Konulara Göre Makaleler

Üye Verileri Yabancı Ülke Sermaye Piyasaları Yatırım Araçları
Avrupa Birliği’ne Uyum Uluslararası Sermaye Piyasaları Bilgi İşlem
Türkiye Sermaye Piyasaları

 

Üye Verileri

2015 Yılı Portföy Yönetimi Şirketlerinin Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)
2015 Yılı Aracı Kurumların Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

2015/09 Dönemi Portföy Yönetimi Şirketlerinin Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)
2015/09 Dönemi Aracı Kurumların Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)

2015/06 Dönemi Portföy Yönetimi Şirketlerinin Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)
2015/06 Dönemi Aracı Kurumların Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)

2015/03 Dönemi Portföy Yönetim Şirketleri Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)
2015/03 Dönemi Aracı Kurum Faaliyet ve Finansal Verileri (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)Avrupa Birliği’ne Uyum

Aracı Kurumlarda Basel II Sayısal Etki Çalışması (Sayı 44 – Nisan 2006)
Avrupa Birliği Bankacılık Sisteminde Yapısal Reform (Gösterge Sayı 3 – Ocak 2015)
Avrupa Birliği ve Türkiye’de Aracı Kuruluşların Faaliyet Alanları (Sayı 56 – Nisan 2007)
Avrupa Birliği’nde Finansal İşlemler Vergisi (Gösterge Sayı 3 – Ocak 2015)
Avrupa Birliği’nin Karapara Direktifi (Sayı 57 – Mayıs 2007)
Avrupa Birliği’nin İzahname Direktifi (Sayı 60 – Ağustos 2007)
Avrupa Birliği’nin Şeffaflık Direktifi (Sayı 63 – Kasım 2007)
Avrupa Birliği’nde Yeni Piyasa Bozucu Eylemler Düzenlemesi (Gösterge 10 – Ekim 2016)
Basel II Çalışma Platformu Raporu (Sayı 44 – Nisan 2006)
Basel II: Yeni Sermaye Yeterliliği Standardı (Sayı 31 – Mart 2005)

Karapara Suçları (Sayı 21 – Mayıs 2004)
MiFID Direktifi (Sayı 54 – Şubat 2007)
UCITS Direktifi ve Yatırım Fonu Pazarları (Sayı 51 – Kasım 2006)

 

Türkiye Sermaye Piyasaları

Açılış Seansı Uygulamaları (Sayı 45 – Mayıs 2006)
Aracı Kurumların Döviz İşlemleri (Sayı 63 – Kasım 2007)

Bankalar Faiz Oranının Düşmesini İster mi? (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)
Bankaların Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri (Sayı 37 – Eylül 2005)
Bireysel Emeklilikte Gelişmeler (Sayı 24 – Ağustos 2004)

Borçlanma Araçları Piyasasında Likidite İncelemesi (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)
“Borsaların Ekonomideki Yeri ve Globalleşme Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları” Panelinden Notlar (Sayı 8 – Nisan 2003)
Borsaların Şirketleşmesi ve Özelleştirilmesi (Sayı 6 – Şubat 2003)
FEAS Yatırımcı Şikayetlerinde Uygulanacak İlkeler (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)
Finansal Eğitim Axiyon Takımı (Sayı 126 – Şubat 2013)

Foreks Piyasası ve Aracı Kurumlar (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)
Global Piyasalar ve Türkiye – 2007 (Sayı 62 – Ekim 2007)
Global Piyasalar ve Türkiye – 2005 (Sayı 32 – Nisan 2005)
Global Piyasalar ve Türkiye – 2002 (Sayı 4 – Aralık 2002)
Halka Açık Şirketlere Tanınan Vergisel Avantajların Vergi Gelirlerini Artırma Etkisi (Sayı 4 – Aralık 2002)
İMKB’de Eurobond Piyasaları (Sayı 20 -Nisan 2004)
İMKB Şirketlerinde Yoğunlaşma (Sayı 56 – Nisan 2007)
Lisanslama Sınavlarında Başarıya Giden Yol (Sayı 133 – Eylül 2013)
Mahkeme Dışı Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri (Sayı 53 – Ocak 2007)
“Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü” Konferansından Notlar (Sayı 5 – Ocak 2003)
Sermaye Piyasası Aracı Ödünç Alma ve Verme İşlemleri (Sayı 45 – Mayıs 2006)
“Sermaye Piyasasında Vergilendirme” Raporu Özet Sunumu (Sayı 7- Mart 2003)
Uluslararası Karşılaştırmalarda Türkiye Sermaye Piyasası (Sayı 130 – Haziran 2013)
Uluslararası Karşılaştırmalarda Türkiye Sermaye Piyasası (Sayı 105 – Mayıs 2011)
TSPAKB Halka Arz İlkeleri (Sayı 128 – Nisan 2013)
TSPAKB’nin İMKB’nin Özelleştirilmesine İlişkin Görüşleri (Sayı 6 – Şubat 2003)
TSPAKB Yatırımcı Hakları  (Sayı 129 – Mayıs 2013)
Türk Borçlar ve Ticaret Kanununda Faiz (Sayı 123 – Kasım 2012)
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Etkileşimi (Sayı 78 – Şubat 2009)

