Birliğimiz 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 5. TSPB Sermaye Piyasaları Altın Boğa Ödül Töreni Yapıldı

Birliğimizin 20’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Eylül 2020 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. Birliğimizin 20’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’na T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul A.Ş. Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Hakan Atilla’nın katılımının yanı sıra sektör temsilcileri ilgi gösterdi.

 

Genel Kurulu ve 5’inci TSPB Sermaye Piyasaları Altın Boğa Ödül Töreni açılış konuşmasını yapan SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, son dönemde sermaye piyasalarına olan yönelimin arttığını ifade etti. Sermaye piyasalarındaki bu gelişmelerin gurur verici ve sevindirici olduğunu belirten Taşkesenlioğlu, “Bu aynı zamanda sorumluluklarımızın da bir o kadar arttığını gösteriyor. Sektörümüzün hukuki ve teknolojik altyapısını, güvenliğini ve yatırımcı dostu kimliğini güçlendirmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bu gelişmelere paralel olarak oluşan ihtiyaçla uyumlu bir şekilde Şubat ayında gerçekleştirilen kanun değişikliği ve birçok ikincil düzenleme ile sermaye piyasalarımızı güçlendirecek önemli adımlar atılmıştır” dedi.

 
 

Yatırımcıları korumak için önemli adımlar atıldı
Ali Fuat Taşkesenlioğlu piyasada yapılan düzenlemelere ilişkin şunları söyledi: “Ağustos sonu itibarıyla yurt içinde tedavülde bulunan özel sektör borçlanma araçlarında reel sektörünün payının yüzde 8,8 seviyesinde kaldığı görülmektedir. Son değişikliklerle sisteme kazandırılan borçlanma aracı sahipleri kurulu ve teminat yönetim sözleşmeleri sayesinde, fon sahiplerinin şirketleri daha güvenli bir şekilde değerlendirmeleri, finansmana ihtiyaç duyan şirketlerin risk primlerinin düşmesi ve reel sektörün borçlanma araçlarındaki payının artması amaçlanmaktadır. Diğer bir yenilik olan ve özellikle aracı kurumlarımız tarafından talep edilen proje finansmanı yöntemi ise altyapı, yenilenebilir enerji vb. gibi projelere uzun vadeli alternatif finansman olanağı sağlayacaktır. Bu imkan, sermaye piyasalarının reel sektörü fonlamadaki payını artıracak ve ülkemiz kalkınmasına doğrudan katkı sunacaktır. Öte yandan, kanun değişikliği ile yatırımcıları korumak adına çok önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Piyasa bozucu eylemlere uygulanan idari para cezaları ile bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarına yönelik hapis cezaları artırılmıştır. Ayrıca, sermaye piyasaları yoluyla sağlanan fonların yatırımcılara vaat edildiği gibi kullanılması için önemli kriterler getirilmiş ve kullanılmadığı takdirde SPK’nın ilgili işlemi geri alabilmesinin önü açılarak azınlık pay sahiplerinin haklarının daha etkin korunması hedeflenmiştir.”

 

Değişimler, sorunların çözümüne odaklı
SPK tarafından yapılan çalışmalara değinen Taşkesenlioğlu, “Benzer şekilde, önemli nitelikteki işlem tanımı sadeleştirilmiştir. Yatırımcıların çıkarları doğrultusunda, şirketlere özgü önemli nitelikte işlemlerin belirlenmesine imkan sağlanmış ve halka açık şirketlerin mevzuata uyum maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmıştır. Son olarak ise, pay tebliğinde yaptığımız bir değişiklik ile şirketler üzerinde önemli etkiye sahip ortakların bir yıl içerisinde gerçekleştirecekleri ve sermayenin yüzde onunu aşan pay satışları kurulun onayına tabi tutulmuştur. Bu sayede şirketlerin sahiplik ve yönetim dengesinin korunması ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilginin diğer ortaklara zamanında duyurulması amaçlanmaktadır. Altını çizerek belirtmek isterim ki, yapılan değişikliklerin tamamı mevcut uygulamalarda piyasada karşılaştığımız sorunların çözümüne odaklı, proaktif yaklaşımın doğal bir sonucudur” dedi.

