Sermaye Piyasasında Gündem’in Haziran Sayısı Yayımlandı!

Birliğimiz tarafından aylık hazırlanan Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin Haziran 2020 sayısına buradan ulaşabilirsiniz.

TSPB – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylık Başvurusu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Başvuru Süreci Hakkında Duyuru

02 Nisan 2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (Birlik) Statüsü gereğince; Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca (Kurul) önerilen adaylar arasından Birlik Genel Kurulu tarafından seçilen iki bağımsız üye Birlik Yönetim Kurulumuzda görev almaktadır.

Birliğimizin Mayıs 2020 ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Birlik Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda, Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecek seçimlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday olmak isteyenler, Aday Öneri Komitesi’ne sunulmak üzere Birliğimize yazılı olarak adaylık başvurusunda bulunabilirler. Başvurular 09 Mart 2020 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar (saat 18.00) yapılabilecektir. Belirtilen tarihten sonraki başvurular (posta yoluyla gelenler de dahil) kabul edilmeyecektir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olacak kişilerin;

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylarca Birliğimize yapılacak adaylık başvurusunda aşağıda yer alan belgelerin sunulması gerekmektedir:

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Önemli Not:

Adaylık başvuru evraklarının;

Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4  Levent 34394 İstanbul

adresine elden veya posta yoluyla, ulaştırılması gerekmektedir.