Türkiye ve Avrupa Birliği’nde İzahname Hazırlanması (Sayı 135 – Kasım 2013)
Türkiye ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (Sayı 116 – Nisan 2012)
Türkiye Sermaye Piyasasında Yatırımcılar 2016-06 (Gösterge 10 – Ekim 2016)
Türkiye’de Hanehalkı Tasarrufları (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)
Türkiye’de Tasarruflar (Sayı 116 – Nisan 2012)

Türkiye’de Yatırım Fonları (Sayı 105 – Mayıs 2011)
Türkiye’de Yatırım Kulüplerinin Hukuki Statüsü (Sayı 113 – Ocak 2012)
Yabancı Yatırımcılar – 2007/12 (Sayı 66 – Şubat 2008)
Yabancı Yatırımcılar – 2007/06 (Sayı 61 – Eylül 2007)
Yabancı Yatırımcılar – 2004/06 (Sayı 24 – Ağustos 2004)
Yabancı Yatırımcılar – 2002/12 (Sayı 7 – Mart 2003)
Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (Sayı 114 – Şubat 2012)
Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (Sayı 117 – Mayıs 2012)
Yeni TL Neler Getirecek? (Sayı 19 – Mart 2004)

Yabancı Ülke Sermaye Piyasaları

Almanya Sermaye Piyasası (Sayı 38 – Ekim 2005)
Avrasya Borsaları (Sayı 116 – Nisan 2012)
Avustralya Sermaye Piyasası (Sayı 52 – Aralık 2006)
Avusturya Sermaye Piyasası (Sayı 51 – Kasım 2006)
Brezilya Sermaye Piyasası (Sayı 70 – Haziran 2008)
Çin Sermaye Piyasası (Sayı 78 – Şubat 2009)
Endonezya Sermaye Piyasası (Sayı 103 – Mart 2011)
Euronext (Sayı 34 – Haziran 2005)
Güney Afrika Sermaye Piyasası (Sayı 68 – Nisan 2008)
Hindistan Sermaye Piyasası (Sayı 80 – Nisan 2009)
Hong Kong Sermaye Piyasası (Sayı 87 – Kasım 2009)
İspanya Sermaye Piyasası (Sayı 33 – Mayıs 2005)
İsrail Sermaye Piyasası (Sayı 81 – Mayıs 2009)
İsviçre Sermaye Piyasası (Sayı 49 – Eylül 2006)
İtalya Sermaye Piyasası (Sayı 35 – Temmuz 2005)
Japonya Sermaye Piyasası (Sayı 106 – Haziran 2011)
Macaristan Sermaye Piyasası (Sayı 104 – Nisan 2011)
Malezya Sermaye Piyasası (Sayı 89 – Ocak 2010)
Meksika Sermaye Piyasası (Sayı 71 – Temmuz 2008)
Mısır Sermaye Piyasası (Sayı 69 – Mayıs 2008)
NOREX (Sayı 29 – Ocak 2005)
Polonya Sermaye Piyasası (Sayı 65 – Ocak 2008)
Rusya Sermaye Piyasası (Sayı 65 – Ocak 2008)
Singapur Sermaye Piyasası (Sayı 85 – Eylül 2009)
Tayvan Sermaye Piyasası (Sayı 75 – Kasım 2008)
Tayland Sermaye Piyasası (Sayı 102 – Şubat 2011)
Yunanistan Sermaye Piyasası (Sayı 73 – Eylül 2008)