 

“Aracı kurumlar kapasitelerini ve hizmet çeşitliliklerini artırmalı”
Aracı kurumların 2020 yılı ilk çeyreğindeki yıllıklandırılmış finansal tablolarında dönem karlarını yüzde 50 artırarak 1.4 milyar TL’den 2,1 milyar TL’ye yükseldiğine dikkat çeken Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sektördeki büyüme ile uyumlu olan bu artıştan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

 

“İstanbul Finans Merkezi vizyonu kapsamında aracı kurumların kapasitelerini ve hizmet çeşitliliğini artırmaları en büyük arzumuzdur” diyen Taşkesenlioğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: “Mevcut durumda elde edilen hizmet gelirlerinin ayrıntılarına bakıldığında, alım-satıma aracılık faaliyetlerinin ağırlığının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu yüzden istenilen seviyelere ulaşılabilmesi adına, aracı kurumların, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve kurumsal finansman gibi sektörün rekabetçiliğini ve seviyesini yükseltecek alanlara daha fazla ilgi göstermeleri ve faaliyetlerini çeşitlendirmeleri gerektiği açıktır. Özellikle, halka arz arayışında olan şirketlerin doğru bir şekilde yönlendirilmeye ve bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duyduklarını gözlemliyoruz. Aracı kurumların bu şirketlerle yakın temas halinde olması ve süreçlerine katkı sağlamaları reel sektörün ve piyasamızın geleceği için çok değerli olacaktır.”

 

Yetkisiz kişi ve kurumlara yakın takip
Yatırımcı profili, sermaye piyasalarının sağlığı, artan yatırımcı ilgisinin devamlılığının sektör için önemli olduğunu kaydeden Taşkesenlioğlu, “Özellikle son dönemde pay piyasalarında işlem yapmaya başlayan yeni yatırımcıların bilgiyi doğru kaynaktan almaları onların sermaye piyasalarının uzun vadeli bir parçası olmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle SPK olarak başta sosyal medya olmak üzere, yetkisiz kişi ve kurumların, yatırım kararları için çok büyük bir risk oluşturduğunu ve yanlış yönlendirmelerden dolayı para ve hapis cezasına varan suçlara ortak olabileceklerini, aracı kurumların da yardımıyla yatırımcılara aktarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

 
 

Dr. Alp Keler, CFA: Etkin faaliyetlerimizle sektöre öncülük ettik
Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi konuşan Birlik Başkanı Dr. Alp Keler, CFA rekorların kırıldığı bir dönemde Birlik olarak önemli çalışmalara imza atmanın onuru ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. Keler, “Birlik olarak Türkiye sermaye piyasalarının derinleşmesinin şirketlere, yatırımcılara ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine çok yönlü katkı sağlayacağını ve bunu gerçekleştirmenin yolunun yatırımcı sayısının artması ile mümkün olabileceğini her fırsatta dile getirdik” diye konuştu.

 

Görev süresince TSPB olarak yapılan çalışmaları değerlendiren Birlik Başkanı Dr. Alp Keler, CFA “Türkiye’de yatırım iklimini güçlendirmek, etkin sermaye piyasası kültürü oluşturmak amacıyla Birlik olarak eğitimden iletişime, yayın ve raporlardan vizyon toplantılarına, kongreden Türkiye’nin ilk sermaye piyasası hackathonu Serathon-in’e kadar çok yönlü ve yenilikçi faaliyetlere imza attık. Bu faaliyetlerimizle sektöre öncülük ettik” diye konuştu.

 

Kurumsal yatırımcıların portföy büyüklüğü ikiye katlandı
“Faizlerin düşmesi nedeniyle alternatif getiri arayışının yanında, sermaye piyasalarında artan dijital olanaklar ve hükümetin sermaye piyasalarını destekleyen yaklaşımının etkisiyle son iki yılda gerek fon endüstrimiz gerekse yatırımcı sayıları anlamında tarihi rekor büyümeler yaşadık. 2018 yılı sonunda 193 milyar TL olan emeklilik, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ve bireysel portföy yönetimi ile birlikte kurumsal yatırımcıların portföyü ikiye katlanarak (yüzde 109) Temmuz ayı sonunda 404 milyar liraya ulaştı.”

