Takasbank Biga Platformu Tanıtımı

Birliğimiz ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş iş birliği ile 26 Ocak 2021 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında “Biga Platformu” nun tanıtımına yönelik bir webinar gerçekleştirilecektir.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş’ den Mustafa Atahan (Proje Yöneticisi), Mustafa Şentürk (Yazılım Mühendisi), Muhammet Evirgen (Yazılım Mühendisi) ve Ramazan Barda’nın (Yazılım Mühendisi) konuşmacı olarak yer alacağı webinarda aşağıdaki konular ele alınacaktır.

Takasbank’ın Blokzincir YaklaşımıFinansta Blokzincir kullanımı nasıl olmalıdır? (Dayanak Varlık, Mahremiyet, Regülasyona Uyum) BiGA Projesi
BiGA Projesi Nedir ? İş Model
BiGA Projesi Teknik Arka Planı
Mimarisi
Kullanılan Teknolojiler
Blokzincir Ağı
Sıfır Bilgi Çalışmaları
Kazanımlar
Geliştirilmesi Planlanan Çalışmalar


Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek webinara katılım ücretsiz olup sınırlı kontenjan nedeniyle 22 Ocak Cuma günü 17:00’a kadar katılım kaydının tamamlanması gerekmektedir.


Kayıt tamamlandıktan sonra webinara giriş için gerekli bilgiler tarafınıza e-posta ile iletilecektir. Webinara kayıt yaptıranların bağlandıklarında ad ve soyadları açık katılmaları beklenmektedir.


Lütfen kayıt olmak için tıklayınız.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası ve Elektronik Ürün Senedi Piyasası Webinarı

Birliğimizce 15 Aralık 2020 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında “Türkiye Ürün İhtisas Borsası ve Elektronik Ürün Senedi Piyasası” konulu webinar gerçekleştirilecektir.


Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdür Sn. Ali KIRALİ ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Necla KÜÇÜKÇOLAK’ın konuşmacı olarak yer alacağı webinarda aşağıdaki konular ele alınacaktır.


• Tarım ürünlerinde lisanslı depoculuğun gelişimi
• Tarladan lisanslı depoya tarımsal ürünün serüveni
• Lisanslı Depodan TÜRİB’e: Elektronik Ürün Senedi (ELÜS)
• Ürün borsacılığı ve TÜRİB ELÜS Piyasası İşleyişi
• ELÜS Piyasası veri kaynakları
• ELÜS’e yönelik teşvikler
• ELÜS’ün diğer kullanım alanları


Kayıt tamamlandıktan sonra webinara giriş için gerekli bilgiler tarafınıza e-posta ile iletilecektir. Webinara kayıt yaptıranların bağlandıklarında ad ve soyadları açık katılmaları beklenmektedir.

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

TSPB-Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Swap Pazarı Etkinliği

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 19/10/2020 tarihli toplantısında, kıymetli madenler ile para birimlerinin birbirleriyle değiştirilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkan sağlamak amacıyla Swap Piyasası bünyesinde Kıymetli Madenler Swap Pazarı kurulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Swap Piyasası Yönergesi ile Swap Piyasası Prosedürü’nde değişiklikler yapılmış olup, değişiklikleri içeren düzenlemelere Borsa İstanbul internet sitesindeki “Kurumsal / Borsa İstanbul Hakkında / Mevzuat” sekmesinde, “İlgili Sayfalar” başlığı altında yer alan “Yönergeler” ve “Prosedürler” bağlantılarından ulaşılabilir.

Kıymetli Madenler Swap Pazarı 16 Kasım 2020 günü Borsa İstanbul bünyesinde faaliyete geçmiştir. Bu pazarda kilobar altın ile TL, USD ve EUR cinsi para birimleri değiş tokuşa (swap) konu olabilmektedir. Takasbank’ın merkezi karşı taraf rolü sayesinde kıymetli madenler piyasasının tüm paydaşları altın ödünç alma/verme işlemlerini yapabilmekte ve nakit akışlarını yönetebilmektedir.

Kıymetli Madenler Swap Pazarı’nda Borsa düzenlemeleri uyarınca yetkilendirilen Bankalar ve Aracı Kurumlar işlem yapabilmektedir.

30 Kasım 2020 Pazartesi günü 11:00-12:00 saatleri arasında özellikle aracı kurumlara bu piyasayı daha yakından tanıtmak, müşteri işlemlerine aracılık etmeleri için neler yapmaları gerektiğine ilişkin bilgi vermek ve sorularını yanıtlamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. İş ve Ürün Geliştirme Ana İş Grubu zoom uygulaması üzerinden sizlerle birlikte olacaktır.