Uluslararası Sermaye Piyasaları

ABD Yabancı Hesaplar Mevzuatına Uyum Yasası-FATCA (Gösterge Sayı 2 – Ekim 2014)
Algoritmik ve Yüksek Frekanslı Alım-Satım (Sayı 97 – Ekim 2010)
Alternatif İşlem Sistemleri ve Elektronik İletişim Ağları (Sayı 18 – Şubat 2004)
Altın Piyasaları (Sayı 91 – Mart 2010)
Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (Sayı 117 – Mayıs 2012)
Amerika ve Asya Pasifik Karbon Borsaları (Sayı 84 – Ağustos 2009)
ASEAN Sermaye Piyasaları Entegrasyonu (Gösterge Sayı 4 – Mayıs 2015)
Avrupa Sermaye Piyasalarında Teminat Koşulları (Sayı 27 – Kasım 2004)
Avrupa’da Alternatif İşlem Sistemleri (Sayı 76 – Aralık 2008)
Avrupa’da Karbon ve Enerji Borsaları (Sayı 82 – Haziran 2009)
Borsa Birleşmeleri ve Stratejik Ortaklıklar (Sayı 68 – Nisan 2008)
Borsaların Gelir ve Gider Yapıları (Sayı 118 – Haziran 2012)
Davranışsal Finans (Sayı 120 – Ağustos 2012)
Devlet Yatırım Fonları (Sayı 67 – Mart 2008)
Doğal Afet Bonoları (Sayı 133 – Eylül 2013)
Döviz Piyasaları (Sayı 92 – Nisan 2010)
Dünyada Aracı Kuruluşlar (Sayı 128 – Nisan 2013)
Dünyada Borsaların Şirketleşme ve Özelleştirilmeleri (Sayı 6 – Şubat 2003)
Dünyada Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (Sayı 109 – Eylül 2011)

Dünyada ve Türkiye’de Kredi Ölçümleme Sistemleri (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)
Düzenlemeleri Görüşe Açma Sürecinde En İyi Uygulamalar (Sayı 127 – Mart 2013)

Elektronik Para ve Blok Zincir Teknolojisi (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)
Emtia Borsaları (Sayı 90 – Şubat 2010)
Endeks Şirketleri (Sayı 93 – Mayıs 2010)
Finansal Eğitim Faaliyetlerinin Finansmanı (Sayı 125 – Ocak 2013)
Finansal Gelişmişlik ve Ekonomik Büyüme (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)

Finansal Gelişmişlik, Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk (Gösterge Sayı 6 – Ekim 2015)

Finansal Gizlilik (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)
Finansal Kriz Sonrası Avrupa’da Denetim ve Düzenleme Çalışmaları (Sayı 108 – Ağustos 2011)
Finansal Krizle İlgili Uluslararası Kurumların Yürüttüğü Çalışmalar II (Sayı 102 – Şubat 2011)
Finansal Krizle İlgili Uluslararası Kurumların Yürüttüğü Çalışmalar (Sayı 89 – Ocak 2010)
Finansal Planlama (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)
Finansal Planlama: Evrensel Görünüm ve Ülkeye Özgü Farklılıklar (Gösterge Sayı 2 – Ekim 2014)
Finansal Piyasalarda Reform Çalışmaları (Sayı 85 – Eylül 2009)
Finansal Piyasalarda Düzenleyici Otoriteler (Gösterge Sayı 3 – Ocak 2015)
Fon Dağıtım Platformları (Gösterge Sayı 4 – Mayıs 2015)
Gelişmekte Olan Ülkelerde KOBİ Piyasaları  (Sayı 129 – Mayıs 2013)
Gelişmekte Olan Ülkelerde Özel Sektör Borçlanma Araçları Piyasası (Sayı 115 – Mart 2012)
Gelişmekte Olan Ülkelerde Türev Piyasaları (Sayı 121 – Eylül 2012)
ICSA 23. Genel Kurulundan Notlar (Sayı 94 – Haziran 2010)

IOSCO Fon Ücret ve Giderleri En İyi Uygulamaları (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)
İslami Finans Sistemi (Sayı 69 – Mayıs 2008)
Kamu-Özel Sektör İşbirliği Yöntemleri (Sayı 91 – Mart 2010)
Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) Düzenlemeleri (Gösterge Sayı 4 – Mayıs 2015)
KOBİ Borçlanma Araçları (Sayı 127 – Mart 2013)
Kredi Derecelendirme Kurumları (Sayı 84 – Ağustos 2009)
Küresel Tüzel Kişilik Kimlik Kodu Sistemi (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)
Latin Amerika Ülkelerinde Ortak Bir Piyasa MILA (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)
Merkezi Karşı Taraf (Sayı 101 – Ocak 2011)
Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama-Crowdfunding (Gösterge Sayı 2 – Ekim 2014)
Offshore Finans Merkezleri (Sayı 104 – Nisan 2011)
Opsiyon Piyasaları (Sayı 125 – Ocak 2013)
Özel Emeklilik Sistemleri (Sayı 96 – Ağustos 2010)

Özel Emeklilikte Otomatik Katılım: İngiltere Örneği: (Gösterge 10 – Ekim 2016)

