Birliğimiz Araştırma Raporları Standartlarını Belirledi

Birliğimiz, yatırım kuruluşlarının araştırma raporlarına ilişkin standartları belirlemek için bir yönerge yayımladı. Yayımlanan Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri Yönergesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili faaliyet izni çerçevesinde Birlik üyelerince payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında işlem gören şirketlerin incelenmesine (araştırma kapsamına alınmasına) yönelik olarak hazırlanacak araştırma ve analist raporlarını kapsıyor. Kurumların hazırladığı halka arz fiyat tespit raporları, halka arz fiyat tespit raporuna ilişkin analist ve değerlendirme raporları, güncelleme ve ziyaret raporları, kâr (beklenti / gerçekleşme / analiz) raporları, periyodik bültenler, çeşitli adlar altında yayımlanan diğer raporlar ile teknik analiz paylaşımları bu düzenlemenin kapsamında olmayacak.

 

“Yatırımcı hakları önceliğimizdir”
Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı, verimli alanlara yönlenmesi için sermaye piyasalarını geliştirmenin şart olduğunu belirten Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, sermaye piyasalarını geliştirmenin yolunun ise yatırımcı sayısını artırmaktan geçtiğini söyledi. Son yıllarda yatırımcıların sermaye piyasası ürünlerine olan ilgisinin artmasının sermaye piyasaları açısından tarihi fırsatlar yarattığına dikkat çeken Eraslan, “Artan yatırımcı ilgisini önümüzdeki dönemde devam etmesi, sektörümüz açısından çok önemli. Bu ilgiyi hem yatırımcıların hem de ülkemizin kazanacağı sermaye piyasası ürünlerine yönlendirebilmemiz durumunda orta vadede arzuladığımız büyüklük ve derinliği sağlayabiliriz. Bunun için de öncelikle yatırımcı haklarını ön planda tutan, koruyan ve güvence altına alan güçlü bir yatırım ortamı oluşturmalıyız. Bu noktada da tüm sermaye piyasası aktörlerine önemli sorumluluk ve görevler düşüyor. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de bu sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ederek toplumu, tasarruf sahiplerini sermaye piyasası kurumları, araçları ve bu araçlara sağlıklı, doğru yatırım yapabilmeleri konusunda bilgilendirmenin yanında, etkin sermaye piyasası kültürü oluşturmamız lazım” dedi.

 

TSPB olarak “yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesi”ni her zaman öncelikli olarak gördüklerini vurgulayan Eraslan, Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri Yönergesi’nin de bu anlayışla tüm üyelerin katılımı ile güncel gelişmeler dikkate alınarak oluşturulduğunu söyledi. Eraslan, “Yatırımcının korunması ve bilgilendirilmesi konusunda tüm sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarımızın farkındalığının yüksek olması ve aynı hedef için çalışıyor olması geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Bu farkındalığın bir yansıması olan Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri Yönergesi, sektörümüzde bir standart oluşmasına ciddi katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

 

Kuruluşlar, rapor politikalarını ve prosedürlerini internet sitelerinde açıklayacak
Birliğimiz tarafından yayımlanan Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri Yönergesi, Birlik üyelerinin araştırma raporlarına ilişkin yazılı politikalarını ve prosedürlerini 30 Nisan 2021 tarihine kadar oluşturup, kendi internet sitesinde kamuoyuyla paylaşması zorunluluğunu getiriyor. Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri Yönergesi ile Birlik üyelerinin, müşterilerinin araştırma raporlarına eşit bir şekilde erişimine imkan sağlayacak tedbirleri alması ve bu amaçla düzenlediği raporları kendi internet sitesinde yayımlaması koşulunu getiriliyor. Yönergeye göre, yatırım kuruluşlarının, içeriğinden, dağıtımına, kamuyu bilgilendirmelerine kadar tüm süreçleri içeren araştırma ve analist raporlarına yönelik yazılı politikalar ve prosedürlerini belirlemeleri ve bunların da analistlerinin sahip oldukları gerçek görüşlerini yansıtan objektif ve güvenilir araştırmayı ve buna uygun şekilde rapor hazırlanmasını destekliyor. Bu Yönerge hükümlerine uymayan yatırım kuruluşları ise TSPB Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek.

 

Rapordan analist ve/veya araştırma uzmanı sorumlu Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri Yönergesi, raporlama ve değerleme yaklaşımları ile ilgili uygulama esaslarının belirlenmesinde Uluslararası Değerleme Standartları dikkate alınıyor. Yönergeye göre aksi belirtilmedikçe raporun hazırlanmasından araştırma uzmanı ve/veya araştırma analisti sorumlu olacak.

 

TSPB Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri Yönergesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.