 

Hisse senedi tarafında yatırımcı sayısında da tarihi rekorların kırıldığına dikkat çeken Keler, “2018 yılı Haziran ayında 337 bin olan hisse senedi piyasasında aktif işlem yapan yerli yatırımcı sayısı, 583 bin artarak bu yılın Haziran ayı sonunda 920 bine ulaştı. Son bir yılda ise aktif yatırımcı sayısı 450 bin arttı. Ülkemizin Borsa tarihi boyunca sağlanan aktif yatırımcı sayısının 2 katına yakın aktif yatırımcının son iki yılda hisse senedi piyasasına geldiğini görüyoruz. Bakiyeli yatırımcı sayısı üzerinden baktığımızda ise uzun yıllar 1 milyon kişi bandında yer alan yatırımcı sayısının bu yılın Temmuz ayı sonunda 1 milyon 617 bini aştığını görüyoruz. Her iki kategoride de yatırımcı sayılarındaki artışın tarihi rekor olduğunun altını çizmek isterim” dedi.

 

Yatırım fonlarının portföy büyüklüğü yüzde 194 büyüdü
2018 yılı sonunda 57 milyar TL olan yatırım fonlarının portföy büyüklüğünün bir buçuk yılda yaklaşık üç katına (yüzde 194) çıktığının altını çizen Keler, yatırım fonlarının portföy büyüklüğünün bu yılın Temmuz ayı sonunda 167 milyar liraya yükseldiğini kaydetti.

 

Aynı dönemde devlet katkısı ve otomatik katılım sisteminin devreye girmesiyle emeklilik yatırım fonlarının ise yüzde 63 büyüyerek Temmuz ayı sonunda 152 milyar liraya ulaştığını belirten Keler, “Bu dönemde bireysel portföy yönetim ise yüzde 56 büyüyerek 35 milyar TL’ye çıktı. Aynı dönemde yatırım ortaklıkları ise yüzde 140 büyüyerek 49 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

 

Halka açık şirketlerin piyasa değeri yüzde 76 arttı
“Hisse senedi tarafına baktığımızda halka açık şirketlerimizin 2018 yılı sonunda 795 milyar TL olan piyasa değerinin yüzde 76 artarak bu yıl ağustos sonu itibarıyla 1.4 trilyon liraya çıktığını görüyoruz. 2018 yılı sonunda 72 milyar TL olan özel sektör borçlanma araçlarının piyasa değeri ise yüzde 53 büyümeyle 110 milyar TL’ye çıktı” diye konuştu.

 
 
 

TSPB Sermaye Piyasaları Altın Boğa Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl beşincisi yapılan sermaye piyasaları ödüllerinde 8 kategoride 42 ödül sahiplerini buldu. Sermaye piyasasına hizmet onur ödüllerinin ilki, 8 Ekim 2018’de hayatını kaybeden sermaye piyasalarına eğitim alanında büyük katkıları olan Dr. Yaşar Erdinç’e, ikincisi ise sektör duayenlerinden merhum Zeki Döşlüoğlu’na ithaf edildi. Bu kategorinin son ödülü ise Borsa İstanbul A.Ş.ye TLREF Türk Lirası Gecelik Faiz Oranları uygulaması ile verildi.

 

Beşinci TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri En Yaratıcı Sermaye Piyasası ödülü, Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Ak Portföy Yönetim A.Ş.nin oldu. Toplumsal Değer Projesi Ödüllerini ise üç kurum paylaştı. QNB Finansbank’ın Minik Eller Kod Yazıyor Projesi, Ünlü Menkul Değerler’in Kadın Girişimciler Akademisi ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetlerin Tohum Otizm Vakfı İş Birliği ile yürüttüğü Tohum Otizm Projesi, Toplumsal Değer Projesi ödüllerine layık görüldü.

 

Sermaye Piyasası Basın Ödülleri verildi
TSPB üyeleri tarafından her yıl seçilen basın ödülleri de sahiplerini buldu. Bu yılın Sermaye Piyasası Yazarı Ödülü Gökhan Şen’e, Sermaye Piyasası Haber Ödülü Rahim Ak’a ve Sermaye Piyasası TV Programı Ödülü ise Bloomberg HT’de yayınlanan Küresel Piyasalar programına verildi.