Portföy Yönetiminde Yeni Bir Dönem: Otomatik Danışmanlık (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)
Satın Alma Amaçlı Şirketler (Sayı 120 Ağustos 2012)
Sermaye Piyasasında Açığa Satış İşlemleri (Sayı 101 – Ocak 2011)
Sermaye Piyasasında Uluslararası Kurumlar (Sayı 77 – Ocak 2009)
Sermaye Piyasasında Uluslararası Örgütler: IOSCO ve ICSA (Sayı 55 – Mart 2007)

Siber Güvenlik ve Finansal Piyasalarda Siber Suçlar (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)
Sorumlu Yatırımlar (Sayı 97 – Eylül 2010)
Türkiye ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (Sayı 116 – Nisan 2012)
Türkiye-Kanada-Kore-Meksika Aracı Kurum Sektörü Karşılaştırması (Sayı 97 – Eylül 2010)
Uluslararası Takas Kurumları (Sayı 92 – Nisan 2010)
Uluslararası Komisyon Uygulamaları (Sayı 40 – Aralık 2005)
Ürün ve Tavsiyelerin Yatırımcılara Uygunluğu (Sayı 108 – Ağustos 2011)
Yabancı Piyasalarda Menkul Kıymet Kotasyonu ve Depo Sertifikaları (Sayı 103 – Mart 2011)
Yatırım Fonlarının Derecelendirilmesi (Gösterge Sayı 5 – Temmuz 2015)
Yatırım Kulüpleri (Sayı 113 – Ocak 2012)
Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkileri (Sayı 114 – Şubat 2012)
Yatırımcı Eğitiminde Yurtdışı Uygulamalar (Sayı 73 – Eylül 2008)

Yerel Yönetimlerde Borçlanma Araçları (Gösterge Sayı 8 – Mayıs 2016)

Yeşil Tahviller (Gösterge Sayı 11 – Ocak 2017)
Yurtdışında Aracı Kuruluş Birlikleri (Sayı 79 – Mart 2009)
Yurtdışında Fiyat Adımları, Emir İptalleri ve İşlem Bilgileri Şeffaflığı (Sayı 99 – Kasım 2010)
Yurtdışında KOBİ Piyasaları (Sayı 109 – Eylül 2011)
Yurtdışında Sermaye Piyasası Çalışanlarının Eğitimi (Sayı 80 – Nisan 2009)
Yurtdışında Sermaye Piyasası Çalışanlarının Lisanslanması (Sayı 79 – Mart 2009)
Yurtdışında Yatırımcı Şikayet Süreçleri (Sayı 81 – Mayıs 2009)
Yüksek Frekanslı Alım-Satım İşlemeleri – 2 (Sayı 111 – Kasım 2011)
Gelişmiş Ülkelerde Mevduat ve Yatırım Bankacılığının Ayrılması (Sayı 132 – Ağustos 2013)

 

Yatırım Araçları

Alternatif Bir Yatırım Aracı: Warrantlar (Sayı 46 – Haziran 2006)
Alternatif Borsa Yatırım Fonları (Gösterge 10 – Ekim 2016)

Alternatif Yatırım Araçları: Hedge Fonlar, Finansal Ortaklıklar ve Kredi Türevleri (Sayı 41 – Ocak 2006)
Alternatif Yatırım Araçları: Yapılandırılmış Menkul Kıymetler ve Fark Kontratları (Sayı 66 – Şubat 2008)
Avrupa Sermaye Piyasalarında Teminat Koşulları (Sayı 27 – Kasım 2004)
Borçlanma Araçları (Sayı 115 – Mart 2012)
Borsa Yatırım Fonları (Sayı 21 – Mayıs 2004)
Faiz Türevleri (Gösterge Sayı 1 – Temmuz 2014)

Hedefli Yatırım Hesapları (Gösterge Sayı 7 – Ocak 2016)
İhale Yöntemleri (Sayı 71 – Temmuz 2008)
İpotekli Konut Finansmanı Sistemi (Sayı 60 – Ağustos 2007)
Opsiyon Sözleşmeleri (Sayı 121 – Eylül 2012)
Opsiyon Stratejileri (Sayı 126 – Şubat 2013)
Sermaye Piyasamızda Yeni Bir Enstrüman: Varant (Sayı 67 – Mart 2008)

 

Bilgi İşlem

Arama Motorları (Sayı 33 – Mayıs 2005)
Bilgisayar Donanımı ve Performans (Sayı 61 – Eylül 2007)
İnternette Bilgiye Ulaşmak (Sayı 32 – Nisan 2005)
Veri İletim Yöntemleri ve Güvenliği (Sayı 60 – Ağustos 2007).