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

Günümüzde Siber Güvenlik ve Proaktif Stratejiler Geliştirme Webinarı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun da gündemindeki konulardan biri olan sermaye piyasalarında siber güvenlik farkındalığının ve bilgi birikiminin artırılması, muhtemel siber güvenlik olaylarına karşı hazırlıklı olunması, kurumlarda alınacak tedbirlere ilişkin iyi uygulama örnekleri ve siber güvenlik teknolojisine ilişkin en son ürün ve yöntemlerden haberdar olunmasını sağlamak amacıyla bünyesinde Kurumsal SOME kuran Üyelerimize yönelik olarak Birliğimizce 2 Kasım 2020 Pazartesi günü 14:00-17:00 saatleri arasında “Günümüzde Siber Güvenlik ve Proaktif Stratejiler Geliştirme” konulu webinar gerçekleştirilecektir. UITSEC Teknoloji A.Ş ‘nden Siber Güvenlik Analisti’nin konuşmacı olarak yer alacağı webinarda aşağıdaki konular ele alınacaktır.


Güncel Saldırı Trendleri
2019 ve 2020 Saldırı Trendleri
Güncel Saldırıların Arkasındaki Motivasyonlar
Güncel Teknolojiler ve Zafiyetleri
Zararlı Yazılım Trendleri


KVKK ve SOME
Log Yönetiminin Önemi
Tespit Sistemleri
Aksiyon Planları
Teknik Tedbirler

Siber Güvenliğin Geleceği
Siber Güvenlikte Global Yaklaşımlar
Siber Güvenlik Yol Haritaları

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

Kayıt tamamlandıktan sonra webinara giriş için gerekli bilgiler tarafınıza e-posta ile iletilecektir. Webinara kayıt yaptıranların bağlandıklarında ad ve soyadları açık katılmaları beklenmektedir.

Finansta, Dünya’da ve Türkiye’de Yapay Zeka Uygulamaları Webinarı

Birliğimizce 26 Ekim 2020 Pazartesi günü 14:00-15:30 saatleri arasında “Finansta, Dünya’da ve Türkiye’de Yapay Zeka Uygulamaları” konulu webinar gerçekleştirilecektir.

RiskOptima Mühendislik AR&GE ve Danışmanlık şirketinin kurucusu Doç. Dr. İlkay Boduroğlu’nun konuşmacı olarak yer alacağı webinarda aşağıdaki konular ele alınacaktır.

Dünya’da, finansta yapay zeka uygulamaları nelerdir?
Türkiye’de, finansta yapay zeka uygulamalarının bazıları nelerdir?
*Şirket bilançosu okuyup hisse senedi seçen yapay zeka uygulaması (Boduroğlu Modeli)
*Portföy yönetimi yapan yapay zeka uygulaması (Uryasev-Boduroğlu Modeli)
*İlk defa halka arz edilecek şirket (IPO) değerlemesi yapan yapay zeka uygulaması (Boduroğlu Modeli)


Kayıt tamamlandıktan sonra webinara giriş için gerekli bilgiler tarafınıza e-posta ile iletilecektir. Webinara kayıt yaptıranların bağlandıklarında ad ve soyadları açık katılmaları beklenmektedir.

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

İnsanın Geleceği/Future of Humanity Webinarı

Birliğimizce 22 Ekim 2020 Perşembe günü 14:00-16:00 saatleri arasında “İnsanın Geleceği/Future of Humanity” konulu webinar gerçekleştirilecektir.


Youtholding Kurucusu, Fütürist ve İş İnsanı Emrah Kaya’nın konuşmacı olarak yer alacağı webinarda aşağıdaki konular ele alınacaktır.

• Ülkeler yerlerini dijital şirketlere mi bırakmaya başladı?
• FAGA isimli yeni dijital coğrafya bize nasıl bir tehdit oluşturuyor?
• İnsan beynini teslim almak için ilk adım sosyal medya mı?
• Bir insan nasıl ürün olabilir?


Kayıt tamamlandıktan sonra webinara giriş için gerekli bilgiler tarafınıza e-posta ile iletilecektir. Webinara kayıt yaptıranların bağlandıklarında ad ve soyadları açık katılmaları beklenmektedir.

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Emeklilik Sistemlerinin Optimal Dizaynı Webinarı

Birliğimizce 22 Eylül 2020 Salı günü 14:00-15:30 saatleri arasında “Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Emeklilik Sistemlerinin Optimal Dizaynı” konulu webinar gerçekleştirilecektir.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Araştırmacı ve Doktora Adayı Seda Peksevim’in konuşmacı olarak yer alacağı webinarda, kendisinin “Pensions Scholarship Trust” tarafından ödüllendirilmiş olan çalışmasında yer alan aşağıdaki konular ele alınacaktır.

• Gelişmekte olan ülkelerdeki zorunlu ve otomatik katılım sistemlerinin, hedef kitle, finansal teşvikler, standart fon yapısı, fon maliyetleri, ve ödeme fazı parametreleri odağında incelenmesi,

• Gelişmekte olan ülkelerdeki emeklilik planlarında sunulmaya başlanan yaşam döngüsü fonlarının beşeri ve finansal sermaye çerçevesinde optimal dizaynı,

• Kayıt dışı ekonominin yüksek olduğu ülkelerde emeklilik sistemlerine katılımı teşvik edebilecek davranışsal politika uygulamaları ve dijital ‘nudge’ yöntemleri.