 
 
SERMAYE PİYASASINA HİZMET ONUR ÖDÜLLERİ
Sermaye Piyasasına Hizmet Onur Ödülü-2019 – Merhum Dr. Yaşar Erdinç
Sermaye Piyasasına Hizmet Onur Ödülü-2019 – Merhum Zeki Döşlüoğlu
Sermaye Piyasasına Hizmet Özel Ödülü-2019 – Borsa İstanbul A.Ş. / TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı
 
 
SERMAYE PİYASASI BASINI ÖDÜLLERİ KATEGORİSİ
Sermaye Piyasası TV Programı Ödülü 2019: Küresel Piyasalar / Bloomberg HT (Barış Esen)
Sermaye Piyasası Yazarı Ödülü 2019: Gökhan Şen / Haberturk.com
Sermaye Piyasası Haberi Ödülü 2019: Rahim Ak / Haberturk.com “Pandemi Gölgesinde Büyük Finansal Dönüşüm” (Mayıs 2020)
 
 
ARACILIK KATEGORİSİ
Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri – 2019
1. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.
3. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Borsa İstanbul Pay Piyasası Pazar Payı Artış Lideri – 2019
1. İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3. QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri – 2019
1. HSBC BANK A.Ş.
2. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
3. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Pazar Payı Artış Lideri – 2019
1. HSBC BANK A.Ş.
2. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
3. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Piyasası İşlem Hacmi Lideri – 2019
1. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
2. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
3. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Piyasası Pazar Payı Artış Lideri – 2019
1. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
2. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
3. ING BANK A.Ş.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri – 2019
1. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3. GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Pazar Payı Artış Lideri – 2019
1. İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri – 2019
1. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3. İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kaldıraçlı İşlemler Pazar Payı Artış Lideri – 2019
1. İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3. İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
KURUMSAL FİNANSMAN KATEGORİSİ
Pay İhracına Aracılık Lideri – 2019
1. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3. MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri – 2019
1. DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kira Sertifikası İhracına Aracılık Lideri – 2019
1. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3. VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. & HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satın Alma ve Birleşme İşlemler Lideri – 2019
1. ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Finansman Sağlanmasına Aracılık İşlemleri Lideri – 2019
ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
 
PORTFÖY YÖNETİMİ KATEGORİSİ
Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri – 2019
1. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
3. AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yatırım Fonları Pazar Payı Artış Lideri – 2019
1. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2. QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
3. FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri – 2019
1. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2. AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
3. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Emeklilik Yatırım Fonları Pazar Payı Artış Lideri – 2019
1. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2. AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
3. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bireysel Portföy Yönetimi Büyüklüğü Lideri – 2019
1. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2. AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
3. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bireysel Portföy Yönetimi Pazar Payı Artış Lideri – 2019
1. AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2. AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
3. TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yatırım Fonları Getiri Lideri – 2019
1. TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Tacirler Porftöy Değişken Fon
2. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
3. AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu
Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri – 2019
1. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
2. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. BRIC Ülkeler Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
3. AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. BRIC Ülkeleri Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
 
 

SAKLAMA KATEGORİSİ
Yerli Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri – 2019
1. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
2. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yabancı Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri – 2019
1. CITIBANK A.Ş.
2. QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3. DEUTSCHE BANK A.Ş.
Saklama Faaliyeti Pazar Payı Artış Lideri – 2019
1. ANADOLUBANK A.Ş.
2. TURKLAND BANK A.Ş.
3. BURGAN BANK A.Ş.
 
 
YATIRIM ORTAKLIĞI KATEGORİSİ
MKYO Piyasa Değeri Lideri – 2019
1. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2. METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
3. OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
MKYO Net Aktif Değeri Artış Lideri – 2019
1. METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2. EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
3. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GYO Piyasa Değeri Lideri – 2019
1. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
3. YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GYO Gayrimenkul Yatırımı Artış Lideri – 2019
1. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
3. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GSYO Piyasa Değeri Lideri – 2019
1. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2. İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
3. VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GSYO Girişim Sermayesi Yatırımı Artış Lideri – 2019
1. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2. HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
3. HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
 
 
ÖZEL ÖDÜLLER KATEGORİSİ
En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi – 2019
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Toplumsal Değer Projesi Ödülü – 2019
QNB FİNANSBANK A.Ş.
Minik Eller Kod Yazıyor
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kadın Girişimciler Akademisi
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tohum Otizm Vakfı İş Birliği