştiren Asya-Pasifik Bölgesinin sermaye piyasalarının temsilcileri olarak, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili farkındalık oluşturmak ve bu hedefleri yerelleştirilmesine destek olmak amacıyla çalışmalara destek olacağız” dedi.

 

2019 YILINDA ASYA MENKUL KIYMETLER FORUMU İSTANBUL’DA TOPLANIYOR

Birliğimiz, Asya Menkul Kıymetler Forumu’nun 2019 yılı Genel Kurulu’na İstanbul’da ev sahipliği yapacak. Birlik Genel Sekreteri İlkay Arıkan, 2019 yılı ev sahipliğini devralma töreninde yapılan sunum ve gösterilen kısa filmin, İstanbul’da yapılacak toplantıya katılım için bütün Forum üyeleri nezdinde heyecan yarattığını bildirdi.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, onur kırıcı yoksulluğu ortadan kaldırmak üzere 2000 yılında küresel seferberlik başlatan Binyıl Kalkınma Hedefleri yerine 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur. Amacı dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmaktır. Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında 15 yıl boyunca sağlanan büyük başarılardan alınan cesaretle, yeni belirlenen birbiriyle bağlantılı 17 yeni hedef,   ülkelerin gelecek nesillerine yatırım yapması ve yaşamını daha iyi hale getirmek için en büyük fırsatımızdır.

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) Bağlılık Bildirgesine buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Daha fazla bilgi için: http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html