Ayrıca, webinarda bahsedilecek konulara ilişkin olarak konuşmacı Seda Peksevim’in OECD ile yaptığı çalışmaya aşağıdaki bağlantı üzerinden erişim sağlanabilir.

https://www.oecd.org/pensions/Reforming-the-Pension-System-in-Turkey-2019.pdf

Kayıt tamamlandıktan sonra webinara zoom giriş için gerekli bilgiler tarafınıza e-posta ile iletilecektir. Webinara kayıt yaptıranların bağlandıklarında ad ve soyadları açık katılmaları beklenmektedir.

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

*Kayıt linkinin açılamaması durumunda www.tspb.org.tr adresi üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz.

İleti Yönetim Sistemi Hakkında Merak Edilenler Webinarı

Birliğimizce 21 Ağustos 2020 Cuma günü 14:00-15:30 saatleri arasında “İleti Yönetim Sistemi Hakkında Merak Edilenler” konulu webinar gerçekleştirilecektir.

GSG Hukuk Bürosu’ndan Alper Onar (Director), İpek Okucu Taftalı (Manager), Büşra Demir (Attorney) ve Gizem Sönmezoğlu’nun (Manager)konuşmacı olarak yer alacağı webinarda, İleti Yönetim Sisteminin işleyişi hakkında genel bilgilendirmeyi takiben Üyelerimizin soruları cevaplandırılacaktır.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek webinara katılım ücretsiz olup sınırlı kontenjan nedeniyle 21 Ağustos Cuma günü 10:00’a kadar katılım kaydının tamamlanması gerekmektedir.

Kayıt tamamlandıktan sonra webinara giriş için gerekli bilgiler tarafınıza e-posta ile iletilecektir.Webinara kayıt yaptıranların bağlandıklarında ad ve soyadları açık katılmaları beklenmektedir.

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

*Rumuz veya nickname ile giriş taleplerinde webinara katılım izni verilmeyecektir.

“Covid -19: Krizden İyileşmeye Giden Yol ve Finans Profesyonellerine Düşen Görevler” Webinarı

Birliğimizce 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü 14:00-15:30 saatleri arasında “Covid -19: Krizden İyileşmeye Giden Yol ve Finans Profesyonellerine Düşen Görevler” konulu webinar gerçekleştirilecektir.

Filiz Demiröz (ACCA Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı), Ertan Türkmen (ACCA, GMY, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) ve Burak Polat’ın (ACCA, Finans Direktörü, Digitürk) konuşmacı olarak yer alacakları webinarda aşağıdaki konular ele alınacaktır.

• Covid-19 krizinin dünya ekonomisi ve iş dünyası üzerindeki kısa, orta ve uzun vadedeki etkisi
• Krizden iyileşmeye giden yolda finans ve muhasebe profesyonellerinin kurumları için yapmaları gereken planlamalar
• Covid-19 sonrası dönemde ekonomilerin, iş dünyasının ve şirketlerin daha sürdürülebilir hale gelmeleri için finans profesyonellerine düşen görevler ve geliştirmeleri gereken beceri setleri

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek webinara katılım ücretsiz olup sınırlı kontenjan nedeniyle 20 Temmuz Pazartesi günü 17:00’a kadar katılım kaydının tamamlanması gerekmektedir.

Kayıt tamamlandıktan sonra webinara giriş için gerekli bilgiler tarafınıza e-posta ile iletilecektir. Webinara kayıt yaptıranların bağlandıklarında ad ve soyadları açık katılmaları beklenmektedir.

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

*Kayıt linkinin açılamaması durumunda www.tspb.org.tr adresi üzerinden kayıt oluşturabilirsiniz.

“Delivering Seamless Investment Experiences For Customers In The Covid 19 Era” Webinar

Birliğimizce 08 Haziran 2020 Pazartesi günü 14:00-15:00 saatleri arasında “Delivering Seamless Investment Experiences For Customers In The Covid 19 Era” konu başlıklı webinar gerçekleştirilecektir.


Bhaskar Prabhakar (Welnvest-CEO), Chiranjeet Singh (Welnvest -Head of Investment Strategies), Preeti Bhambri (Welnvest- Head of Business Development) ve Elango Balusamy ‘in (Welnvest- CTO) konuşmacı olarak yer alacağı webinar da aşağıdaki konular ele alınacaktır.


15 mins: Bhaskar Prabhakar- CEO
• Digital Wealth Platform opportunities and success in times of Social Distancing by CEO


10 mins: Chiranjeet Singh- Head of Investment Strategies
• Why Quantitative strategies- Thematic Investing, Active & Passive portfolios, by Head of Quantitative Strategies


10 mins: Preeti Bhambri- Head of Business Development
• Cases Studies of Clients with Demos- by Head of Business Development & Client Management


10 mins: Elango Balusamy- CTO
• Launching a MVP- by CTO


10 mins: Team
• Questions & Answers


Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek webinara katılım ücretsiz olup sınırlı kontenjan nedeniyle 05 Haziran Cuma günü 17:00’a kadar katılım kaydının tamamlanması gerekmektedir.

Kayıt tamamlandıktan sonra webinara giriş için gerekli bilgiler tarafınıza e-posta ile iletilecektir.

Lütfen kayıt olmak için tıklayınız.

*Webinarın dili İngilizce olup çeviri yapılmayacaktır.